urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 80 (1330) z dnia 6.10.2016

Dofinansowanie kosztów nauki daje prawo do urlopu szkoleniowego

Pracownik rozpoczął niedawno studia magisterskie. Zamierzamy dofinansować mu koszty dojazdów na uczelnię, ale nie chcemy udzielać mu urlopu szkoleniowego. Czy w umowie szkoleniowej możemy wyłączyć prawo do tego urlopu lub zmniejszyć jego wymiar? Czy w razie niezawarcia umowy urlop szkoleniowy nie będzie przysługiwał?

Umowa szkoleniowa nie może zawierać postanowień mniej korzystnych niż przewidują to przepisy Kodeksu pracy, nie można więc wprowadzić do niej zapisów, o których mowa w pytaniu. Zgodnie z art. 1031 § 2 K.p., pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe za zgodą lub z inicjatywy pracodawcy przysługuje:

  • urlop szkoleniowy,
     
  • zwolnienie z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania

z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

Wymiar urlopu szkoleniowego wynosi:

  • 6 dni - dla pracownika przystępującego do egzaminów eksternistycznych, maturalnego lub potwierdzającego kwalifikacje zawodowe,
     
  • 21 dni w ostatnim roku studiów - na przygotowanie pracy dyplomowej oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu dyplomowego.

Uprawnienie do urlopu w takim wymiarze przysługuje na mocy samego prawa i nie może być korygowane w umowie szkoleniowej na niekorzyść pracownika.

Koniecznym warunkiem skorzystania przez pracownika z urlopu szkoleniowego jest złożenie wniosku o udzielenie urlopu. Jedynie w przypadku urlopu wypoczynkowego przepisy prawa pracy przewidują obowiązek udzielenia go niezależnie od chęci pracownika. Jeżeli chodzi o urlop szkoleniowy, to jego cel jest inny. Stąd jeżeli uprawniony pracownik nie będzie zainteresowany jego wykorzystaniem, pracodawca nie musi udzielić urlopu z własnej inicjatywy.


Zapis w umowie szkoleniowej, pozbawiający prawa do urlopu szkoleniowego lub obniżający jego wymiar, jest nieważny.


Należy podkreślić, że każdy przejaw wymiernej finansowo pomocy w nauce pracownika, np. poprzez dofinansowanie kosztów dojazdów na uczelnię, może zostać uznany za dorozumiane wyrażenie przez pracodawcę zgody na dokształcanie. To zaś daje pracownikowi prawo do płatnego urlopu szkoleniowego i zwolnienia od pracy, o ile wystąpi z odpowiednim wnioskiem. Brak umowy szkoleniowej nie pozbawia więc prawa do urlopu szkoleniowego.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy szkoleniowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60