urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (453) z dnia 1.02.2018

Wpływ urlopu bezpłatnego na uprawnienia pracownika do urlopu wypoczynkowego

Pracownik na przełomie roku korzystał z miesięcznego urlopu bezpłatnego łącznie przez 30 dni. Czy należy zredukować wymiar urlopu wypoczynkowego?

Nie, gdyż prawo do urlopu wypoczynkowego nabywa się na dany rok kalendarzowy, a tym samym nieobecności pozbawiające tego uprawnienia należy rozpatrywać w obrębie tego roku.

W sytuacji, gdy pracownik powraca do pracy w ciągu roku kalendarzowego po trwającym co najmniej miesiąc okresie niewykonywania pracy wskazanym w art. 1552 K.p. (m.in. urlopie bezpłatnym), przysługuje mu urlop w wymiarze odpowiednio zredukowanym.

Ważne: Okres niewykonywania pracy, za który pracownik nie nabywa prawa do urlopu wypoczynkowego, powoduje skrócenie urlopu wypoczynkowego tylko wtedy, gdy trwa łącznie co najmniej jeden miesiąc (art. 1552 § 1 K.p.).

Sposób ustalania proporcjonalnego urlopu po okresie niewykonywania pracy zależy od okoliczności, czy pracownik nabył już prawo do kolejnego urlopu na dany rok kalendarzowy. Jeśli prawo do kolejnego urlopu nie zostało jeszcze nabyte, to po powrocie do pracy pracownikowi przysługuje urlop proporcjonalny do okresu pozostałego do końca roku. Gdyby umowa o pracę miała charakter terminowy i kończyła się przed upływem roku kalendarzowego, urlop powinien być proporcjonalny do okresu jaki pozostał do końca zatrudnienia.

Do pracownika powracającego do pracy po nieobecności w pracy, która wystąpiła już po nabyciu prawa do urlopu kolejnego (zasadniczo po pierwszym stycznia danego roku) stosuje się art. 1552 § 2 K.p. Na jego podstawie wymiar urlopu pracownika powracającego do pracy w ciągu tego samego roku kalendarzowego ulega proporcjonalnemu obniżeniu. Zasada obniżania urlopu wypoczynkowego po urlopie bezpłatnym nie znajduje zastosowania, jeżeli urlop wypoczynkowy został już wykorzystany.

W okolicznościach wskazanych w pytaniu, miesięczny urlop bezpłatny wystąpił na przełomie roku, a ponieważ prawo do urlopu wypoczynkowego ustala się na dany rok kalendarzowy, urlop bezpłatny nie miał wpływu na wymiar urlopu wypoczynkowego.

Przykład

W ubiegłym roku dwaj pracownicy z 10-letnim stażem wystąpili o miesięczny urlop bezpłatny, na co uzyskali zgodę. Pierwszy korzystał z niego od 28 listopada do 27 grudnia 2017 r., a drugi od 18 grudnia 2017 r. do 17 stycznia 2018 r.

Chociaż obydwaj wypełnili tę część hipotezy zawartej w art. 1552 K.p., która ustanowiła warunek w postaci minimum miesięcznego okresu niewykonywania pracy, to tylko pierwszy z nich utracił/mógł utracić część urlopu wypoczynkowego, gdyż urlop bezpłatny w całości został wykorzystany w jednym roku kalendarzowym. Zakładając, że do dnia rozpoczęcia urlopu bezpłatnego nie wykorzystał urlopu wypoczynkowego, to wymiar tego drugiego po powrocie podlegał redukcji o 2,16 dnia (1/12 x 26 dni) i wyniósł 24 dni, zgodnie z wyliczeniem: 26 dni - 2,16 dnia = 23,83 dnia, po zaokrągleniu 24 dni.

Urlop bezpłatny drugiego pracownika nie ma wpływu na jego urlop wypoczynkowy.


Zwracamy uwagę!
Okresy nieobecności obniżające wymiar urlopu wypoczynkowego, przypadające w danym roku kalendarzowym obejmujące część miesięcy ulegają sumowaniu, przy czym za miesiąc niewykonywania pracy uważa się łącznie 30 dni.

Przykład

Pracownik od 1 do 20 lutego i od 12 do 31 marca 2018 r. zamierza skorzystać z urlopu bezpłatnego. Łączny okres tego urlopu wyniesie 40 dni (20 dni + 20 dni) i obniży wymiar urlopu wypoczynkowego pracownika o 1/12.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy bezpłatne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60