urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 8 (1362) z dnia 26.01.2017

Wynagrodzenie za urlop szkoleniowy ze składników zmiennych

Zatrudniamy pracownicę pełniącą dyżury, za które przysługuje wynagrodzenie. Jej płaca składa się ze stałej stawki zasadniczej i zmiennej miesięcznej premii regulaminowej (plus wynagrodzenie za dyżury). W okresie październik - grudzień 2016 r. miała wypłacane wynagrodzenie dyżurowe, za miesiące wcześniejsze, bo termin wypłaty przypada 10. dnia następnego miesiąca. W styczniu 2017 r. nie otrzymała wynagrodzenia za dyżury i korzystała przez kilkanaście dni z urlopu szkoleniowego. Czy przy obliczaniu wynagrodzenia za ten urlop będziemy mogli się cofnąć do miesięcy w których wypłacono wynagrodzenie za dyżury?

NIE. Do podstawy wynagrodzenia za czas urlopu szkoleniowego należy przyjąć składniki wynagrodzenia (zarówno stałe, jak i zmienne) z miesiąca wykorzystywania tego urlopu.

Zgodnie z art. 1031 § 3 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.), za czas m.in. urlopu szkoleniowego pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalanego tak jak za urlop. Przy jego obliczaniu należy jednak uwzględnić § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań (...) oraz innych należności przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz. U. z 1996 r. nr 62, poz. 289 ze zm.). Stanowi on, że przy ustalaniu wynagrodzenia, o którym mowa w pytaniu, składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej (zmienne) oblicza się z miesiąca, w którym przypadł okres niewykonywania pracy. W omawianym przypadku takim składnikiem jest wynagrodzenie za dyżury i premia regulaminowa, przy założeniu, że jej wysokość nie jest stała.

Przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop szkoleniowy należy stosować zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia urlopowego (ze zmianami wynikającymi z § 5 rozporządzenia wynagrodzeniowego). Zastosowanie znajduje więc § 9 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego, ustalania i wypłacania wynagrodzenia za czas urlopu oraz ekwiwalentu pieniężnego za urlop (Dz. U. z 1997 r. nr 2, poz. 14 ze zm.). Zgodnie z tym przepisem wynagrodzenie urlopowe oblicza się:

  • dzieląc podstawę wymiaru (składniki zmienne przyjmujemy z miesiąca korzystania z urlopu szkoleniowego) przez liczbę godzin, w czasie których pracownik wykonywał pracę w okresie, z którego została ustalona ta podstawa (tu w miesiącu korzystania z urlopu), a następnie
     
  • mnożąc tak ustalone wynagrodzenie za jedną godzinę pracy przez liczbę godzin, jakie pracownik przepracowałby w czasie urlopu szkoleniowego.

W omawianym przypadku nie można więc, nawet jeżeli jest to korzystne dla pracownika, cofnąć się przy wyliczaniu wynagrodzenia za urlop szkoleniowy ze składników zmiennych do okresu 3 (lub 12) miesięcy poprzedzających miesiąc korzystania z tego urlopu.

Przykład

Pracownica zatrudniona w systemie podstawowym korzystała w styczniu 2017 r. z 15 dni (120 godz.) urlopu szkoleniowego. Jest wynagradzana stałą stawką miesięczną w kwocie 2.700 zł, przysługuje jej też zmienna premia regulaminowa, a także wynagrodzenie za dyżury. Wynagrodzenie płatne jest 10. dnia następnego miesiąca. W styczniu br. pracownicy nie wypłacono wynagrodzenia za dyżury, przyjmujemy natomiast, że za ten miesiąc otrzyma premię w kwocie 120 zł. Zakładamy też, że w styczniu br. oprócz urlopu szkoleniowego nie wystąpią inne nieobecności.

Za styczeń br. pracownicy przysługuje:

- pełna stawka wynagrodzenia zasadniczego: 2.700 zł,
- składniki zmienne: 120 zł (premia),
- wynagrodzenie za urlop szkoleniowy ze składników zmiennych:
120 zł : (168 godz. - 120 godz.) = 2,50 zł; 2,50 zł × 120 godz. = 300 zł,

łącznie 3.120 zł, tj. 2.700 + 120 + 300.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy szkoleniowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60