urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 49 (1299) z dnia 20.06.2016

Wymiar urlopu dla zatrudnionego w niepełnym wymiarze czasu pracy

Pracownik zatrudniony na 3/4 etatu ma staż pracy wynoszący 15 lat. Świadczy on pracę przez pięć dni w tygodniu po 6 godzin dziennie. Ile dni urlopu przysługuje mu w ciągu roku kalendarzowego?

Wymiar urlopu pracownika nie zależy od rozkładu jego czasu pracy, tylko od wymiaru etatu, w jakim jest on zatrudniony. Rozkład czasu pracy ma za to wpływ na realną liczbę dni urlopowego wypoczynku wykorzystanego przez pracownika, gdyż urlopu udziela się na dni jego pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu.

Wymiar urlopu dla pracownika zatrudnionego na część etatu ustala się proporcjonalnie do wymiaru jego czasu pracy, biorąc za podstawę wymiar urlopu przysługujący mu z tytułu posiadanego stażu pracy. Tak wynika z art. 154 § 2 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.). Wynikający z przeliczeń niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia. Przy czym wymiar urlopu niepełnoetatowca nie może przekroczyć wymiaru urlopu wskazanego w art. 154 § 1 K.p. wynoszącego:

 • 20 dni - jeżeli pracownik jest zatrudniony krócej niż 10 lat,
   
 • 26 dni - jeśli pracownik jest zatrudniony co najmniej 10 lat.

W podany sposób należy więc ustalać wymiar urlopu dla zatrudnionego na część etatu. Przykładowo pracownik zatrudniony na 2/3 etatu przez cały rok, który ma staż pracy:

 • krótszy niż 10 lat - jest uprawniony do rocznego urlopu w wymiarze 14 dni, tj. 20 dni × 2/3 etatu = 13,33, po zaokrągleniu 14 dni; 14 dni × 8 godz. = 112 godz.,
   
 • wynoszący co najmniej 10 lat - jest uprawniony do rocznego urlopu w wymiarze 18 dni, tj. 26 dni × 2/3 etatu = 17,33, po zaokrągleniu 18 dni; 18 dni × 8 godz. = 144 godz.

Jak wskazuje powyższe wyliczenie, wymiar urlopu pracownika zatrudnionego przez cały rok na 2/3 etatu nie przekracza wymiaru 20 ani 26 dni rocznie.

Od wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi należy jednak odróżnić faktyczną liczbę dni wolnych, w ciągu których pracownik wykorzysta swój urlop. Liczba ta zależy właśnie od rozkładu czasu pracy danego pracownika. W myśl art. 1542 K.p., urlopu udziela się w dni, które są dla pracownika dniami pracy, zgodnie z ustalonym dla niego rozkładem czasu pracy, w wymiarze godzinowym, odpowiadającym dobowemu wymiarowi czasu pracy pracownika w danym dniu. Przy udzielaniu urlopu jeden jego dzień odpowiada 8 godzinom pracy. Natomiast jeżeli pracownika obowiązuje niższa norma dobowa czasu pracy, to należy go przeliczyć na godziny według tej niższej normy.

Udzielanie urlopu wypoczynkowego w godzinach oznacza, że pracownik może skorzystać z więcej niż 26 dni urlopowego wypoczynku i nie będzie to niezgodne z przepisami prawa urlopowego. Przykładowo, pracownik o ponad 10-letnim stażu pracy, który jest zatrudniony na 1/8 etatu przez cały rok i wykonuje pracę po 1 godzinie na dobę, w ciągu roku ma prawo do 4 dni urlopu, zgodnie z wyliczeniem:

 • 26 dni × 1/8 etatu = 3,25, po zaokrągleniu 4 dni;
   
 • 4 dni × 8 godz. = 32 godz.

Jednak ze względu na to, że wykonuje on pracę po 1 godzinie na dobę, to faktycznie skorzysta z 32 dni wypoczynku. Przy czym wskazana zwyżka dni wolnych jest następstwem zaokrąglenia wymiaru urlopu pracownika do pełnych dni na podstawie art. 154 § 2 K.p.

Przykład

Pracownik legitymujący się 15-letnim stażem urlopowym jest zatrudniony na czas nieokreślony na 3/4 etatu.

Za pełny rok przysługuje mu urlop w wymiarze 20 dni, tj.:

- 26 dni × 3/4 etatu = 19,5, po zaokrągleniu 20 dni,
- 20 dni × 8 godz. = 160 godz.

Pracując po 6 godzin na dobę faktycznie skorzysta z 26,7 realnych dni wolnych, tj. 160 godz. : 6 godz. Gdyby jednak wykonywał pracę po 8 godzin na dobę, tych faktycznych dni wolnych byłoby mniej.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy wypoczynkowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60