urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 71 (1425) z dnia 4.09.2017

Ustalanie podstawy wynagrodzenia za urlop szkoleniowy

Zatrudniamy pracownika, który pełni płatne dyżury. Jest on wynagradzany stałą stawką miesięczną i zmienną miesięczną premią regulaminową. W sierpniu br. pracownik korzystał z urlopu szkoleniowego. W trzech poprzednich miesiącach miał wypłacane wynagrodzenie dyżurowe, natomiast w sierpniu nie. Czy przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop szkoleniowy będziemy mogli się cofnąć do miesięcy, w których wypłacono wynagrodzenie za dyżury?

NIE. Do podstawy wynagrodzenia za czas urlopu szkoleniowego należy przyjąć składniki wynagrodzenia (zarówno stałe, jak i zmienne) z miesiąca wykorzystywania tego urlopu.

Zgodnie z art. 1031 § 3 K.p. za czas m.in. urlopu szkoleniowego pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalanego jak za urlop. Przy jego obliczaniu należy uwzględnić § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy... (Dz. U. z 2017 r. poz. 927). Stanowi on, że przy ustalaniu wynagrodzenia, o którym mowa w pytaniu, składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej (zmienne) oblicza się z miesiąca, w którym przypadł okres niewykonywania pracy. W omawianym przypadku do składników zmiennych należą wynagrodzenie za dyżury i zmienna premia regulaminowa.

Przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop szkoleniowy należy stosować zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego (ze zmianami wynikającymi z § 5 przywołanego już rozporządzenia). Zastosowanie znajduje więc § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego... (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem wynagrodzenie urlopowe oblicza się:

  • dzieląc podstawę wymiaru (składniki zmienne przyjmujemy z miesiąca korzystania z urlopu szkoleniowego) przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa (tu w miesiącu korzystania z urlopu), a następnie 
     
  • mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu szkoleniowego.

W omawianym przypadku nie można cofnąć się przy wyliczaniu wynagrodzenia za urlop szkoleniowy ze składników zmiennych do okresu 3 (lub 12) miesięcy poprzedzających miesiąc korzystania z tego urlopu.

Przykład

Pracownik zatrudniony w systemie podstawowym korzystał w sierpniu 2017 r. z 11 dni (88 godz.) urlopu szkoleniowego. Jest wynagradzany stałą stawką miesięczną w kwocie 3.700 zł, przysługuje mu też zmienna premia regulaminowa oraz wynagrodzenie za dyżury. Wynagrodzenie płatne jest ostatniego dnia roboczego miesiąca. W sierpniu br. pracownikowi nie wypłacono wynagrodzenia za dyżury (wypłacono je w czerwcu i lipcu br.), za ten miesiąc otrzymał natomiast premię w kwocie 150 zł. Zakładamy też, że w sierpniu br. oprócz urlopu szkoleniowego nie wystąpiły inne nieobecności. Za sierpień br. pracownikowi przysługuje 3.999,60 zł, tj.:

- pełna stawka wynagrodzenia zasadniczego: 3.700 zł,
- składniki zmienne: 150 zł (premia),
- wynagrodzenie za urlop szkoleniowy ze składników zmiennych: 150 zł : (176 godz., tj. nominalny czas pracy w sierpniu br. - 88 godz.) = 1,70 zł; 1,70 zł × 88 godz. = 149,60 zł

Wynagrodzenia za dyżury wypłaconego w czerwcu i lipcu br. nie przyjmujemy do podstawy wynagrodzenia za urlop szkoleniowy.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy szkoleniowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60