urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (424) z dnia 10.11.2016

Dostarczenie z opóźnieniem dokumentacji stażowej mającej wpływ na wymiar urlopu wypoczynkowego

Pracownik zatrudniony od 2009 r. udokumentował w dniu przyjęcia do pracy 4-letni okres nauki zaliczany do stażu urlopowego. Obecnie dostarczył dyplom ukończenia w 2011 r. szkoły wyższej. Czy ma to wpływ na uprawnienia urlopowe?

Uzupełnienie dokumentacji stażowej może mieć wpływ na uprawnienia urlopowe.

Pracownikowi przysługuje prawo do corocznego, nieprzerwanego, płatnego urlopu wypoczynkowego, którego wymiar jest uzależniony od stażu pracy i wynosi 20 dni, jeżeli jest zatrudniony krócej niż 10 lat albo 26 dni, jeżeli jest zatrudniony co najmniej 10 lat (art. 152154 K.p.). Do stażu urlopowego wlicza się okresy poprzedniego zatrudnienia, bez względu na przerwy oraz sposób ustania stosunku pracy, a także okres nauki, w tym z tytułu ukończenia szkoły wyższej - 8 lat.

Ważne: Jeżeli pracownik pobierał naukę w czasie zatrudnienia, do okresu pracy, od którego zależy wymiar urlopu, wlicza się bądź okres zatrudnienia, w którym była pobierana nauka, bądź okres nauki, w zależności od tego, co jest korzystniejsze dla pracownika (art. 155 § 2 K.p.).

Zainteresowany jest zobowiązany udokumentować okresy, z których wywodzi określone prawa. Jak wyjaśnił Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do uchwały z 27 lutego 1985 r. (sygn. akt III PZP 6/85, OSNC 1985/10/155) pracownik: "(...) nie może skutecznie domagać się udzielenia mu zwiększonego urlopu bez przedstawienia w zakładzie pracy zaświadczenia (...)". Jednak: "(...) nabył prawo do zwiększonego urlopu w okresie pozostawania w stosunku pracy, lecz urlopu tego nie mógł wykorzystać, ponieważ nie przedstawił wymaganego dowodu dla uzyskania wymienionego świadczenia. Złożenie tego dowodu w późniejszym okresie wywołuje jedynie ten skutek, iż zainteresowany może się domagać urlopów, do których prawo nie uległo przedawnieniu. (...)".

Przykład

Pracownik, który został zatrudniony 1 stycznia 2009 r., przedłożył wówczas świadectwo ukończenia szkoły średniej, kwalifikujące do przyjęcia 4 lat do stażu urlopowego. W dniu 10 sierpnia 2011 r. ukończył szkołę wyższą, którą rozpoczął przed i kontynuował równocześnie z zatrudnieniem, co jednak udokumentował dopiero w bieżącym roku.

Kalkulatory Kalkulator stażu urlopowego dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl.

Stosownie do dokumentów przedłożonych w dniu zatrudnienia pracodawca prawidłowo przyjął, że do 30 grudnia 2014 r. pracownikowi przysługiwał urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 dni, a od 31 grudnia 2014 r., z osiągnięciem 10 lat stażu - 26 dni (pracownikowi w tym dniu przyznano 6 dni urlopu uzupełniającego za 2014 r., a od 1 stycznia 2015 r. - 26 dni urlopu).

Przedłożenie w 2016 r. dyplomu ukończenia szkoły wyższej skutkowało weryfikacją uprawnień urlopowych w ramach której stwierdzono, że wyższy, 26-dniowy wymiar urlopu przysługiwał pracownikowi już w sierpniu 2013 r. - 8 lat stażu pracownik osiągnął 10 sierpnia 2011 r., a zatem 10-letni staż, uwzględniając okres zatrudnienia, z pominięciem przedziału nakładającego się, już 10 sierpnia 2013 r. Ponieważ urlop za 2013 r. jeszcze nie uległ przedawnieniu, pracownik może skorzystać z 6 dni urlopu uzupełniającego za ten rok.


Zwracamy uwagę!
Roszczenia ze stosunku pracy, z nielicznymi wyjątkami, ulegają przedawnieniu z upływem 3 lat od dnia, w którym stały się wymagalne.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy wypoczynkowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60