urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 15 (537) z dnia 1.08.2021

Wymiar urlopu wypoczynkowego po skróceniu okresu wypowiedzenia

Pracodawca redukuje stan zatrudnienia wypowiadając umowy. Zdarzają się przypadki, że skraca okres wypowiedzenia z trzech do jednego miesiąca, wypłacając w zamian odszkodowanie. Czy pracownicy zachowują prawo do urlopu wypoczynkowego za miesiące, o które skrócono okres wypowiedzenia?

Nie, pracownicy są uprawnieni do urlopu wypoczynkowego tylko za miesiące, w których pozostają w stosunku pracy.

Pracodawca, który wypowiada umowę o pracę z powodu ogłoszenia upadłości lub likwidacji albo z innych przyczyn niedotyczących pracowników, może skrócić okres trzymiesięcznego wypowiedzenia do jednego miesiąca. W takim przypadku za pozostałą część okresu pracownik nabywa prawo do odszkodowania, obliczonego tak jak ekwiwalent za niewykorzystany urlop (art. 361 § 1 K.p.), które jest rekompensatą zarobków utraconych przez pracownika wskutek skrócenia okresu wypowiedzenia (por. wyrok SN z 5 listopada 2013 r., sygn. akt II PK 42/13, OSNP 2015/1/2). Nie jest ono uwarunkowane w żaden sposób, a zwłaszcza nie jest wymagane aby po rozwiązaniu stosunku pracy pracownik pozostawał nieaktywny zawodowo. Przy czym okres, za który przysługuje odszkodowanie, wlicza się pracownikowi do okresu zatrudnienia, pod warunkiem, że pozostaje w tym czasie bez pracy (art. 361 § 2 K.p.).

Ważne: Skrócenie przez pracodawcę okresu wypowiedzenia umowy o pracę powoduje rozwiązanie umowy z upływem skróconego okresu.

Jak czytamy w uzasadnieniu uchwały Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów z 9 lipca 1992 r. (sygn. akt I PZP 20/92, OSNC 1993/1-2/2), w okresie, za który przyznano pracownikowi odszkodowanie (do końca pozostałej części okresu wypowiedzenia), pracownik nie nabywa żadnych uprawnień, których warunkiem jest istnienie stosunku pracy, np. nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego. Podobnie Sąd Apelacyjny w Warszawie w wyroku z 30 września 2013 r. (sygn. akt III AUa 3263/12) stwierdził, że: "W przypadku skrócenia okresu wypowiedzenia na podstawie art. 361 K.p. umowa o pracę rozwiązuje się z upływem skróconego okresu wypowiedzenia, zaś za późniejszy okres pracownik otrzymuje wprawdzie odszkodowanie, ale nie jest już pracownikiem. Poza odszkodowaniem za skrócenie okresu wypowiedzenia nie nabywa on prawa do świadczeń związanych ze stosunkiem pracy. (...)".

Omawianą sytuację należy odróżnić od uregulowanej w art. 36 § 6 K.p., która przewiduje możliwość ustalenia przez strony wcześniejszego terminu rozwiązania umowy o pracę, po dokonaniu wypowiedzenia przez pracownika albo przez pracodawcę. Dotyczy ona nie tylko trzymiesięcznych wypowiedzeń, ale również krótszych i znajduje zastosowanie, jeśli strony się porozumieją w tej sprawie. Za skrócony w tym trybie okres wypowiedzenia nie przysługuje odszkodowanie. Zwalniany nie nabywa też za okres, o który skrócono wypowiedzenie prawa do urlopu.

Rozliczając tzw. kolejny urlop pracownika za rok kalendarzowy, w którym ustaje stosunek pracy, należy uwzględnić przepisy art. 1551 § 1 i nast. K.p. Takiemu pracownikowi przysługuje u dotychczasowego pracodawcy urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w tym roku.

Przykład

Pracodawca wypowiedział umowę pracownikowi legitymującemu się 5-letnim stażem urlopowym oraz skrócił wypowiedzenie do jednego miesiąca. Wskutek powyższego zamiast 30 września br. umowa uległa rozwiązaniu 31 lipca 2021 r. Za pozostałe dwa miesiące pracodawca wypłacił odszkodowanie. Pracownik za 2021 r. nabył prawo do urlopu w wymiarze 12 dni (20 dni x 7/12 = 11,66 dnia, po zaokrągleniu 12 dni).


Proporcjonalne obniżenie urlopu jest możliwe tylko wtedy, gdy do dnia wystąpienia okoliczności obniżających nie wykorzystano urlopu w nadmiarze. Pracownikowi, który przed ustaniem stosunku pracy w ciągu roku kalendarzowego wykorzystał urlop w wymiarze wyższym niż wynikający z okresu przepracowanego, przysługuje u kolejnego pracodawcy urlop w odpowiednio niższym wymiarze. Łączny wymiar urlopu w roku kalendarzowym nie może być niższy niż wynikający z okresu przepracowanego w tym roku u wszystkich pracodawców (art. 1551 § 1 pkt 1 in fine i § 2 K.p.).

Pracodawca wydając pracownikowi świadectwo pracy zamieszcza w ust. 6 pkt 1 tego dokumentu informację o liczbie dni i godzin urlopu wypoczynkowego za bieżący rok kalendarzowy, wykorzystanego w naturze lub za który wypłacono ekwiwalent, co pozwala kolejnemu pracodawcy na ustalenie prawidłowej puli urlopowej pozostałej do wykorzystania w tym samym roku kalendarzowym.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy wypoczynkowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.