urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 84 (1438) z dnia 19.10.2017

Wymiar urlopu wypoczynkowego po wychowawczym

Pracownica zatrudniona w firmie od 2006 r. na czas nieokreślony ma staż urlopowy powyżej 10 lat. Od czerwca 2014 r. korzysta z urlopu macierzyńskiego, potem z urlopu rodzicielskiego do czerwca 2015 r., a następnie bezpośrednio po urlopie rodzicielskim z urlopu wychowawczego. Ten ostatni urlop zakończy się 3 maja 2018 r. Ile urlopu wypoczynkowego będzie jej przysługiwało po powrocie do pracy w 2018 r.? Ponadto czy pracownica będzie mogła wykorzystać 5 dni urlopu z 2013 r., czy uległ on już przedawnieniu?

Urlop wychowawczy należy do okresów niewykonywania pracy i korzystanie z niego może niekiedy wpływać na wymiar urlopu wypoczynkowego. Kwestia ta została uregulowana w art. 1552 K.p. Stanowi on, że do pracownika powracającego do pracy u dotychczasowego pracodawcy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie niewykonywania pracy, w tym m.in. urlopu wychowawczego, stosuje się art. 1551 § 1 pkt 2 K.p. Oznacza to, że pracownikowi za ten rok przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym:

 • do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego,
   
 • do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku kalendarzowego.

Regulacja ta dotyczy sytuacji, gdy pracownik w danym roku nie nabył jeszcze prawa do urlopu, np. z powodu przebywania na urlopie wychowawczym.

Należy pamiętać, że jeżeli pracownik nabył prawo do urlopu wypoczynkowego przed pójściem na urlop wychowawczy, to nie ma podstaw, aby za ten rok obniżać przysługujący jej urlop wypoczynkowy (art. 1552 § 2 K.p.).

Terminy przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy wynikają z art. 291 K.p. Na mocy tej regulacji prawo do urlopu wypoczynkowego ulega przedawnieniu z upływem trzech lat od daty wymagalności roszczenia o urlop za dany rok. Zasadniczo rozpoczęcie biegu przedawnienia urlopu wypoczynkowego następuje z ostatnim dniem roku kalendarzowego, za który urlop ten przysługuje. Jednak termin wykorzystania urlopu za dany rok może ulec przesunięciu na następny rok kalendarzowy na mocy art. 168 K.p. Wówczas termin rozpoczęcia biegu przedawnienia przypada na ostatni dzień września roku następnego. Zatem najpóźniej 30 września roku następnego rozpoczyna się bieg przedawnienia prawa do urlopu za dany rok. Przy czym pracownik może ubiegać się o wykorzystanie nawet przedawnionego urlopu wypoczynkowego, jednak pracodawca może odmówić ze względu na przedawnienie.

Od 2013 r. obowiązuje regulacja, w myśl której bieg przedawnienia roszczenia o urlop nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na czas korzystania z urlopu wychowawczego (art. 2931 K.p.).

W omawianej sytuacji zaległy urlop wypoczynkowy za 2013 r. ze względu na korzystanie przez pracownicę z urlopu wychowawczego nie uległ przedawnieniu (bieg przedawnienia uległ zawieszeniu), a za 2018 r. pracownicy będzie przysługiwał urlop wypoczynkowy proporcjonalny do okresu zatrudnienia w tym roku, czyli za 8 miesięcy.

Przykład

Pracownica zatrudniona w firmie od 2006 r. na czas nieokreślony jest uprawniona do 26 dni urlopu. Od czerwca 2014 r. korzysta najpierw z urlopu macierzyńskiego, następnie z urlopu rodzicielskiego do czerwca 2015 r., a bezpośrednio po urlopie rodzicielskim z urlopu wychowawczego do 3 maja 2018 r.

Wymiar urlopu wypoczynkowego przysługującego pracownicy:

 • za 2014 r. - 26 dni,
   
 • za 2015 r. - 26 dni,
   
 • za 2016 r. i 2017 r. - brak prawa do urlopu wypoczynkowego,
   
 • za 2018 r. - 18 dni, tj. 26 dni × 8/12 = 17,33, po zaokrągleniu 18 dni.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy wypoczynkowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60