urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (411) z dnia 1.05.2016

Urlop szkoleniowy i wynagrodzenie za okres tego urlopu

Prawo do urlopu szkoleniowego oraz jego wymiar zależy od rodzaju egzaminu kończącego podjętą przez pracownika formę podnoszenia kwalifikacji zawodowych. Wymiar urlopu szkoleniowego wynosi:

 • 6 dni, jeżeli podnoszenie kwalifikacji kończy się egzaminem eksternistycznym, maturalnym lub egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe, bądź
   
 • 21 dni w ostatnim roku studiów, gdy nauka kończy się pracą dyplomową i egzaminem dyplomowym (art. 1032 § 1 K.p.).

Przepisy nie definiują poszczególnych egzaminów ani nie odsyłają w tym zakresie do żadnych przepisów szczególnych. Według resortu pracy prawo do urlopu szkoleniowego przysługuje wyłącznie w przypadku kursów i szkoleń zakończonych egzaminami, o których mowa w przepisach rangi ustawowej lub regulacjach wydanych na podstawie delegacji ustawowej (akt wykonawczy). Dlatego przed udzieleniem urlopu szkoleniowego pracodawca powinien każdorazowo przeanalizować konkretne regulacje dotyczące szeroko rozumianego podnoszenia kwalifikacji. Jeżeli przepisy regulują proces uzyskiwania określonych kwalifikacji zawodowych, prawo do urlopu szkoleniowego należałoby wiązać z wymogiem zakończenia procesu nauki, nakierowanego na podniesienie kwalifikacji zawodowych przez pracownika oraz z koniecznością zdania - przewidzianego w tych przepisach - egzaminu, który w sposób niebudzący wątpliwości mógłby być uznany za egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe i stanowiący podstawę do uzyskania uprawnień do wykonywania określonego zawodu (por. stanowisko resortu pracy z 27 października 2010 r.).

Ważne: Urlop szkoleniowy w wymiarze 21 dni nie przysługuje na ostatnim roku studiów, które nie kończą się ani egzaminem dyplomowym, ani pracą dyplomową np. studiów medycznych lub weterynaryjnych.

Powyższe dotyczy też studiów podyplomowych, ponieważ według przepisów dotyczących szkolnictwa wyższego kończą się one jedynie "pracą końcową" i "egzaminem końcowym."

Wymiar urlopu szkoleniowego jest wymiarem minimalnym (6 lub 21 dni), co znaczy, że pracodawca nie może go skracać, nawet jeżeli sam kurs trwałby krócej niż przyznawany urlop. Wymiar ten jest także sztywny i nie zależy od liczby dni, w które przeprowadzany jest egzamin. Urlopu szkoleniowego nie przelicza się na godziny. Udziela się go tylko na dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy (art. 1032 § 2 K.p.).

Z uwagi na cel urlopu szkoleniowego, powinien on być udzielany w terminie wskazanym przez pracownika, na dni egzaminu oraz na dni poprzedzające egzamin. Jednak za zgodą pracodawcy można ustalić wcześniejszy termin udzielenia urlopu, niekoniecznie przypadający bezpośrednio przed egzaminem.

W przypadkach, gdy egzaminy odbywają się w dużym odstępie czasu (np. 2 tygodni między częścią teoretyczną i praktyczną) możliwe jest udzielenie urlopu szkoleniowego w częściach, zgodnie z przewidzianymi terminami egzaminów (por. stanowisko MPiPS w sprawie udzielania urlopów szkoleniowych i katalogu dodatkowych świadczeń).

Przykład

Pracodawca udzielił urlopu szkoleniowego pracownikowi na ostatnim roku studiów licencjackich (tj. 21 dni) w częściach, w wymiarze 7 dni w grudniu jednego roku na przygotowanie pracy dyplomowej, a w czerwcu następnego roku - 14 dni na przygotowanie się do egzaminu dyplomowego. Nie narusza to przepisów prawa.

Obliczanie wynagrodzenia za urlop szkoleniowy

Wynagrodzenia za czas urlopu szkoleniowego oblicza się według zasad obowiązujących przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy, a nie jak w przypadku urlopu wypoczynkowego jako średnią z 3 (do 12) miesięcy. Tak wynika z § 5 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy... (Dz. U. nr 62, poz. 289 z późn. zm.).

Przykład

Pracownik jest zatrudniony od poniedziałku do piątku w podstawowym systemie czasu pracy. W marcu 2016 r. korzystał z 6 dni (48 godz.) urlopu szkoleniowego (poza tym nie miał innych nieobecności w pracy).

Jego wynagrodzenie zasadnicze wynosi 2.200 zł, a prowizja od sprzedaży w marcu br. wyniosła 850 zł. Z obowiązującego w tym miesiącu wymiaru 176 godzin przepracował 128 godzin (176 godz. - 48 godz.).

Wynagrodzenie za urlop z tytułu zmiennych składników wynosi 318,72 zł (850 zł : 128 godz. = 6,64 zł; 6,64 zł x 48 godz. = 318,72 zł). W sumie za marzec otrzymał 3.368,72 zł (2.200 zł + 850 zł + 318,72 zł).

Ważne: Niewykorzystanie urlopu szkoleniowego w całości lub części powoduje utratę prawa do niego (urlop ten nie przechodzi na kolejny rok kalendarzowy i nie staje się urlopem zaległym), nie przysługuje też za niego ekwiwalent.

W orzecznictwie przyjęto, że nieudzielenie urlopu szkoleniowego przez pracodawcę nie może pozbawić pracownika możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń z tego tytułu, choć Kodeks pracy nie przewiduje w tej kwestii żadnych regulacji. Powstałą lukę prawną wypełniają przepisy Kodeksu cywilnego o skutkach niewykonania zobowiązań. Stąd nieudzielenie urlopu szkoleniowego przez pracodawcę umożliwia pracownikowi dochodzenie roszczenia o naprawienie szkody na podstawie art. 471 K.c. (por. wyrok SN z 14 stycznia 2015 r., sygn. akt II PK 54/14, OSP 2016/3/23).

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy szkoleniowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.