urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca powiadamia ZUS o przychodach z pracy zarobkowej emerytów i rencistów w 2017 r.Uwaga: Do 28 lutego br. pracodawca przekazuje ubezpieczonym informacje zawarte w raportach złożonych do ZUS za 2017 r.28 lutego 2018 r. (środa) mija termin przekazania do US drogą elektroniczną oraz podatnikowi: PIT-11, PIT-8C, IFT-1R, PIT-R
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017

Ustalanie podstawy wynagrodzenia za urlop szkoleniowy

Zatrudniamy pracownika, który pełni płatne dyżury. Jest on wynagradzany stałą stawką miesięczną i zmienną miesięczną premią regulaminową. W sierpniu br. pracownik korzystał z urlopu szkoleniowego. W trzech poprzednich miesiącach miał wypłacane wynagrodzenie dyżurowe, natomiast w sierpniu nie. Czy przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop szkoleniowy będziemy mogli się cofnąć do miesięcy, w których wypłacono wynagrodzenie za dyżury?

Ustalanie podstawy wynagrodzenia za urlop szkoleniowy
rys. Ustalanie podstawy wynagrodzenia za urlop szkoleniowy

NIE. Do podstawy wynagrodzenia za czas urlopu szkoleniowego należy przyjąć składniki wynagrodzenia (zarówno stałe, jak i zmienne) z miesiąca wykorzystywania tego urlopu.

Zgodnie z art. 1031 § 3 K.p. za czas m.in. urlopu szkoleniowego pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalanego jak za urlop. Przy jego obliczaniu należy uwzględnić § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy... (Dz. U. z 2017 r. poz. 927). Stanowi on, że przy ustalaniu wynagrodzenia, o którym mowa w pytaniu, składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej (zmienne) oblicza się z miesiąca, w którym przypadł okres niewykonywania pracy. W omawianym przypadku do składników zmiennych należą wynagrodzenie za dyżury i zmienna premia regulaminowa.

Przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop szkoleniowy należy stosować zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego (ze zmianami wynikającymi z § 5 przywołanego już rozporządzenia). Zastosowanie znajduje więc § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego... (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem wynagrodzenie urlopowe oblicza się:

  • dzieląc podstawę wymiaru (składniki zmienne przyjmujemy z miesiąca korzystania z urlopu szkoleniowego) przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa (tu w miesiącu korzystania z urlopu), a następnie 
     
  • mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu szkoleniowego.

W omawianym przypadku nie można cofnąć się przy wyliczaniu wynagrodzenia za urlop szkoleniowy ze składników zmiennych do okresu 3 (lub 12) miesięcy poprzedzających miesiąc korzystania z tego urlopu.

Przykład

Pracownik zatrudniony w systemie podstawowym korzystał w sierpniu 2017 r. z 11 dni (88 godz.) urlopu szkoleniowego. Jest wynagradzany stałą stawką miesięczną w kwocie 3.700 zł, przysługuje mu też zmienna premia regulaminowa oraz wynagrodzenie za dyżury. Wynagrodzenie płatne jest ostatniego dnia roboczego miesiąca. W sierpniu br. pracownikowi nie wypłacono wynagrodzenia za dyżury (wypłacono je w czerwcu i lipcu br.), za ten miesiąc otrzymał natomiast premię w kwocie 150 zł. Zakładamy też, że w sierpniu br. oprócz urlopu szkoleniowego nie wystąpiły inne nieobecności. Za sierpień br. pracownikowi przysługuje 3.999,60 zł, tj.:

- pełna stawka wynagrodzenia zasadniczego: 3.700 zł,
- składniki zmienne: 150 zł (premia),
- wynagrodzenie za urlop szkoleniowy ze składników zmiennych: 150 zł : (176 godz., tj. nominalny czas pracy w sierpniu br. - 88 godz.) = 1,70 zł; 1,70 zł × 88 godz. = 149,60 zł

Wynagrodzenia za dyżury wypłaconego w czerwcu i lipcu br. nie przyjmujemy do podstawy wynagrodzenia za urlop szkoleniowy.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy szkoleniowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60