urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 13 (1367) z dnia 13.02.2017

Oskładkowanie wartości pakietu świadczeń medycznych dla pracownika na urlopie bezpłatnym

Nasza spółka finansuje pracownikom w całości pakiety świadczeń medycznych. Ich wartość uwzględniamy im w podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Jednemu z pracowników został udzielony (na jego wniosek) 2-miesięczny urlop bezpłatny (od 1 lutego do 31 marca 2017 r.). Czy wartość pakietu świadczeń medycznych należnego za okres korzystania przez niego z urlopu bezpłatnego powinniśmy mu oskładkować?

TAK. Wartość sfinansowanego przez pracodawcę pakietu świadczeń medycznych, przyznanego pracownikowi w okresie przebywania na urlopie bezpłatnym, należy wliczyć mu do podstawy wymiaru składek ZUS.

Podstawę wymiaru składek ubezpieczeniowych (społecznych i zdrowotnej) dla osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę stanowi przychód w rozumieniu przepisów o pdof, uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Do przychodu pracowniczego zalicza się m.in. wartość finansowanych przez pracodawcę pakietów świadczeń medycznych. Wartość takiego świadczenia jest więc dla pracownika przychodem uzyskanym z tytułu stosunku pracy, stanowiącym jednocześnie podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne. Nie ma tu znaczenia, że pakiet świadczeń medycznych został przekazany pracownikowi w trakcie przebywania przez niego na urlopie bezpłatnym. Tego rodzaju świadczenie nie zostało wyłączone z podstawy wymiaru składek na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 2236 ze zm.).

Okresu urlopu bezpłatnego nie wlicza się do okresu, od którego zależą uprawnienia pracownicze. Wprawdzie w czasie takiego urlopu pracownik nie świadczy pracy, a pracodawca nie wypłaca mu wynagrodzenia, to jednak zatrudniona osoba w dalszym ciągu pozostaje w stosunku pracy. Dlatego - dla celów składkowych - bez znaczenia prawnego jest okoliczność, iż określone świadczenie zostało przedstawione do dyspozycji uprawnionej osobie w trakcie jej przebywania na urlopie bezpłatnym. O tym, czy należne świadczenie stanowi podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne (a tym samym również podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne) nie decyduje bowiem okoliczność braku świadczenia pracy w momencie uzyskania przychodu. Natomiast miarodajna jest tutaj okoliczność, że świadczenie takie wynika ze stosunku pracy (por. interpretację indywidualną Oddziału ZUS w Gdańsku z dnia 16 maja 2014 r., znak: DI/100000/43/429/2014).

Jedynie w przypadku, gdy pracodawca finansuje w całości pakiety świadczeń medycznych i przekazuje pracownikom przebywającym na urlopie macierzyńskim/rodzicielskim lub urlopie wychowawczym, nie należy uwzględniać ich wartości w podstawie wymiaru składek ZUS. W trakcie każdego z tych urlopów pracownik nie podlega ubezpieczeniom ze stosunku pracy. Pomimo tego, że na gruncie przepisów podatkowych jest to przychód ze stosunku pracy, nie powinny być opłacane składki ZUS.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy bezpłatne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60