urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 36 (1077) z dnia 5.05.2014

Urlop na naukę tylko za zgodą pracodawcy

Jeden z pracowników studiuje zaocznie. Zwrócił się do pracodawcy o udzielenie 21 dni urlopu szkoleniowego w związku z koniecznością przygotowania pracy dyplomowej. Czy pracodawca ma obowiązek udzielić takiego urlopu? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 810737)

Urlop na naukę tylko za zgodą pracodawcy
rys. Urlop na naukę tylko za zgodą pracodawcy

Pod pojęciem podnoszenia kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą (art. 1031 § 1 K.p. - Dz. U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.). Z powołanego przepisu wynika, że najważniejszą przesłanką korzystania przez pracownika z kodeksowych uprawnień związanych z dokształceniem jest odbywanie nauki z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

Zgoda pracodawcy może być wyrażona w formie pisemnej, np. w umowie szkoleniowej określającej wzajemne prawa i obowiązki stron. Nie ma jednak obowiązku zawarcia takiej umowy, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wyrażenie przez pracodawcę zgody na naukę pracownika może też wynikać z każdego zachowania pracodawcy, które ujawnia jego wolę w sposób dostateczny (art. 60 Kodeksu cywilnego - Dz. U. z 2014 r. poz. 121 w zw. z art. 300 K.p.). Przykładem takiej dorozumianej zgody może być zwolnienie pracownika w godzinach pracy na zajęcia, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia lub przyznanie finansowej pomocy związanej z nauką.

Pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przy akceptacji pracodawcy przysługuje urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania. Zgodnie z regulacją art. 1032 K.p. pracownikowi na ostatnim roku studiów przysługuje urlop szkoleniowy na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego w wymiarze 21 dni.


Jeżeli pracodawca nie wyraził zgody na naukę pracownika, nie ma obowiązku udzielenia mu urlopu szkoleniowego.


W omawianym przypadku, jeżeli pracodawca nie wyraził zgody na podnoszenie kwalifikacji przez pracownika (wprost albo w sposób dorozumiany), nie musi udzielać mu urlopu szkoleniowego. Trzeba dodać, że w przypadku braku akceptacji pracodawcy na dokształcanie, pracownik może wystąpić, w trybie art. 1036 K.p., o udzielenie mu urlopu bezpłatnego związanego z przygotowaniem się i przystąpieniem do egzaminu.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy szkoleniowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60