urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (531) z dnia 1.05.2021

Wpływ likwidacji oddziału spółki na stosunek pracy pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym

Spółka z o.o. ze względów ekonomicznych likwiduje swój oddział położony w innej miejscowości. Pracownikom zatrudnionym w oddziale wypowiada umowy o pracę. Czy likwidacja oddziału może być powodem wypowiedzenia umowy pracownicy przebywającej na urlopie wychowawczym?

Pracodawca nie może wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę z pracownikiem nie tylko w trakcie przebywania przez niego na urlopie wychowawczym, ale także już od dnia złożenia przez niego wniosku o:

 • udzielenie urlopu wychowawczego - do dnia zakończenia tego urlopu,
 • obniżenie wymiaru czasu pracy - do dnia powrotu do nieobniżonego wymiaru czasu pracy, nie dłużej jednak niż przez łączny okres 12 miesięcy (art. 1868 K.p.).

Stosowny wniosek pracownik powinien złożyć w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem urlopu/pracy w obniżonym wymiarze.

Ważne: Złożenie wniosku wcześniej niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego albo obniżonego wymiaru czasu pracy nie spowoduje wydłużenia czasu ochrony pracownika - zakaz wypowiadania zacznie obowiązywać dopiero na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo obniżonego wymiaru czasu pracy.

Z kolei złożenie wniosku już po dokonaniu czynności zmierzającej do rozwiązania umowy o pracę, nie wstrzyma skutku w postaci rozwiązania umowy o pracę (umowa rozwiąże się w terminie wynikającym z czynności wypowiedzenia).

W omawianych okolicznościach możliwe jest wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę za wypowiedzeniem, jeżeli:

 • dojdzie do ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy,
 • zajdą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Niewykluczone, że w przypadku opisanym przez Czytelnika mógłby mieć zastosowanie wyjątek, o którym mowa w pierwszym myślniku, pod warunkiem że oddział znajdujący się w innej miejscowości można byłoby uznać za pracodawcę, który ogłosił swoją upadłość lub likwidację. Pracodawcą jest jednostka organizacyjna, choćby nie posiadała osobowości prawnej, a także osoba fizyczna, jeżeli zatrudniają pracowników (art. 3 K.p.). Zatem pracodawcą może być oddział spółki prawa handlowego. Warunkiem jest wyposażenie go przez przedsiębiorcę (tu spółkę prawa handlowego) w zdolność do zatrudniania pracowników oraz posiadanie przez ten oddział osoby lub organu zarządzającego albo innej wyznaczonej osoby, która będzie upoważniona do wykonywania czynności w sprawach z zakresu prawa pracy. Wszystko to powinno wynikać ze statutu lub umowy spółki.

Przykład

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie ma oddział w Poznaniu. Umowa spółki stanowi, że oddział może we własnym imieniu zatrudniać pracowników, a osobą upoważnioną do wykonywania czynności w zakresie prawa pracy jest osoba zatrudniona na stanowisku dyrektora oddziału. Oddział w Poznaniu jest więc pracodawcą wobec zatrudnionych pracowników.


Jak już wcześniej wspomniano, przyczyną wypowiedzenia umowy o pracę pracownikowi, który złożył wniosek o urlop wychowawczy albo korzysta z tego urlopu jest między innymi ogłoszenie upadłości lub likwidacji pracodawcy.

Upadłość ogłasza się w stosunku do podmiotu, który stał się niewypłacalny, czyli utracił zdolność do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych (art. 11 § 1 i 1a ustawy z dnia 28 lutego 2003 r. Prawo upadłościowe - Dz. U. z 2020 r. poz. 1228 ze zm.). Z treści art. 5 ustawy Prawo upadłościowe wynika, że ma ona zastosowanie między innymi do przedsiębiorców, którymi zgodnie z Kodeksem cywilnym są: osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne, o których mowa w art. 331 § 1 tego aktu prawnego (niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną). Natomiast likwidacja jest konsekwencją jakiegoś zdarzenia, które powoduje "unicestwienie" całego podmiotu. W przypadku spółek prawa handlowego, do których należy spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, może do niej dojść na przykład w wyniku podjęcia przez wspólników uchwały, z przyczyn wskazanych w umowie lub statucie spółki, w wyniku wydania przez sąd wyroku albo np. ogłoszenia upadłości. Otwarcie likwidacji należy zgłosić do sądu rejestrowego (art. 74 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych - Dz. U. z 2020 r. poz. 1526 ze zm.).

Pomimo że oddziałowi spółki można nadać status pracodawcy, to dzieje się tak w celach praktycznych - na potrzeby prowadzenia bieżących spraw pracowniczych, takich jak zatrudnianie, udzielanie urlopów itp. Po części właśnie dlatego likwidacji takiego oddziału nie należy utożsamiać z likwidacją pracodawcy, o której mowa w przepisach dopuszczających wypowiadanie umów pracownikom posiadającym szczególną ochronę (w tym np. korzystającym z urlopu wychowawczego). Z orzecznictwa sądów wynika, że likwidację oddziału traktuje się w kategoriach zmian organizacyjnych, które skutkują likwidacją stanowiska pracy, a nie pracodawcy. W uzasadnieniu wyroku z 10 września 1998 r. (sygn. akt I PKN 310/98, OSNP 1999/19/614) Sąd Najwyższy stwierdził, że: "(...) Likwidacja pracodawcy z istoty rzeczy dotyczy utraty przez niego bytu prawnego i wobec tego zawsze jest likwidacją »w całości« (całego podmiotu prawnego); nie ma częściowej likwidacji podmiotu prawnego (podmiot ten istnieje albo nie). (...)".

Czytelnik z pytania będzie mógł natomiast wypowiedzieć pracownicy będącej na urlopie wychowawczym umowę o pracę w trybie i na warunkach określonych w art. 5 ust. 1 lub art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 marca 2013 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz. U. z 2018 r. poz. 1969 ze zm.), jeżeli ma ona do niego zastosowanie.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy wychowawcze:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.UrlopyWychowawcze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.