urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 14 (440) z dnia 10.07.2017

Obliczanie wymiaru urlopu wychowawczego

Udzieliliśmy pracownicy urlopu wychowawczego na dziecko urodzone 3 lipca 2014 r. w terminie od 1 grudnia 2016 r. do 30 października 2019 r. Czy jest to prawidłowe?

Jeżeli jej zamiarem było wykorzystanie pełnego przysługującego urlopu, to zaprezentowany okres jest o jeden dzień za krótki.

Urlop wychowawczy jest uprawnieniem pracowniczym, uregulowanym w przepisach art. 186-1868 K.p., a jego celem jest sprawowanie osobistej opieki nad małym dzieckiem. Przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka, legitymującym się co najmniej 6-miesięcznym zatrudnieniem.

Długość urlopu wychowawczego jest ograniczona dwoma kryteriami, czasowym - 36 miesięcy i terminowym - nie może trwać dłużej niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. Podany wymiar przysługuje łącznie obojgu rodzicom lub opiekunom dziecka, z tym że jeden miesiąc z tej puli przysługuje każdemu z nich niezbywalnie (tzw. część nieprzenoszalna), a zatem jeden z rodziców albo opiekunów może skorzystać maksymalnie z 35 miesięcy urlopu. Nie dotyczy to jedynie sytuacji, w której:

  • drugi rodzic dziecka nie żyje,
     
  • drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
     
  • drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu,

a także sytuacji, w której dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna.

W tych wyjątkowych przypadkach uprawniony może wykorzystać pełne 36 miesięcy urlopu wychowawczego.

Ważne: Skorzystanie z urlopu wychowawczego w wymiarze co najmniej jednego miesiąca oznacza wykorzystanie przez rodzica lub opiekuna dziecka części niezbywalnej tego urlopu.

W zakresie sposobu liczenia okresu urlopu wychowawczego stanowisko zajęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z 2 czerwca 2016 r., będącym odpowiedzią na pytanie naszego Wydawnictwa. Resort pracy przychylił się w nim do rozwiązania prezentowanego przez naszą redakcję, wyjaśniając że właściwe są tu zasady potoczne.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Przykładowo: "(...) jeżeli urlop wychowawczy został udzielony od dnia 4 kwietnia 2016 r., to 6 miesięczny okres urlopu wychowawczego upływa 3 października 2016 r. Natomiast jeżeli występują między częściami urlopu wychowawczego przerwy, to dla ustalenia kiedy miną dopuszczalne 36 miesięcy, należy sumować pełne kolejne nieprzerwane miesiące urlopu wychowawczego, przyjmując, że okres miesiąca upływa w dniu poprzedzającym dzień, który datą odpowiada początkowemu dniowi okresu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca (np. miesiąc liczony od dnia 4 kwietnia upływa w dniu 3 maja). Należy także zsumować dni »wystające« poza pełne miesiące, przyjmując 30 dni za jeden miesiąc. (...)".

Przykład

Od 1 grudnia 2016 r. pracownica korzysta z 35-miesięcznego urlopu wychowawczego na dziecko urodzone w 2014 r. Urlop ten zakończy się 31 października 2019 r. Gdyby urlop rozpoczął się np. 2 grudnia 2016 r., to jego data końcowa przypadałaby 1 listopada 2019 r.

Załóżmy, że pracownica przerwała urlop i na okres od 19 czerwca do 31 grudnia 2017 r. powróciła do pracy. Jej zamiarem jest skorzystanie z pozostałej części urlopu wychowawczego od 1 stycznia 2018 r.

Pracownica wykorzystała dotychczas 6 miesięcy i 18 dni urlopu. Jeżeli planowo rozpocznie urlop w przyszłym roku, to w celu wykorzystania pełnej puli będzie na nim przebywała do 12 maja 2020 r. (28 miesięcy i 12 dni).

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy wychowawcze:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.UrlopyWychowawcze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60