urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (433) z dnia 1.04.2017

Urlop wypoczynkowy pracownika niepełnoetatowego

Zatrudniliśmy pracownika w niepełnym wymiarze czasu pracy. Jak ustalić jego uprawnienia urlopowe?

Wymiar urlopu wypoczynkowego jest uzależniony od ogólnego stażu pracy i wynosi 20 dni, jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat lub 26 dni, jeżeli - co najmniej 10 lat. W przypadku pracownika zatrudnionego na część etatu wymiar urlopu wypoczynkowego ustala się proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy, biorąc za podstawę 20 lub 26 dni, zależnie od stażu pracy. Niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 154 § 2 K.p.).

Jak stanowi art. 1542 K.p., urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z obowiązującym go rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Przy udzielaniu urlopu jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy, chyba że obowiązująca pracownika dobowa norma czasu pracy, wynikająca z odrębnych przepisów, jest niższa niż 8 godzin. Wówczas jeden dzień urlopu odpowiada tej normie.

Przykład

Pracownik jest zatrudniony od 1 stycznia 2017 r. na 1/2 etatu na czas nieokreślony i legitymuje się 12-letnim stażem pracy. Za rok 2017 r. ma prawo do urlopu wypoczynkowego w wymiarze 13 dni (1/2 etatu x 26 dni). Jednakże przy udzielaniu tego urlopu jego pula jest przeliczana na godziny, co daje 104 godziny urlopu (13 dni x 8 godz.).

Pracownik od 6 do 17 marca br. korzystał z urlopu wypoczynkowego, a ponieważ pracuje od poniedziałku do piątku po 4 godziny dziennie, ze 104 godzin urlopu, odjęto 40 godzin (10 dni x 4 godz.). Do wykorzystania pozostało więc 64 godziny (104 godz. - 40 godz.), czyli przeliczając na dni wymiarowe - 8 dni (64 godz. : 8 godz.), a w przeliczeniu na obwiązujące pracownika dni robocze 16 dni (64 godz. : 4 godz. urlopu).

Przykład

Załóżmy, że pracownik, o którym mowa w poprzednim przykładzie, pracuje w systemie równoważnym, tylko w niektóre dni tygodnia, a w okresie urlopowym miał pracować w dwa poniedziałki i wtorki po 12 godzin i jeden piątek 6 godzin. Z jego puli urlopowej przeliczonej na godziny odjęto 54 godziny (4 dni x 12 godz. + 1 dzień x 6 godz.). Pracownikowi pozostało do wykorzystania 50 godzin urlopu (104 godz. - 54 godz.). Jest to 6,25 dnia wymiarowego (50 godz. : 8 godz.), natomiast w przeliczeniu na dni robocze - w liczbie dni zależnej od ilości godzin do przepracowania podczas korzystania z urlopu.


Zwracamy uwagę!
W przypadku, gdy część urlopu pozostała do wykorzystania (końcówka urlopu) jest niższa niż pełny dobowy wymiar czasu pracy pracownika w dniu, na który ma być udzielony urlop, można mu udzielić urlopu na część tego dnia (art. 1542 § 4 K.p.).

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy wypoczynkowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60