urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 6 (432) z dnia 10.03.2017

Przerwanie urlopu wychowawczego przez pracownicę będącą w ciąży

Pracownica przebywająca na urlopie wychowawczym po zajściu w kolejną ciążę złożyła wniosek o jego natychmiastowe przerwanie. Podejrzewamy, że zamierza skorzystać ze zwolnienia lekarskiego. Czy pracodawca ma obowiązek zaakceptować wniosek pracownicy?

Złożenie wniosku o rezygnację z urlopu wychowawczego nie nakłada na pracodawcę obowiązku akceptacji przerwania tego urlopu z dniem przedłożenia wymienionego dokumentu.

Zgodnie z art. 1863 K.p., pracownik ma prawo zrezygnować z urlopu wychowawczego:

  • w każdym czasie - za zgodą pracodawcy,
     
  • po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy - najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Pracownik nie musi uzasadniać swojej decyzji. Wystarczy, że we wniosku wskaże termin, w którym chciałby wrócić do pracy. Zatem do przerwania ww. urlopu może dojść w każdej chwili, nawet z dnia na dzień, o ile pracodawca zaakceptuje zaproponowany przez pracownika termin, a jeśli nie jest to z jakiś względów możliwe, powinien dopuścić go do pracy nie później niż 30 dni od zawiadomienia o rezygnacji z urlopu.

W przypadku, gdy pracownica złoży wniosek o natychmiastowe przerwanie urlopu wychowawczego, a pracodawca np. ze względów organizacyjnych nie jest w stanie z dnia na dzień zorganizować dla niej stanowiska pracy, może odroczyć jej powrót o 30 dni.

Zwracamy uwagę! Pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu wychowawczego do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem nie niższym od wynagrodzenia za pracę przysługującego pracownikowi w dniu podjęcia pracy na stanowisku zajmowanym przed tym urlopem (art. 1864 K.p.).

Jeżeli pracownica po rezygnacji z urlopu stanie się niezdolna do pracy z powodu choroby, to za ten okres będą jej przysługiwały świadczenia chorobowe (wynagrodzenie, a następnie zasiłek chorobowy) w wysokości 100% podstawy wymiaru. Dowodem do wypłaty tego świadczenia we wskazanej wysokości jest zaświadczenie lekarskie o czasowej niezdolności do pracy z kodem literowym "B" lub odrębne zaświadczenie stwierdzające stan ciąży (por. ust. 52 komentarza ZUS do ustawy zasiłkowej). Za okres zwolnienia lekarskiego pokrywającego się z urlopem wychowawczym pracownicy nie przysługują świadczenia z tytułu choroby. Zgodnie bowiem z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy zasiłkowej, zasiłek chorobowy nie przysługuje za okres niezdolności do pracy przypadającej m.in. w czasie urlopu wychowawczego. Powołany przepis ma zastosowanie także do wynagrodzenia chorobowego.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy wychowawcze:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.UrlopyWychowawcze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60