urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 37 (1391) z dnia 8.05.2017

Ochrona zatrudnienia po urlopie wychowawczym

Pracownica za dwa tygodnie wraca do pracy po kilkuletnim okresie urlopu wychowawczego. Czy mogę wypowiedzieć jej umowę zaraz po powrocie do pracy, czy jest ona chroniona? Wypowiedzenie byłoby spowodowane tym, że jej stanowisko zostało zlikwidowane i nie ma dla niej innego miejsca pracy.

W myśl art. 1864 K.p., pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku. Jeżeli jednak nie jest to możliwe, może go zatrudnić na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym. Jest przy tym obowiązany zapewnić temu pracownikowi wynagrodzenie nie niższe od wynagrodzenia za pracę, które przysługiwało mu w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem.

Jeżeli chodzi o ochronę zatrudnienia, to pracownik podlega jej od dnia złożenia wniosku o urlop wychowawczy do dnia zakończenia tego urlopu (art. 1868 § 1 K.p.). W tym czasie pracodawca nie może mu wypowiedzieć ani rozwiązać z nim umowy o pracę. Rozwiązanie przez pracodawcę umowy w tym czasie jest dopuszczalne tylko w razie ogłoszenia upadłości lub likwidacji pracodawcy, a także, gdy zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika.

Ponadto pracownikowi na wychowawczym można wypowiedzieć stosunek pracy na mocy ustawy o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy... (Dz. U. z 2016 r. poz. 1474).

Zatem po powrocie do pracy pracownica Czytelnika będzie podlegać takim samym zasadom w zakresie ochrony zatrudnienia jak ogół zatrudnionych. Dopuszczalne więc będzie wypowiedzenie jej umowy o pracę, jeżeli istnieją ku temu prawdziwe przyczyny (por. wyrok SN z dnia 3 listopada 1994 r., sygn. akt I PRN 77/94).

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy wychowawcze:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UrlopyWychowawcze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

listopad 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60