urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (1158) z dnia 1.03.2023

Świadczenia dla pracownika dokształcającego się w soboty

Z uwagi na planowane powierzenie nowych obowiązków chcemy skierować pracownika na kurs, który będzie trwał 3 miesiące, przy czym zajęcia będą odbywały się tylko w soboty, które w zakładzie pracy są dniem wolnym. Jakie świadczenia będą przysługiwać pracownikowi skierowanemu na kurs oraz czy w tej sytuacji za soboty, w czasie których będzie się dokształcał, powinniśmy udzielić innego dnia wolnego?

Pracownikowi przysługiwać będą świadczenia szkoleniowe określone w Kodeksie pracy, natomiast ewentualne udzielenie dnia wolnego w zamian za szkolenie odbywane w sobotę uzależnione będzie od decyzji pracodawcy.

Z pytania wynika, że będziemy mieć tu do czynienia z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w rozumieniu art. 1031 K.p. Przepis ten wyjaśnia, że przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych należy rozumieć zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą. Z tego tytułu pracownikom przysługuje:

 • urlop szkoleniowy w wymiarze:
  • 6 dni dla osoby przystępującej do egzaminów eksternistycznych, egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie lub egzaminu zawodowego,
  • 21 dni w ostatnim roku studiów na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego,
 • płatne zwolnienia z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, aby punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia i w nich uczestniczyć.

Powyższe świadczenia są obligatoryjne, natomiast pracodawca może przyznać także inne dodatkowe świadczenia - przykładowo pokryć koszt kursu.

Z uwagi na to, że zajęcia odbywać się będą tylko w soboty będące w firmie dniem wolnym, ze świadczeń obowiązkowych wspomniany pracownik może nabyć prawo jedynie do urlopu szkoleniowego, o ile kurs będzie się kończył egzaminem uprawniającym do takiego urlopu.

Jeżeli zaś chodzi o drugą część pytania, to trzeba jasno zaznaczyć, że żaden powszechnie obowiązujący przepis nie określa sposobu postępowania w takiej sytuacji. Jedynie gdyby było to obowiązkowe szkolenie z zakresu bhp, pracownikowi przysługiwałby inny dzień wolny w zamian za sobotę poświęconą na udział w szkoleniu. Zgodnie bowiem z art. 2373 § 3 K.p., udział w tego rodzaju szkoleniach zaliczany jest do czasu pracy.

Natomiast przepisy nie podejmują tematu zaliczania do czasu pracy zajęć odbywanych w dni wolne od pracy przez pracowników podnoszących swoje kwalifikacje zawodowe. Czasem pracy, w myśl art. 128 K.p. jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. W czasie kursu pracownik nie będzie pozostawał w dyspozycji pracodawcy w myśl przywołanej definicji. W tym czasie nie będzie on bowiem świadczył pracy w miejscu wyznaczonym do jej wykonywania.

W piśmiennictwie przyjmuje się, że jeżeli szkolenie podnoszące kwalifikacje zawodowe jest ściśle związane z wykonywaną pracą oraz nabyciem umiejętności wymaganych wyłącznie do pracy u danego pracodawcy, należy je wliczyć do czasu pracy zwłaszcza, jeśli odbywa się na podstawie polecenia pracodawcy. Do czasu pracy nie zalicza się natomiast szkoleń dających powszechną, ogólną wiedzę, która może być wykorzystana także u innych pracodawców.

Powyższe stanowisko znajduje w pewnym sensie potwierdzenie w wyroku Sądu Najwyższego z 25 stycznia 2005 r. (sygn. akt I PK 144/04), w którym stwierdzono, że: "Praktyczne szkolenie pracowników powinno się odbywać w ramach stosunku pracy, natomiast poza tym stosunkiem może być organizowane tylko wtedy, gdy szkoleniowy cel i metody działania wyraźnie dominują nad wykonywaniem obowiązków pracowniczych (...)."

Jeżeli więc w trakcie wspomnianego kursu pracownik nabędzie specjalistyczną wiedzę potrzebną do pracy tylko u tego pracodawcy i pracodawca wyda polecenie wzięcia w nim udziału, za sobotę powinien być udzielony inny dzień wolny od pracy. Jeżeli zaś kurs ten da wiedzę ogólną, przydatną także do pracy u innych pracodawców, dzień wolny nie będzie przysługiwał, przy czym nie ma oczywiście przeszkód, aby także w takiej sytuacji pracodawca udzielił dnia wolnego.

Trzeba jednak wyraźnie zaznaczyć, że powyższe wyjaśnienia opierają się na stanowisku zajmowanym przez ekspertów, a nie na powszechnie obowiązujących przepisach prawa pracy. W praktyce oznacza to, że decyzja o przyznaniu dnia wolnego w zamian za kurs odbywający się w wolną sobotę - poza obowiązkowym szkoleniem z zakresu bhp - ostatecznie należy do pracodawcy. Warto na pewno rozstrzygnąć tę kwestię w umowie szkoleniowej zawartej z pracownikiem (jeżeli strony zawrą taką umowę).

Przykład 1

W związku z wprowadzeniem w firmie oprogramowania opracowanego na potrzeby pracodawcy, ten skierował - w formie polecenia służbowego - na kurs posługiwania się wspomnianym oprogramowaniem dwoje pracowników, którzy będą z niego korzystać w pracy. Zajęcia będą odbywały się w soboty, które w zakładzie są dniami wolnymi od pracy. Z uwagi na to, że jest to szkolenie specjalistyczne przydatne tylko u tego pracodawcy i udział w nim odbywa się na podstawie polecenia służbowego, w zamian za sobotę pracownikom powinien być udzielony inny dzień wolny.

Przykład 2

W związku z planowanym powierzeniem innych obowiązków, pracownik został skierowany na trzymiesięczny kurs rachunkowości, przy czym zajęcia będą się odbywać tylko w soboty, które w firmie są dniami wolnymi od pracy, a samo skierowanie nie przybrało formy polecenia służbowego. Z uwagi na to, że wiedza nabyta na kursie nosi charakter ogólny (może być wykorzystana także u innych pracodawców) i podjęcie nauki nie nastąpiło w wyniku polecenia służbowego pracodawcy, pracownikowi nie będzie przysługiwał inny dzień wolny w zamian za soboty.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy szkoleniowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.