urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 37 (1391) z dnia 8.05.2017

Rozwiązanie umowy a wymiar urlopu wypoczynkowego

Umowa o pracę zawarta z pracownikiem rozwiązała się 1 kwietnia 2017 r. Była to sobota, która zgodnie z grafikiem dla pracownika stanowiła dzień wolny od pracy. Czy pracownikowi do dnia rozwiązania stosunku pracy przysługiwał urlop kolejny w wymiarze 3/12 z 20 dni, czy 4/12 z 20 dni? (pytanie z dyskusji na www.forum.gofin.pl nr 1087476)

Pracownikowi przysługiwał urlop za 4 miesiące pracy w 2017 r., pomimo nieprzepracowania w pełni kwietnia br. Niepełny miesiąc pracy zaokrągla się bowiem w górę do pełnego miesiąca.

Prawo do kolejnego urlopu wypoczynkowego pracownik nabywa już w pierwszym dniu zatrudnienia. Wymiar tego urlopu zależy od stażu pracy pracownika i wynosi:

 • 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
   
 • 26 dni - jeśli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

Tak stanowi art. 154 § 1 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).

W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop:

1) u dotychczasowego pracodawcy - urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed ustaniem tego stosunku pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze,

2) u kolejnego pracodawcy - urlop w wymiarze:

  • proporcjonalnym do okresu pozostałego do końca danego roku kalendarzowego - w razie zatrudnienia na czas nie krótszy niż do końca tego roku kalendarzowego,
    
  • proporcjonalnym do okresu zatrudnienia w danym roku kalendarzowym - w razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca tego roku kalendarzowego (art. 1551 § 1 K.p.).

Przepisy dotyczące urlopów wypoczynkowych określają kilka zasad, które należy stosować ustalając urlop w wymiarze proporcjonalnym. I tak m.in.:

 • kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego zgodnie z art. 154 K.p. (art. 1552a K.p.),
   
 • niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca,
   
 • niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

W omawianej sytuacji pracownik zakończył pracę w pierwszym dniu kwietnia br., który to dzień był dla niego dniem wolnym od pracy. Nie wpływa to jednak negatywnie na wymiar jego urlopu, bowiem w miesiącu tym pozostawał w zatrudnieniu, choć faktycznie nie wykonywał pracy. Zatem ten niepełny miesiąc pracy należało zaokrąglić w górę do pełnego miesiąca i ustalić za niego urlop.

Przykład

Pracownik był zatrudniony na pełny etat od 1 stycznia br. Umowa rozwiązała się 1 kwietnia 2017 r. Do dnia rozwiązania umowy pracownik nie wykorzystał urlopu w naturze, zatem należało wypłacić mu ekwiwalent pieniężny. Ze względu na staż miał prawo do 20 dni urlopu.

Za okres zatrudnienia przysługiwał mu urlop w wymiarze 7 dni, tj.:

   20 dni × 4/12 = 6,66, po zaokrągleniu 7 dni,

   7 dni × 8 godz. = 56 godz.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy wypoczynkowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60