urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 91 (1341) z dnia 14.11.2016

Ustalanie okresu korzystania z urlopu wychowawczego

Zatrudniona w firmie pracownica korzystała już z dwóch części urlopu wychowawczego, przy czym jedna przypadała na części miesięcy kalendarzowych. Jak ustalić długość kolejnej części urlopu wychowawczego? Czy niepełne miesiące urlopu należy liczyć za miesiąc, gdy wynoszą 30 dni?

Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego, w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem (art. 186 § 1 K.p.). Wymiar tego urlopu wynosi do 36 miesięcy (z pewnymi wyjątkami) i jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6. rok życia. Przy czym każdemu z rodziców przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu z puli 36 miesięcy. Nie można tego prawa przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka. Skorzystanie z urlopu wychowawczego w wymiarze co najmniej jednego miesiąca oznacza wykorzystanie przez rodzica lub opiekuna dziecka przynależnej wyłącznie jemu 1-miesięcznej części tego urlopu (art. 186 § 5 K.p.).

Urlop wychowawczy udzielany jest nie więcej niż w 5 częściach, które ustala się w oparciu o liczbę złożonych wniosków. Jeżeli jednak pracownik wykorzystuje część urlopu rodzicielskiego (do 16 tygodni) w terminie późniejszym niż bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu, to liczba wykorzystanych w tym trybie części urlopu pomniejsza liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego (art. 1821c § 3 K.p.).

Przepisy kodeksowe nie odnoszą się do tego, jak liczyć upływ terminów urlopu wychowawczego. Wyjaśnień w tej sprawie udzieliło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które w odpowiedzi na zapytanie naszego Wydawnictwa w piśmie z dnia 2 czerwca 2016 r. uznało, że: "(...) Dopuszczalny 36-miesięczny okres urlopu wychowawczego należy, zdaniem Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, obliczać z uwzględnieniem orzecznictwa sądowego dotyczącego ustalania okresu zatrudnienia pracownika. Jak orzekł Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 11 grudnia 2009 r. (II PK 223/09...) sposób liczenia terminów określonych w przepisach Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania do okresów, od których zależy nabycie uprawnień pracowniczych. Jak stwierdził Sąd Najwyższy w uzasadnieniu do tego wyroku »w judykaturze utrwalony jest pogląd, że sposób liczenia terminów określonych w przepisach Kodeksu cywilnego nie ma zastosowania do okresów, od których zależy nabycie uprawnień pracowniczych (por. uchwałę SN z dnia 21 maja 1991 r. (...), czy wyrok SN z dnia 19 grudnia 1996 r., I PKN 47/96...).

Zasady nabycia uprawnień pracowniczych są zatem zawarte w postanowieniach prawa pracy i odbiegają od reguł prawa cywilnego. Uznając zaś, że kwestia ta jest uregulowana w prawie pracy - jakkolwiek nie wprost - nie ma podstaw, by sięgać do Kodeksu cywilnego, gdyż w myśl art. 300 K.p. stosuje się go do stosunków pracy tylko w sprawach nieunormowanych przepisami prawa pracy.

Zdaniem Departamentu oznacza to, że jeżeli urlop wychowawczy został udzielony od dnia 4 kwietnia 2016 r., to 6-miesięczny okres urlopu wychowawczego upływa 3 października 2016 r. Natomiast jeżeli występują między częściami urlopu wychowawczego przerwy, to dla ustalenia kiedy miną dopuszczalne 36 miesięcy, należy sumować pełne kolejne nieprzerwane miesiące urlopu wychowawczego, przyjmując, że okres miesiąca upływa w dniu poprzedzającym dzień, który datą odpowiada początkowemu dniowi okresu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca (np. miesiąc liczony od dnia 4 kwietnia upływa w dniu 3 maja). Należy także zsumować dni »wystające« poza pełne miesiące, przyjmując 30 dni za jeden miesiąc. (...)".

Z wyjaśnienia resortu pracy wynika, że długość urlopu wychowawczego ustala się według potocznych zasad liczenia terminów, czyli tak jak urlop wypoczynkowy.

Przykład

Pracownica korzystała już z dwóch części urlopu wychowawczego, z których jedna trwała rok (od 1 grudnia 2014 r. do 30 listopada 2015 r.), a druga przypadała od 8 lutego do 16 października 2016 r. Obecnie pracownica złożyła wniosek o trzecią część urlopu wychowawczego, który zamierza rozpocząć od 19 grudnia 2016 r. i ma on trwać do 31 sierpnia 2017 r. Dziecko ma obecnie 3 lata.

Pracownica wykorzystała dotychczas 20 miesięcy i 9 dni urlopu wychowawczego, co wynika z wyliczenia:

  • 1 rok - od 1 grudnia 2014 r. do 30 listopada 2015 r.,
     
  • 8 miesięcy i 9 dni - od 8 lutego do 16 października 2016 r.

Obecny urlop będzie trwał 8 miesięcy i 13 dni. Łącznie pracownica wykorzysta więc 28 miesięcy i 22 dni urlopu. Pozostały do 35 miesięcy okres urlopu wychowawczego (1 miesiąc przysługuje wyłącznie ojcu lub opiekunowi dziecka) pracownica może wykorzystać do zakończenia roku, w którym dziecko ukończy 6 lat.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy wychowawcze:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.UrlopyWychowawcze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60