urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 36 (1077) z dnia 5.05.2014

Urlop na naukę tylko za zgodą pracodawcy

Jeden z pracowników studiuje zaocznie. Zwrócił się do pracodawcy o udzielenie 21 dni urlopu szkoleniowego w związku z koniecznością przygotowania pracy dyplomowej. Czy pracodawca ma obowiązek udzielić takiego urlopu? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 810737)

Pod pojęciem podnoszenia kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą (art. 1031 § 1 K.p. - Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.). Z powołanego przepisu wynika, że najważniejszą przesłanką korzystania przez pracownika z kodeksowych uprawnień związanych z dokształceniem jest odbywanie nauki z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

Zgoda pracodawcy może być wyrażona w formie pisemnej, np. w umowie szkoleniowej określającej wzajemne prawa i obowiązki stron. Nie ma jednak obowiązku zawarcia takiej umowy, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wyrażenie przez pracodawcę zgody na naukę pracownika może też wynikać z każdego zachowania pracodawcy, które ujawnia jego wolę w sposób dostateczny (art. 60 Kodeksu cywilnego - Dz. U. z 2014 r. poz. 121 w zw. z art. 300 K.p.). Przykładem takiej dorozumianej zgody może być zwolnienie pracownika w godzinach pracy na zajęcia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub przyznanie finansowej pomocy związanej z nauką.

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przy akceptacji pracodawcy przysługuje urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Zgodnie z regulacją art. 1032 K.p. pracownikowi na ostatnim roku studiów przysługuje urlop szkoleniowy na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego w wymiarze 21 dni.


Jeżeli pracodawca nie wyraził zgody na naukę pracownika, nie ma obowiązku udzielenia mu urlopu szkoleniowego.


W omawianym przypadku, jeżeli pracodawca nie wyraził zgody na podnoszenie kwalifikacji przez pracownika (wprost albo w sposób dorozumiany), nie musi udzielać mu urlopu szkoleniowego. Trzeba dodać, że w przypadku braku akceptacji pracodawcy na dokształcanie, pracownik może wystąpić, w trybie art. 1036 K.p., o udzielenie mu urlopu bezpłatnego związanego z przygotowaniem się i przystąpieniem do egzaminu.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy szkoleniowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60