urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (457) z dnia 1.04.2018

Obliczenie okresu korzystania z urlopu wychowawczego

Pracownica, która w 2014 r. urodziła dziecko, po wykorzystaniu urlopów macierzyńskiego, dodatkowego macierzyńskiego, rodzicielskiego i wypoczynkowego, od 1 czerwca 2015 r. korzysta z pełnego wymiaru urlopu wychowawczego (ojciec dziecka nie zamierza o niego się ubiegać). Pod koniec marca br. przedłożyła ofertę rozwiązania umowy za porozumieniem z ostatnim dniem urlopu, wskazując jednak datę - 31 marca 2018 r. Do kiedy należy udzielić jej urlopu wychowawczego oraz z jaką datą rozwiązać umowę?

Pierwsza część pytania jest bezprzedmiotowa, bowiem termin zakończenia urlopu wychowawczego należało ustalić podczas jego udzielania. Następnie, na skutek zdarzeń albo czynności prawnych (np. porozumienia się w sprawie rozwiązania umowy) termin ten może ulec modyfikacji.

Urlop wychowawczy jest uprawnieniem pracowniczym, uregulowanym w przepisach art. 186-1868 K.p., a jego celem jest sprawowanie osobistej opieki nad małym dzieckiem. Przysługuje rodzicom lub opiekunom dziecka, legitymującym się co najmniej 6-miesięcznym zatrudnieniem. Długość urlopu wychowawczego jest ograniczona dwoma kryteriami, czasowym - 36 miesięcy i terminowym - nie może trwać dłużej niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia. Taki wymiar przysługuje łącznie obojgu rodzicom lub opiekunom dziecka, przy czym jeden miesiąc z tej puli przysługuje każdemu z nich niezbywalnie (tzw. część nieprzenoszalna), a zatem jeden z rodziców albo opiekunów może skorzystać maksymalnie z 35 miesięcy urlopu. Nie dotyczy to sytuacji, w której:

 • drugi rodzic dziecka nie żyje,
   
 • drugiemu rodzicowi dziecka nie przysługuje władza rodzicielska,
   
 • drugi rodzic dziecka został pozbawiony władzy rodzicielskiej albo taka władza uległa ograniczeniu lub zawieszeniu,
   
 • dziecko pozostaje pod opieką jednego opiekuna (art. 186 § 9-10 K.p.).

W tych wyjątkowych przypadkach uprawniony może wykorzystać pełne 36 miesięcy urlopu wychowawczego.

Ważne: Skorzystanie z urlopu wychowawczego w wymiarze co najmniej jednego miesiąca oznacza wykorzystanie przez rodzica lub opiekuna dziecka części niezbywalnej tego urlopu.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejW zakresie sposobu liczenia okresu urlopu wychowawczego stanowisko zajęło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w piśmie z 2 czerwca 2016 r., będącym odpowiedzią na pytanie naszego Wydawnictwa. Resort pracy przychylił się w nim do rozwiązania prezentowanego przez naszą redakcję, wyjaśniając że właściwe są tu zasady potoczne. Przykładowo: "(...) jeżeli urlop wychowawczy został udzielony od dnia 4 kwietnia 2016 r., to 6 miesięczny okres urlopu wychowawczego upływa 3 października 2016 r. Natomiast jeżeli występują między częściami urlopu wychowawczego przerwy, to dla ustalenia kiedy miną dopuszczalne 36 miesięcy, należy sumować pełne kolejne nieprzerwane miesiące urlopu wychowawczego, przyjmując, że okres miesiąca upływa w dniu poprzedzającym dzień, który datą odpowiada początkowemu dniowi okresu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesiącu nie było - w ostatnim dniu tego miesiąca (np. miesiąc liczony od dnia 4 kwietnia upływa w dniu 3 maja). Należy także zsumować dni »wystające« poza pełne miesiące, przyjmując 30 dni za jeden miesiąc. (...)".

Biorąc powyższe pod uwagę oraz przyjmując, że pracownicę z pytania nie obejmuje żaden z wyjątków wskazanych w art. 186 § 9-10 K.p., a jej umowa ma charakter bezterminowy lub została zawarta na "dłuższy" czas określony, urlop powinien być jej udzielony do 30 kwietnia 2018 r. (35 m-cy). Jej oferta w sprawie rozwiązania umowy zawiera więc dwa różne terminy (ostatni dzień marca i kwietnia br.). W judykaturze rozstrzygnięto natomiast tylko taką sytuację, gdy terminu nie określono w ogóle. Jak orzekł Sąd Najwyższy w wyroku z 11 stycznia 2001 r. (sygn. akt I PKN 844/00, OSNP 2002/18/432): "Nieokreślenie - choćby dorozumiane - w porozumieniu stron o rozwiązaniu stosunku pracy terminu jego ustania powoduje (podobnie jak przy zawarciu umowy o pracę - art. 26 KP) rozwiązanie tego stosunku w dniu zawarcia porozumienia.".

Aby doszło do rozwiązania umowy o pracę w omawianym trybie konieczna jest akceptacja adresata oferty. Nie wystarczy wyznaczenie terminu rozwiązania umowy przez jedną ze stron, gdy druga nie wyraża na nią zgody (por. wyrok SN z 14 listopada 2009 r., sygn. akt I PK 94/09, M.P.Pr 2010/2/58). W sytuacji opisanej w pytaniu pracodawca powinien ją poprzedzić uzgodnieniem z pracownikiem terminu rozwiązania stosunku pracy. Może to być zarówno pierwszy termin z oferty, sprecyzowany przez odniesienie do ostatniego dnia urlopu wychowawczego, a więc 30 kwietnia br. lub drugi, określony datą - 31 marca br., co by oznaczało, że urlop wychowawczy uległ zakończeniu przed wykorzystaniem w pełnym wymiarze. Strony mogą bowiem rozwiązać stosunek pracy na mocy porozumienia w każdym uzgodnionym przez siebie terminie, także w czasie urlopu (por. wyrok SN z 12 listopada 2003 r., sygn. akt I PK 593/02, M.P.Pr.-wkł. 2004/6/1).

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy wychowawcze:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.UrlopyWychowawcze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.