urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
Uwaga: Do 31 maja br. rolnik-przedsiębiorca informuje KRUS o podatku dochodowym z działalności gospodarczej za 2023 r. Uwaga: Do 31 maja 2024 r. powiadomienie ZUS o zarobkach osób pobierających świadczenie przedemerytalne Uwaga: Do 31 maja 2024 r. - czas na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 10 (1053) z dnia 1.04.2020

Wymiar urlopów wypoczynkowych po przejęciu zakładu pracy przez innego pracodawcę

Na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, przejęliśmy inny zakład wraz z zatrudnionymi tam pracownikami. Jak ustalić wymiar przysługujących im urlopów wypoczynkowych, jeżeli w tamtej firmie zatrudnieni byli na pełnych etatach, natomiast u nas zatrudnieni będą w niepełnym wymiarze czasu pracy? Nadmieniam, że kilku z nich ma prawo do urlopu dodatkowego z tytułu niepełnosprawności oraz, że żaden z urlopów nie jest pierwszorazowym.

Przejmowanym pracownikom przysługiwać będzie urlop wypoczynkowy, odpowiadający sumie liczby dni urlopowych ustalonych dla okresu zatrudnienia na pełnym etacie oraz zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy.

Z pytania wynika, że przejęcie zakładu pracy nastąpiło na podstawie art. 231 Kodeksu pracy, co oznacza, że nowy pracodawca z mocy prawa stał się stroną w dotychczasowych stosunkach pracy. Urlopy, do których przejmowani pracownicy nabyli prawo w poprzedniej firmie, przeszły więc na nowego pracodawcę.

Z pytania wynika również, że pracownikom tym zmieniony został obowiązujący ich wymiar czasu pracy, co powinno znaleźć odzwierciedlenie w wymiarze urlopu wypoczynkowego, przysługującego im w roku, w którym nastąpiła wspomniana zmiana. Zgodnie bowiem z art. 154 § 2 K.p., wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego na niepełnym etacie ustala się proporcjonalnie do obowiązującego go wymiaru czasu pracy, biorąc za podstawę do obliczeń wymiar urlopu przysługującego pracownikowi pełnoetatowemu, a więc odpowiednio 20 dni lub 26 dni, w zależności od stażu urlopowego. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Przepisy nie określają wprost sposobu postępowania w przypadku, gdy zmiana wymiaru czasu pracy następuje w trakcie roku kalendarzowego - tak jak w opisanej sytuacji. W praktyce przyjmuje się jednak, że odpowiednie zastosowanie mają wówczas zasady obowiązujące przy ustalaniu urlopu proporcjonalnego, określone w art. 1551, art. 1552a oraz art. 1553 K.p.

Pracodawca powinien więc oddzielnie obliczyć wymiar urlopu przysługującego za okres zatrudnienia na pełnym etacie i oddzielnie za okres zatrudnienia w niepełnym wymiarze czasu pracy, a następnie zsumować obie wartości.

Każdy kalendarzowy miesiąc pracy odpowiadać będzie 1/12 pełnego wymiaru urlopu przysługującego danemu pracownikowi, przy czym niepełny miesiąc zatrudnienia zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca. Zaokrągleniu w górę podlega także każdy niepełny dzień urlopu.

Przykład 1

Pracownik zakładu pracy, który z dniem 31 marca 2020 r. został przejęty przez innego pracodawcę na zasadach określonych w art. 231 K.p., ma 20-letni staż zawodowy. U poprzedniego pracodawcy osoba ta zatrudniona była w pełnym wymiarze czasu pracy. Zakładamy, że w pierwszym dniu po przejęciu, tj. 1 kwietnia br., pracownik podpisał porozumienie stron w sprawie zmiany jego dotychczasowego wymiaru etatu z całego na 3/4. Ponadto przyjmujemy, że w bieżącym roku nie korzystał jeszcze z urlopu wypoczynkowego. Z tytułu zatrudnienia na pełnym etacie pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze 7 dni (3/12 × 26 dni = 6,5 dnia; 7 dni po zaokrągleniu). Natomiast w celu ustalenia wymiaru urlopu z tytułu zatrudnienia na 3/4 etatu, pracodawca powinien najpierw obliczyć pełny, roczny wymiar urlopu przysługującego przy takim wymiarze czasu pracy (3/4 × 26 dni = 19,5 dni; 20 dni po zaokrągleniu), a następnie zmniejszyć go proporcjonalnie do okresu przepracowanego w danym roku (9/12 × 20 dni = 15 dni). W roku, w którym nastąpi przejęcie zakładu pracy, osobie tej przysługuje urlop wypoczynkowy w łącznym wymiarze 22 dni (7 dni + 15 dni).

Część przejmowanych pracowników ma prawo także do kolejnego urlopu dodatkowego z tytułu niepełnosprawności. Przypomnijmy, że przysługuje on - w wymiarze 10 dni roboczych - na podstawie art. 19 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172 ze zm.). Ustawa ta w art. 66 stanowi, że w sprawach w niej nieunormowanych stosuje się m.in. przepisy K.p. Oznacza to, że przy ustalaniu wymiaru urlopu dodatkowego u wspomnianych pracowników odpowiednie zastosowanie będą miały przedstawione wyżej zasady.

Zauważmy, że w praktyce występują dwie metody liczenia proporcjonalnego urlopu dodatkowego dla niepełnoetatowego pracownika. Pierwsza polega na liczeniu proporcji wynikającej z wymiaru czasu pracy od zsumowanych pełnych wymiarów urlopu podstawowego i dodatkowego. W drugiej zaś proporcja ta liczona jest oddzielnie dla każdego z tych urlopów i następnie sumowana. Ta druga metoda jest korzystniejsza dla pracownika, dlatego jej stosowanie jest "bezpieczniejsze" dla pracodawcy. Przemawia za nią także fakt, że w wydawanym pracownikowi świadectwie pracy pracodawcy muszą oddzielnie wykazać ilość dni wykorzystanego urlopu wypoczynkowego i oddzielnie ilość dni wykorzystanego urlopu dodatkowego.

Przykład 2

Przyjmijmy, że pracownikowi, o którym mowa w przykładzie nr 1, przysługuje także urlop dodatkowy z tytułu niepełnosprawności. Z racji zatrudnienia w przejmowanym zakładzie (na pełnym etacie) ma on prawo do 3 dni urlopu dodatkowego (3/12 × 10 dni = 2,5 dnia; po zaokrągleniu 3 dni). Natomiast w celu ustalenia wymiaru wspomnianego urlopu za okres zatrudnienia na 3/4 etatu, pracodawca przejmujący zakład pracy powinien najpierw obliczyć pełny roczny wymiar urlopu dodatkowego, przysługującego pracownikowi zatrudnionemu w takim wymiarze czasu pracy (3/4 × 10 dni = 7,5 dnia; po zaokrągleniu 8 dni), a następnie zmniejszyć go proporcjonalnie do okresu przepracowanego w danym roku (9/12 × 8 dni = 6 dni). Za okres pracy na pełnym etacie pracownik nabył więc prawo do urlopów w łącznym wymiarze 10 dni (7 dni kodeksowego urlopu wypoczynkowego + 3 dni urlopu dodatkowego), a za okres zatrudnienia na 3/4 etatu - 21 dni (15 dni kodeksowego urlopu wypoczynkowego + 6 dni urlopu dodatkowego). W roku objętym zmianą łączny wymiar przysługujących mu urlopów wynosi 31 dni (10 dni + 21 dni).

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy wypoczynkowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.