urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 18 (953) z dnia 20.06.2017

Nabywanie prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego przez młodocianego

Młodociany rozpoczął naukę zawodu w zakładzie rzemieślniczym z dniem 21 listopada 2016 r. Była to jego pierwsza praca, która trwała tylko do 30 kwietnia 2017 r. W 2017 r. ten młodociany uczeń kończy 18 lat. Za ile dni urlopu należało mu wypłacić ekwiwalent za urlop przy ustaniu zatrudnienia?

W naszej ocenie, pracownik młodociany, o którym mowa w pytaniu, w ogóle nie nabył prawa do urlopu. Nie było więc podstaw do wypłacenia mu ekwiwalentu. Jak wynika z art. 205 K.p., młodociany nabywa prawo do pierwszego urlopu z upływem 6 miesięcy od rozpoczęcia pierwszej pracy, w wymiarze 12 dni roboczych. Z upływem kolejnych 6 miesięcy (łącznie roku pracy) młodociany uzyskuje prawo do urlopu w wymiarze 26 dni roboczych. Oba te urlopy podlegają sumowaniu i z upływem pierwszego roku nauki zawodu młodociany ma prawo do łącznie 38 dni roboczych urlopu wypoczynkowego (12 dni + 26 dni), chyba że wcześniej wykorzystał cały lub część urlopu w wymiarze 12 dni. Prawo do kolejnego urlopu, w wymiarze 26 dni pracownik młodociany uzyskuje z dniem 1 stycznia każdego roku, o ile tego dnia pozostaje w zatrudnieniu, albo w każdym innym pierwszym dniu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym. Przy czym w roku kalendarzowym, w którym pracownik młodociany kończy 18 lat, ma prawo do urlopu w wymiarze 20 dni roboczych, jeżeli prawo do urlopu uzyskał przed ukończeniem 18 lat (art. 205 § 2 K.p.).

Należy podkreślić, że pierwszy urlop młodocianego jest urlopem nabywanym z dołu, po przepracowaniu wymaganego okresu. Upływ tego okresu jest warunkiem nabycia prawa do urlopu, podobnie jak ma to miejsce w przypadku tzw. urlopu cząstkowego dla pracownika dorosłego lub pierwszego urlopu dodatkowego dla pracownika niepełnosprawnego.

Nieprzepracowanie wymaganego okresu powoduje, że pracownik nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego nabywanego z dołu. Dotyczy to również pracownika młodocianego. W sytuacji, gdy jego stosunek pracy ulega rozwiązaniu w pierwszym roku zatrudnienia, prawo do urlopu wypoczynkowego zależy od tego, w którym momencie nastąpiło ustanie zatrudnienia.

Przykład

Pracownik młodociany zakończył naukę i przygotowanie zawodowe po 4 miesiącach pierwszego roku nauki zawodu. Młodociany nie nabył prawa do urlopu, ponieważ nie przepracował wymaganych 6 miesięcy. Gdyby przepracował 6 miesięcy, ale nie przepracował roku, nabyłby prawo do 12 dni urlopu wypoczynkowego. Jeżeli natomiast zatrudnienie byłoby kontynuowane przez kolejne 6 miesięcy, wówczas młodociany uzyskałby prawo do urlopu w wymiarze 26 dni, z wyjątkiem sytuacji ukończenia w pierwszym roku pracy i nauki 18 lat, kiedy to wymiar urlopu podlega redukcji do 20 dni.

Biorąc pod uwagę przedstawione zasady nabywania prawa do urlopu wypoczynkowego przez młodocianego, należy uznać, że w przedstawionej sprawie młodocianemu w ogóle nie przysługuje urlop. Nie przepracował bowiem minimalnego okresu (6 miesięcy) wymaganego do uzyskania pierwszych 12 dni urlopu. Takie prawo będzie mógł uzyskać u kolejnego pracodawcy (po "dopracowaniu" wymaganego okresu), o ile będzie kontynuował przygotowanie zawodowe.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy wypoczynkowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60