urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (416) z dnia 10.07.2016

Urlop szkoleniowy na egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe

Pracownik będzie zdawał egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Do ilu dni urlopu szkoleniowego nabędzie prawo, jeśli przystąpi do dwóch lub więcej takich egzaminów w ciągu roku? Czy elektrykowi, który co 5 lat musi odnawiać swoje uprawnienia i którego kurs kończy się egzaminem, także przysługuje taki urlop?

Zgodnie z art. 1031 § 2 i 3 K.p., pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe przysługują urlop szkoleniowy oraz zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Ważne: Przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

Urlop szkoleniowy przysługuje na egzaminy kończące wskazane w przepisach formy podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Jego wymiar uzależniony jest od tego, jakiego egzaminu dotyczy. I tak, zgodnie z art. 1032 § 1 K.p., przysługuje on w wymiarze:

 • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych,
   
 • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu maturalnego,
   
 • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
   
 • 21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Kodeks pracy, wiążąc liczbę dni urlopu szkoleniowego z zakończeniem określonej formy kształcenia, nie ogranicza w żaden sposób liczby tego typu "przedsięwzięć szkoleniowych" podejmowanych przez pracownika (za zgodą albo z inicjatywy pracodawcy). Jeśli zatem zdarzy się, że w ciągu roku pracownik kończy dwa rozpoczęte wcześniej procesy kształcenia np. określony poziom szkoły oraz kurs specjalizacyjny i przystępuje do dwóch egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe, to za każdym razem ma prawo do urlopu szkoleniowego, w pełnym wymiarze. Inaczej byłoby gdyby egzamin potwierdzający uzyskanie kwalifikacji zawodowych został podzielony w programie na kilka części, wówczas pracownik miałby prawo tylko do jednego urlopu szkoleniowego.

Ważne: Urlop szkoleniowy przysługujący pracownikowi przystępującemu do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe wynosi 6 dni, niezależnie od okresu trwania podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz liczby egzaminów cząstkowych, które pracownik musi zdać w ramach szkolenia.

Aby pracodawca zobowiązany był taki urlop pracownikowi udzielić, musi on faktycznie przystępować do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Kodeks pracy nie definiuje tego pojęcia. Zgodnie zaś z art. 3 pkt 21 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.), przez egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie należy rozumieć egzamin umożliwiający uzyskanie świadectwa potwierdzającego kwalifikację w zawodzie w zakresie jednej kwalifikacji, a w przypadku uzyskania świadectw potwierdzających wszystkie kwalifikacje wyodrębnione w danym zawodzie oraz posiadania wykształcenia zasadniczego zawodowego, o którym mowa w art. 11a ust. 3 ustawy o systemie oświaty, lub wykształcenia średniego, o którym mowa w art. 11a ust. 4 tej ustawy - również dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (dostępnym na stronie internetowej www.mpips.gov.pl): "(...) O zakwalifikowaniu danego egzaminu do określonej grupy egzaminów końcowych, na które przysługuje urlop szkoleniowy, decyduje przepis rangi ustawowej lub przepis wydany na podstawie ustawy (akt wykonawczy). (...)".

Egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe będzie przykładowo egzamin zdawany w celu uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe po ukończeniu zasadniczej szkoły zawodowej, czteroletniego technikum oraz szkoły policealnej dla osób posiadających wykształcenie średnie, o okresie nauczania nie dłuższym niż 2,5 roku (art. 9 ust. 1 pkt 3 lit. a, c, d ustawy o systemie oświaty). Uprawnienie do urlopu szkoleniowego na udział w egzaminie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe może przysługiwać również, gdy inne przepisy tak określają warunki potwierdzania kwalifikacji zawodowych.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Zwracamy uwagę! Zdaniem Departamentu Prawa Pracy MPiPS (stanowisko z 27 października 2010 r. w sprawie urlopów szkoleniowych): "(...) ze względu na różny charakter i zakres norm prawnych, które mogą dotyczyć szeroko rozumianego podnoszenia przez pracowników kwalifikacji zawodowych czy też potwierdzania takich kwalifikacji, należałoby każdorazowo dokonywać analizy konkretnych przepisów, pod kątem ewentualnego uprawnienia pracownika do korzystania z urlopu szkoleniowego, o którym mowa w art. 1032 § 1 pkt 3 Kodeksu pracy (...) przy takiej analizie, może być pomocne następujące założenie. Jeżeli przepisy regulują proces uzyskiwania określonych kwalifikacji zawodowych, prawo do urlopu szkoleniowego należałoby zwłaszcza wiązać z wymogiem zakończenia procesu nauki, nakierowanego na podniesienie kwalifikacji zawodowych przez pracownika oraz z koniecznością zdania przewidzianego w tych przepisach egzaminu, który w sposób niebudzący wątpliwości mógłby być uznany za egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i stanowiący podstawę do uzyskania uprawnień do wykonywania określonego zawodu.".

Urlop szkoleniowy nie będzie, zatem przysługiwał, jeżeli przepisy nie wiążą z ukończeniem danej formy kształcenia obowiązku potwierdzenia uzyskania kwalifikacji zawodowych w formie egzaminu. Oznacza to, że urlop szkoleniowy nie przysługuje, jeżeli organizator podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracownika sam zadecyduje, że dana forma kształcenia kończy się "egzaminem", nazwanym przez niego "eksternistycznym" lub "potwierdzającym kwalifikacje zawodowe".

Nie przysługuje on też w sytuacji, gdy pracownik nie uczestniczy w procesie szkolenia, a ma jedynie obowiązek potwierdzania spełnienia wymagań kwalifikacyjnych. Taka sytuacja występuje na przykład w zawodzie elektryka, który może być zobowiązany do poddania się sprawdzeniu czy nadal spełnia te wymagania (art. 54 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne - Dz. U. z 2012 r. poz. 1059 z późn. zm.).

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy szkoleniowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.