urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 2 (404) z dnia 10.01.2016

Wpływ wymiaru czasu pracy na urlop wypoczynkowy

1) W połowie listopada 2015 r. przyjęliśmy do pracy pracownika legitymującego się 10-letnim stażem urlopowym. Początkowo został zatrudniony w niepełnym wymiarze etatu, który stopniowo wzrasta wraz z zakresem zadań i docelowo będzie to pełen etat. Jak ustalić ile dni urlopu przysługuje temu pracownikowi w 2016 r.?

Regulacje prawa urlopowego nie przewidują szczególnych rozwiązań prawnych w zakresie ustalania wymiaru urlopu wypoczynkowego pracownika zatrudnionego w ciągu roku kalendarzowego w różnych wymiarach czasu pracy. W praktyce stosuje się zasadę proporcjonalności, wzorowaną na określonej w art. 1551 K.p. Polega ona na tym, że ustala się liczbę dni urlopu proporcjonalnie do wymiaru etatu i okresu, w którym ten wymiar obowiązuje.

Obliczając urlop, należy pamiętać, że:

 • podstawą wyliczeń jest przysługujący pracownikowi pełnoetatowemu wymiar urlopu za cały rok kalendarzowy, czyli 20 dni przy stażu pracy krótszym niż 10-letni lub 26 dni, jeśli pracownik ma co najmniej 10-letni okres zatrudnienia (art. 154 § 1 K.p.),
   
 • wymiar urlopu pracownika niepełnoetatowego określa się proporcjonalnie do jego wymiaru czasu pracy (art. 154 § 2 K.p.),
   
 • kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu (art. 1552a § 1 K.p.),
   
 • niepełny dzień urlopu podlega zaokrągleniu w górę do pełnego dnia (art. 154 § 2 in fine 2 K.p.).
  Przykład  

Pracownik, który udokumentował 10-letni staż urlopowy jest zatrudniony od 15 grudnia 2015 r. na czas nieokreślony na 1/2 etatu. Urlop za ubiegły rok wykorzystał w poprzednim zakładzie. Pracodawca zamierza zmienić pracownikowi wymiar czasu pracy, zwiększając go od 1 kwietnia 2016 r. do 3/4 etatu, a od 1 września br. do pełnego etatu. Pracownikowi w 2016 r. będą przysługiwały 22 dni urlopu, w tym:

 • za okres od 1 stycznia do 31 marca br.: 1/2 x 26 dni = 13 dni; 3/12 x 13 dni = 3,25 dnia, po zaokrągleniu 4 dni,
   
 • za okres od 1 kwietnia do 31 sierpnia br.: 3/4 etatu x 26 dni = 19,5 dnia, po zaokrągleniu 20 dni; 5/12 x 20 dni = 8,33 dnia, po zaokrągleniu 9 dni,
   
 • za okres od 1 września do 31 grudnia br.: 4/12 x 26 dni = 8,66 dnia, po zaokrągleniu 9 dni.


Trudności z ustaleniem wymiaru urlopu występują, jeśli do zmiany wielkości etatu dochodzi w trakcie miesiąca. Również w tym przypadku praktyka wypracowała stanowisko, zgodnie z którym przyjmuje się do obliczeń taki wymiar czasu pracy za dany miesiąc, w którym pracownik przepracuje większość dni. Można spotkać również pogląd, iż zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje się, zaliczając niepełny miesiąc do okresu sprzed zmiany wielkości wymiaru czasu pracy, stosując odpowiednio art. 1552a § 2 i 3 K.p. Przepis ten przewiduje, że gdy ustanie jednego stosunku pracy i nawiązanie nowego następuje w tym samym miesiącu kalendarzowym, zaokrąglenia do pełnego miesiąca dokonuje dotychczasowy pracodawca.

  Przykład  

Pracownik zatrudniony od ubiegłego roku będzie do 18 marca 2016 r. pracował na 1/3 etatu, a od następnego dnia do 31 grudnia br. wymiar jego czasu pracy wzrośnie do 2/3 etatu. Ogólny staż pracy tego pracownika wynosi 8 lat i 10 miesięcy, zatem gdyby był pracownikiem pełnoetatowym miałby w 2016 r. prawo do 20 dni urlopu wypoczynkowego. W tej sytuacji jednak przysługuje mu urlop:

 • za okres od 1 stycznia do 31 marca br. w wymiarze: 1/3 etatu x 20 dni = 6,66 dnia, po zaokrągleniu 7 dni; 3/12 x 7 dni = 1,75 dnia, po zaokrągleniu 2 dni,
   
 • za okres od 1 kwietnia do 31 grudnia br. w wymiarze: 2/3 etatu x 20 dni = 13,33 dnia, po zaokrągleniu 14 dni; 9/12 x 14 dni = 10,5 dnia, po zaokrągleniu 11 dni.


2) Jak obliczyć urlop wypoczynkowy pracownika z 10-letnim stażem urlopowym, którego wymiar czasu pracy w 2016 r. został określony liczbą godzin do przepracowania w miesiącu?

W przypadku, gdy wymiar czasy pracy zatrudnionego na część etatu określono za pomocą liczby godzin, należy ustalić proporcję rocznego czasu pracy pracownika do wymiaru osoby zatrudnionej na pełny etat. Tak wynika ze stanowiska Głównego Inspektora Pracy z 22 lipca 2010 r. (znak: GPP-110-4560-9-2/10/PE/RP). W celu ustalenia wymiaru urlopu osoby, która ma wykonywać pracę np. przez 80 godzin miesięcznie należy obliczyć:

 • roczny wymiar czasu pracy w godzinach: 12 m-cy x 80 godz. = 960 godz.,
   
 • roczny wymiar czasu pracy pracownika pełnoetatowego: 2.016 godz.,
   
 • iloraz ww. wymiarów: 960 godz. : 2.016 godz. = 0,476,
   
 • wymiar urlopu, mnożąc ten iloraz przez należną ze względu na staż liczbę dni urlopu: 0,476 x 26 dni = 12,37, po zaokrągleniu 13 dni urlopu.
Wskazniki i stawki
Wymiary czasu pracy podajemy w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl

Pracownikowi, którego średnioroczny wymiar etatu wynosi 0,476 przysługuje w ciągu roku 13 dni urlopu wypoczynkowego.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy wypoczynkowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60