urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (472) z dnia 10.11.2018

Dokształcanie pracownika na koszt pracodawcy

Pracownik od października br. rozpoczął studia. Z przepisów wynika, że pracodawca powinien mu to ułatwić. Jakie w związku z tym ciążą na pracodawcy obowiązki? Czy musi pokryć koszty nauki, a może wystarczy, że udzieli pracownikowi urlopu i zwolnienia z części/całości dnia pracy? W jakiej części kosztów musi partycypować pracodawca i do kiedy strony powinny w tym zakresie podpisać umowę?

Ponoszenie kosztów dokształcania nie należy do obowiązków zatrudniającego, jest to bowiem świadczenie dodatkowe przyznawane dobrowolnie. Obligatoryjnym jest natomiast udzielenie urlopu lub zwolnienia z części lub całości dnia pracy, ale pod warunkiem, że z inicjatywą dokształcania wystąpi pracodawca lub na to wyrazi zgodę.

Z ogólnej dyrektywy prawa pracy wynika, że pracodawca jest obowiązany ułatwiać pracownikom podnoszenie kwalifikacji zawodowych (art. 17 K.p. oraz art. 94 pkt 6 K.p.). Jednocześnie Kodeks pracy zawiera definicję "podnoszenia kwalifikacji zawodowych", zgodnie z którą rozumie się je jako zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą (art. 1031 § 1 K.p.). Drugi człon cytowanego przepisu wskazuje, że podnoszenie kwalifikacji w rozumieniu Kodeksu pracy następuje jedynie za aprobatą zatrudniającego. Aktywność pracodawcy w tym zakresie jest jedną z przesłanek ewentualnych roszczeń pracowniczych wobec niego, na podstawie art. 1031 § 1 i 2 K.p. oraz art. 1033 K.p., które dają zatrudnionemu prawo do:

 • urlopu szkoleniowego,
   
 • zwolnienia z całości lub części dnia pracy, na czas niezbędny, by punktualnie przybyć na obowiązkowe zajęcia oraz na czas ich trwania,

za które pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia.

Jeżeli dokształcanie zostanie podjęte z wyłącznej inicjatywy pracownika, świadczenia te nie przysługują.

Z kolei gdy będzie się odbywało na polecenie lub za zgodą pracodawcy, nie będzie to obligowało zatrudniającego do udzielania pracownikowi innych niż ww. świadczeń. Może on jednak z własnej woli przyznać zatrudnionemu świadczenia dodatkowe, w szczególności pokryć opłaty za kształcenie, przejazd, podręczniki i zakwaterowanie.

Pracodawca ma prawo w zakresie dokształcania podpisać z pracownikiem podnoszącym kwalifikacje zawodowe umowę. Przepis wymaga formy pisemnej, ale nie wskazuje rygoru jej niezachowania, co oznacza, że jest ona wymagana dla celów dowodowych (w razie sporu co do treści zobowiązań stron). Umowa nie może zawierać postanowień mniej korzystnych dla pracownika niż przepisy art. 102-1036 K.p. Strony nie mają obowiązku się nią wiązać - powinny to jednak zrobić, gdy wolą pracodawcy jest, aby pracownik pozostał w zatrudnieniu po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych. W przepisach brak jest wskazówek co do terminu w jakim pracownik i pracodawca powinni się zobowiązać do wzajemnych świadczeń. Skoro jednak umowa ma służyć przede wszystkim zabezpieczeniu interesów pracodawcy, to dla ochrony swoich praw powinien on zadbać, aby do tego doszło jeszcze przed rozpoczęciem dokształcania, zanim zacznie ponosić związane z tym konsekwencje i koszty.

Jeżeli chodzi o kwestię terminu, w jakim należy przyznać pracownikowi omawiane świadczenia, to oczywiste jest, że zwolnienie z całości lub części dnia pracy w celu udania się na zajęcia będzie następowało sukcesywnie z chwilą zaistnienia takiej potrzeby, a urlop szkoleniowy zostanie przyznany, gdy będzie to konieczne ze względu na dużą ilość nauki czy pisanie prac. Natomiast ponoszenie przez zatrudniającego opłat, które nie jest obligatoryjne, nawet gdy zatrudniający wyrazi zgodę na dokształcanie, może następować na bieżąco, zgodnie z występowaniem wymagalności zapłaty (np. z terminem płatności czesnego) albo po dostarczeniu stosownych dokumentów przez pracownika (np. związanych z kosztami dojazdu), ale w zasadzie decydował będzie o tym sam pracodawca (strony mogą umieścić stosowne przepisy w umowie).

Pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe:

 • który bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,
   
 • z którym pracodawca rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, o której mowa w art. 1034, nie dłuższym niż 3 lata,
   
 • który w okresie wskazanym w powyższym myślniku rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn określonych w art. 943 K.p.,
   
 • który w okresie wskazanym w myślniku drugim rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia na podstawie art. 55 K.p. lub art. 943 K.p., mimo braku przyczyn określonych w tych przepisach,

jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy szkoleniowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.