urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 63 (1313) z dnia 8.08.2016

Przepadek jednego miesiąca urlopu wychowawczego

Pracownica chce wykorzystać urlop wychowawczy w pełnym wymiarze, razem z jednym miesiącem tego urlopu należnym drugiemu rodzicowi dziecka. Ojciec dziecka (mąż) nie będzie wykorzystywał tego miesiąca, ponieważ nie chce rezygnować z pensji za ten miesiąc. Czy w takiej sytuacji pracownica może zawnioskować o pełny wymiar urlopu wychowawczego (36 miesięcy)?

NIE. Zgodnie z art. 186 § 4 K.p., każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca urlopu wychowawczego z wymiaru urlopu wynoszącego 36 miesięcy. Prawa tego nie można przenieść na drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka. Przy czym skorzystanie z urlopu wychowawczego w wymiarze co najmniej jednego miesiąca oznacza skorzystanie przez rodzica lub opiekuna dziecka z nieprzenaszalnej części tego urlopu.

Od zasady 1 miesiąca nieprzenaszalnego urlopu wychowawczego Kodeks pracy przewiduje jedynie kilka wyjątków. Rodzic (opiekun) dziecka ma prawo do urlopu wychowawczego w pełnym wymiarze 36 miesięcy, jeżeli:

 • drugi rodzic nie żyje,
   
 • drugiemu rodzicowi nie przysługuje władza rodzicielska,
   
 • drugi rodzic został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu,
   
 • dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna.

Wyjątki te trzeba przy tym udokumentować na etapie składania wniosku o urlop wychowawczy. Do wniosku należy dołączyć dokumenty potwierdzające okoliczności uprawniające do wykorzystania całego wymiaru urlopu przez jednego rodzica (opiekuna) dziecka, m.in.:

 • w razie śmierci drugiego rodzica - akt zgonu tego rodzica,
   
 • jeżeli drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej lub władza ta została ograniczona bądź zawieszona - prawomocne orzeczenie sądu o pozbawieniu drugiego rodzica władzy rodzicielskiej lub o jej ograniczeniu bądź zawieszeniu,
   
 • jeżeli dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna - prawomocne orzeczenie sądu o przyznaniu opieki nad dzieckiem jednemu opiekunowi albo o zwolnieniu drugiego opiekuna z opieki.

W omawianej sprawie (zakładamy, że wyjątki wskazane powyżej nie zachodzą), konsekwencją nieskorzystania przez drugiego rodzica z prawa do 1 miesiąca nieprzenaszalnego urlopu będzie skrócenie ogólnego wymiaru urlopu wychowawczego do 35 miesięcy. Powody rezygnacji przez drugiego rodzica z 1 miesiąca przynależnego mu urlopu wychowawczego nie mają tu znaczenia.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy wychowawcze:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.UrlopyWychowawcze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60