urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 23 (958) z dnia 10.08.2017

Wymiar urlopu pracownika po obniżeniu wymiaru etatu

Pracownik zatrudniony od kilku lat na czas nieokreślony w pełnym wymiarze czasu pracy uzgodnił z pracodawcą obniżenie etatu. W okresie od 1 stycznia do 16 lipca 2017 r. wykonywał on pracę na pełny etat, a od 17 lipca do końca br. będzie świadczył pracę na 3/4 etatu. Pracownik ma staż uprawniający go do 26 dni urlopu. Z ilu dni urlopu pracownik może skorzystać w bieżącym roku? Jak ustalić jego uprawnienia urlopowe za lipiec br.?

Wymiar urlopu pracownika zatrudnionego na część etatu ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy tego pracownika, biorąc za podstawę pełny przysługujący mu z tytułu posiadanego stażu wymiar urlopu. Niepełny dzień takiego urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 154 § 2 K.p.). Jednocześnie przepisy Kodeksu pracy nie regulują sposobu ustalania wymiaru urlopu w sytuacji, gdy w trakcie roku pracownikowi zostanie zmieniony wymiar czasu pracy. W praktyce w takiej sytuacji dokonuje się ustalenia wymiaru urlopu oddzielnie za okresy pracy w różnych wymiarach etatu, proporcjonalnie do tych wymiarów. Ponadto, jeżeli zmiana wielkości etatu następuje w trakcie miesiąca (tak jak ma to miejsce w pytaniu), to najczęściej spotykaną praktyką jest ustalenie wymiaru urlopu za ten miesiąc proporcjonalnie do wielkości etatu, w którym pracownik przepracuje większość dni tego miesiąca. Niekiedy stosowane są też dwie inne zasady ustalania urlopu w przedstawionym przypadku. Według jednej, można zaliczyć miesiąc, w którym został zmieniony wymiar etatu, do okresu sprzed zmiany wielkości etatu lub - według drugiej - przyjąć wymiar etatu pracownika obowiązujący pierwszego dnia miesiąca, w którym został zmieniony wymiar jego etatu. Zasady te opierają się na przyjęciu, że jednostką czasu, na podstawie której rozlicza się proporcjonalny urlop wypoczynkowy pracownika, jest miesiąc kalendarzowy. Kwestia ta nie jest jednak uregulowana w przepisach dotyczących urlopów pracowniczych.

Ustalając urlop w wymiarze proporcjonalnym, kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi zgodnie z art. 154 K.p, a niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Ponadto wymiar urlopu należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć wymiaru wynikającego z art. 154 § 1 i 2 K.p.

Przykład

Pracownik zatrudniony na czas nieokreślony w okresie od 1 stycznia do 16 lipca 2017 r. wykonywał pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Natomiast w okresie od 17 lipca do 31 grudnia 2017 r. obniżono mu wymiar etatu do 3/4. Ze względu na posiadany staż pracy pracownik jest uprawniony do 26 dni urlopu. W lipcu 2017 r. pracownik większą liczbę dni tego miesiąca przepracował będąc zatrudnionym na pełny etat (16 dni). Dlatego przy ustalaniu dla niego wymiaru urlopu przysługującego w 2017 r., miesiąc ten należy uwzględnić tak, jakby był zatrudniony na pełny etat.

Wymiar urlopu za okres od 1 stycznia do 31 lipca 2017 r. przy zatrudnieniu na pełny etat wynosi:

26 dni × 7/12 = 15,16, po zaokrągleniu 16 dni,

16 dni × 8 godz. = 128 godz.

Wymiar urlopu za okres od 1 sierpnia do 31 grudnia 2017 r. przy zatrudnieniu na 3/4 etatu wynosi:

26 dni × 3/4 etatu = 19,5, po zaokrągleniu 20 dni,

20 dni × 5/12 = 8,33, po zaokrągleniu 9 dni,

9 dni × 8 godz. = 72 godz.

Łącznie pracownikowi w 2017 r. przysługuje urlop w wymiarze 25 dni, tj. 16 dni + 9 dni, a w przeliczeniu na godziny ma prawo do 200 godzin urlopu wypoczynkowego.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy wypoczynkowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60