urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 23 (1585) z dnia 21.03.2019

Urlop wychowawczy dla obojga rodziców

Urlop wychowawczy jest uprawnieniem pracowniczym, którego celem jest sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem. Przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka na równych zasadach i może być przez nich wykorzystany równocześnie lub naprzemiennie. W tym ostatnim przypadku mogą oni wnioskować o poszczególne części urlopu wychowawczego.

Wymiar urlopu bez dublowania

Urlop wychowawczy w wymiarze 36 miesięcy przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka, legitymującym się co najmniej 6-miesięcznym, ogólnym okresem zatrudnienia. Niezależnie od urlopu w tym podstawowym wymiarze, pracownikowi może być udzielony dodatkowy urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy - na dziecko wymagające osobistej opieki pracownika, z uwagi na stan jego zdrowia potwierdzony orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności. Podstawowy urlop wychowawczy może być udzielony do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia, a dodatkowy w okresie nie dłuższym niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia (art. 186 K.p.).

Wskazane powyżej wymiary urlopu przysługują łącznie obojgu rodzicom lub opiekunom dziecka. Rodzice (opiekunowie) mogą korzystać z urlopu wychowawczego jednocześnie, tj. w zależności od sytuacji przez 18 lub 36 miesięcy. Należy podkreślić, że jeden miesiąc z tej puli przysługuje każdemu z nich niezbywalnie (jest to tzw. część nieprzenoszalna), a zatem jeden z rodziców albo opiekunów może skorzystać maksymalnie z 35 miesięcy urlopu. Skorzystanie z urlopu wychowawczego w wymiarze co najmniej jednego miesiąca oznacza wykorzystanie przez rodzica lub opiekuna dziecka przysługującej mu niezbywalnej części urlopu. W niektórych sytuacjach dopuszczalne jest jednak udzielenie jednemu rodzicowi pełnej puli urlopu wychowawczego. Dotyczy to przypadków wskazanych w art. 186 § 9 i 10 K.p., tj. gdy:

 • drugi rodzic dziecka nie żyje,
   
 • drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
   
 • drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu,
   
 • dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna.

Katalog przesłanek uchylających stosowanie zasady 1 miesiąca "nieprzenaszalnego" urlopu wychowawczego jest zamknięty. Żadne inne okoliczności nie uzasadniają przyznania tylko jednemu rodzicowi pełnych 36 miesięcy urlopu wychowawczego. Pracownik, który zamierza się na nie powołać, musi je jednak uwiarygodnić, dołączając do wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego dokumenty wskazane w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. z 2015 r. poz. 2243).

Urlop wykorzystany w częściach

Urlop wychowawczy może być podzielony na 5 części. Ta maksymalna liczba części ulega zmniejszeniu (o jedną) w razie skorzystania przez pracownika z tzw. luźnej części urlopu rodzicielskiego, która może być wykorzystana do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat.

Liczbę udzielonych części urlopu ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków o ten urlop. Tryb składania wniosku (obowiązkowo na piśmie, w terminie co najmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu) uregulowany jest w rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników (...). Na mocy § 23 tego rozporządzenia wniosek o urlop wychowawczy lub o jego część powinien zawierać:

 • imię i nazwisko pracownika,
   
 • imię i nazwisko dziecka, na które ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część,
   
 • wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop wychowawczy albo jego część na dane dziecko,
   
 • wskazanie okresu urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany,
   
 • określenie liczby części urlopu wychowawczego, z których dotychczas skorzystano na dane dziecko.

Do wniosku dołącza się m.in. oświadczenie pracownika o braku zamiaru lub o zamiarze korzystania przez drugiego rodzica albo opiekuna dziecka z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku, chyba że zgodnie z rozporządzeniem nie jest ono wymagane.

Przykładowy wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego
Izabela Tomańska Kołobrzeg, 8 marca 2019 r.
ul. Monterów 2  (miejscowość i data)
Kołobrzeg
(oznaczenie pracownika)
Zakład Gospodarki Terenami Zielonymi
ul. Ozdobna 12/9
Kołobrzeg
(oznaczenie pracodawcy)
Wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego

Proszę o udzielenie mi urlopu wychowawczego na córkę Krystynę Tomańską . . . . . . . . . . . . . . .

(stopień pokrewieństwa, imię i nazwisko dziecka(i))

ur. 20 lutego 2014 r., w okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2019 r.

(data urodzenia dziecka(i))                  (data)                     (data)

Jednocześnie oświadczam, że dotychczas korzystano/nie korzystano*) z urlopu wychowawczego na wymienione dziecko(i) od 1 maja 2016 r. do 30 kwietnia 2018 r.1 części(ach).

                                           (data)                     (data)               (liczba)

Załączniki:

1. Oświadczenie o niekorzystaniu z odroczonej części urlopu rodzicielskiego.

2. Oświadczenie o braku zamiaru korzystania z urlopu rodzicielskiego przez drugiego rodzica w okresie objętym wnioskiem.

Izabela Tomańska
(podpis pracownika)
_____________________
*) niepotrzebne skreślić

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.)

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy wychowawcze:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.UrlopyWychowawcze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.