urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
A A A

Świadczenia socjalne i szkolenia dla pracowników - Dodatek do Gazety Podatkowej nr 69 (2048) z dnia 28.08.2023

Nowe przepisy w zakresie odbywania szkoleń zawodowych

Przez wiele lat zaliczenie szkolenia zawodowego odbytego przez pracownika do czasu pracy zależało od tego, czy było to szkolenie z zakresu bhp. Uwzględnianie innych szkoleń w czasie pracy, zwłaszcza odbytych w wolny weekend, było już dyskusyjne, chyba że obowiązek ich odbycia wynikał z przepisów lub z wyraźnego polecenia pracodawcy. Po ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 641) zasady zaliczania szkoleń do czasu pracy nie budzą już takich wątpliwości.

Poprzedni stan prawny

Przepisy z zakresu prawa pracy obowiązujące w okresie przed 26 kwietnia 2023 r. pozwalały na zaliczenie do czasu pracy zasadniczo tylko szkolenia pracownika z zakresu bhp. Zgodnie bowiem z art. 2373 § 3 K.p. podstawowe i okresowe szkolenia bhp odbywały się (i odbywają) w godzinach pracy i na koszt pracodawcy. Organizowanie tych szkoleń poza rozkładowym czasem pracy generalnie było i jest niedopuszczalne. Jeżeli taki fakt ma jednak miejsce, udział w szkoleniu traktuje się jako pracę w godzinach nadliczbowych.

Co do szkoleń innego rodzaju - nawet związanych z obowiązkami zawodowymi - to nie były one uwzględniane w czasie pracy, chyba że tak stanowiły przepisy odrębne. Przy czym w piśmiennictwie z zakresu prawa pracy można było spotkać się z różnymi poglądami dotyczącymi przypadku, gdy to pracodawca kieruje pracownika na szkolenie poza godzinami pracy. Generalnie przyjmowało się, że w takiej sytuacji pracownik uczestniczący w szkoleniu związanym z pracą wykonuje polecenie pracodawcy, pozostając w ten sposób w jego dyspozycji. W konsekwencji czas poświęcony na udział w szkoleniu powinien być zaliczony do czasu pracy. Taka interpretacja nie miała jednak potwierdzenia w obowiązujących przepisach, co uległo zmianie od 26 kwietnia 2023 r.

Szkolenia zawodowe w czasie pracy

Od 26 kwietnia 2023 r. wszedł w życie art. 9413 K.p., który jest nową regulacją, dodaną na mocy ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy. Stanowi on, że jeżeli obowiązek pracodawcy przeprowadzenia szkoleń pracowników niezbędnych do wykonywania określonego rodzaju pracy lub pracy na określonym stanowisku wynika z:

 • postanowień układu zbiorowego pracy lub innego porozumienia zbiorowego,
 • regulaminu albo przepisów prawa lub umowy o pracę oraz
 • w przypadku szkoleń odbywanych na polecenie przełożonego

szkolenia takie odbywają się na koszt pracodawcy oraz, w miarę możliwości, w godzinach pracy.

Czas szkolenia odbywanego poza normalnymi godzinami pracy pracownika jest - od 26 kwietnia br. i przy spełnieniu wszystkich przesłanek z art. 9413 K.p. - wliczany do czasu pracy. Nowe przepisy wprowadzone przez ustawę nowelizującą Kodeks pracy rozstrzygają więc jednoznacznie, że szkolenia pracownika dotyczące pracy, których obowiązek odbycia wynika z przepisów lub z polecenia pracodawcy, odbywają się na koszt zatrudniającego i są zaliczane do czasu pracy.

Konsekwencje tej regulacji są dość istotne dla rozliczenia (w kontekście czasu pracy) szkolenia odbywającego się po zakończeniu dniówki roboczej lub w tzw. wolne weekendy. W razie odbycia szkolenia w czasie wolnym od pracy mogą bowiem wystąpić nadgodziny lub konieczność udzielenia pracownikowi innego dnia wolnego od pracy (przykład). Oczywiście pracownikowi za każdą godzinę pracy spędzoną na szkoleniu przysługiwać też będzie normalne wynagrodzenie za pracę.

Prawo do urlopu szkoleniowego

Pracownikowi podnoszącemu swoje kwalifikacje zawodowe za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy przysługują uprawnienia szkoleniowe z tym związane. Chodzi tu m.in. o prawo do urlopu szkoleniowego i zwolnienia z całości lub z części dnia pracy w celu punktualnego przybycia na zajęcia i wzięcie udziału w nich. Prawa i obowiązki pracodawcy i pracownika związane ze wspomnianym podnoszeniem kwalifikacji zawodowych uregulowano w dziale IV rozdziale III Kodeksu pracy, dotyczącym kwalifikacji zawodowych pracowników. Po ostatniej nowelizacji Kodeksu pracy może jednak powstać pytanie o wzajemną relację nowego art. 9413 K.p. i przepisów zawartych w powyższym dziale i rozdziale Kodeksu pracy - przykładowo, czy pracownik, którego szkolenie zawodowe zostało zaliczone do czasu pracy, ma prawo do zwolnienia od pracy.

Odpowiedź na powyższe pytanie można znaleźć w uzasadnieniu do ustawy nowelizującej Kodeks pracy od 26 kwietnia br. (w fazie, gdy ustawa ta była jeszcze projektem). Można w nim przeczytać, że: "(...) Jeżeli szkolenia takie (o których mowa w art. 9413 K.p. - przyp. red.) będą spełniały wymogi szkolenia dotyczącego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, o których mowa w dziale czwartym Kodeksu pracy, rozdziale III. Kwalifikacje zawodowe pracowników, przepisy tego rozdziału będą dodatkowo stosowane. (...)". Pracownik, którego szkolenie zawodowe zostało zaliczone do czasu pracy na podstawie art. 9413 K.p., nie straci więc prawa do urlopu szkoleniowego czy zwolnienia z części lub całości dnia pracy.

Przykład

Pracownik pracuje na pełny etat w podstawowej organizacji czasu pracy, od poniedziałku do piątku (sobota i niedziela są dla niego wolne od pracy). Pracodawca skierował pracownika do odbycia szkolenia zawodowego bezpośrednio związanego z wykonywanymi przez pracownika obowiązkami służbowymi. Szkolenie trwało 2 dni, w wolną dla pracownika sobotę i niedzielę, w sobotę 10 godzin, a w niedzielę 8 godzin.

Za godziny szkolenia w sobotę i w niedzielę pracownikowi przysługuje normalne wynagrodzenie za pracę za każdą godzinę szkolenia oraz dzień wolny, udzielany odrębnie za pracę w dniu wolnym z tytułu przeciętnie 5-dniowego tygodnia pracy (tu: w sobotę) i za pracę w niedzielę. Dnia wolnego należy udzielić odpowiednio: do końca okresu rozliczeniowego lub w terminach wskazanych w art. 15111 K.p.

Należy zaznaczyć, że dzień wolny rekompensuje pracę (tu: szkolenie) w dniu wolnym jedynie w granicach norm czasu pracy, tj. zasadniczo 8-godzinnego dnia pracy. Godziny wykraczające poza normę trzeba rozliczyć na zasadach dotyczących nadgodzin z przekroczenia dobowego.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2023 r. poz. 1465)

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy szkoleniowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.