urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 7 (834) z dnia 1.03.2014

Czy przy umowie na zastępstwo przysługuje urlop szkoleniowy?

Pracownik, z którym mamy podpisaną umowę na zastępstwo, w marcu br. przystępuje do egzaminu dyplomowego. Osoba ta zwróciła się do nas z wnioskiem o udzielenie 21 dni urlopu szkoleniowego. Czy przy umowie na zastępstwo urlop taki przysługuje?

Prawo do urlopu szkoleniowego nie jest uzależnione od rodzaju zawartej z pracownikiem umowy o pracę, ale od tego, czy podnoszenie kwalifikacji odbywa się z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

Urlop szkoleniowy przysługuje pracownikowi podnoszącemu kwalifikacje zawodowe i w przypadku przystępowania do egzaminu dyplomowego jego wymiar rzeczywiście wynosi 21 dni. Uprawnienie to wynika z art. 1031 § 2 oraz art. 1032 § 1 pkt 4 Kodeksu pracy. Zauważmy, że w przepisach tych jest mowa, iż wspomniany urlop przysługuje pracownikowi, a tym w rozumieniu art. 2 K.p. jest osoba zatrudniona m.in. na podstawie umowy o pracę - bez względu na rodzaj tej umowy. Oznacza to, że prawo do urlopu szkoleniowego mają również pracownicy zatrudnieni na podstawie umów na zastępstwo.

Trzeba jednak pamiętać, że prawo do urlopu szkoleniowego nabywają jedynie pracownicy podnoszący kwalifikacje zawodowe. Termin ten rozwija art. 1031 § 1 K.p. wyjaśniając, że przez podnoszenie kwalifikacji zawodowych należy rozumieć zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika, z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą. Jednocześnie Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej wyjaśnia, że chodzi tu o kwalifikacje niezbędne na stanowisku zajmowanym aktualnie przez danego pracownika albo na stanowisku, które pracodawca ma zamiar mu powierzyć w przyszłości.

Umowa na zastępstwo zawierana jest na czas usprawiedliwionej nieobecności w pracy pracownika. Jest to więc z reguły umowa krótkoterminowa i sporadyczna, w związku z czym pracodawcy nie zależy raczej na podnoszeniu kwalifikacji przez zastępcę, z którym i tak rozstanie się po powrocie do zakładu zastępowanego pracownika.

Powyższe oznacza, że pracodawca nie musi uwzględniać wniosku wspomnianego w pytaniu pracownika o udzielenie urlopu szkoleniowego, chyba że wyraził zgodę na podjęcie przez niego studiów (co może wyrazić się poprzez przyznanie pracownikowi dodatkowych świadczeń z tytułu nauki, np. dofinansowania do czesnego czy innych kosztów) lub nastąpiło to z jego inicjatywy - co, jak wspomniano, jest mało prawdopodobne.

Jeżeli osoba ta nie spełnia przesłanek pozwalających uznać, że mamy tu do czynienia z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych w rozumieniu Kodeksu pracy, może być jej udzielony urlop bezpłatny w wymiarze ustalonym w porozumieniu zawartym między pracodawcą a pracownikiem, przy czym zależeć to będzie od dobrej woli pracodawcy. Artykuł 1036 K.p. nie wprowadza bowiem obowiązku udzielenia takiego urlopu.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy szkoleniowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60