urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 23 (353) z dnia 1.12.2013

Plany wykorzystania urlopów wypoczynkowych

W jakim terminie powinny być sporządzane plany urlopów?

Kwestia terminu w jakim pracodawca powinien przystąpić do sporządzenia planu urlopów nie jest w prawie pracy uregulowana. Jednak każdy plan należy przygotować przed rozpoczęciem okresu, na który jest ustalany.

Przepis art. 152 § 1 K.p. gwarantuje pracownikowi prawo do corocznego nieprzerwanego urlopu. Celem urlopu jest wypoczynek i regeneracja sił pracownika. Nie sprzyja temu rozdrobnienie urlopu przez wykorzystywanie go po kilka dni. Dlatego ustawodawca wprowadził zasadę gwarantującą udzielenie jednej jego części obejmującej co najmniej 14 kolejnych dni. W tych dniach liczba dni urlopu może być mniejsza, jednak wypoczynek powinien trwać dwa tygodnie i może rozpoczynać się i kończyć dniem wolnym od pracy (weekendem).

Urlop może zostać podzielony tylko na wniosek pracownika złożony w dowolnej formie przed rozpoczęciem urlopu. Dla celów dowodowych wskazana jest jednak forma pisemna. Przy tym wniosek nie wymaga uzasadnienia i nie jest wiążący dla pracodawcy. W zakładach pracy jest on zwykle składany na etapie planowania urlopów np. przez wskazanie propozycji wykorzystania urlopu w więcej niż jednej części.

Ważne: Pracodawca nie jest uprawniony do planowania urlopu w częściach bez stosownego wniosku uprawnionego pracownika.

Z postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 10 kwietnia 1997 r. (sygn. akt I PKN 112/97, OSNP 1998/4/116) wynika, że pracownik może wystąpić wobec pracodawcy nie tylko z roszczeniem o udzielenie urlopu wypoczynkowego, ale i o jego nieprzerwane wykorzystanie.

  Przykład  

Pracownik uprawniony do urlopu w wymiarze 26 dni wystąpił z propozycją, aby pracodawca zaplanował dla niego 10 dni urlopu w sierpniu 2014 r. i 10 dni urlopu we wrześniu 2014 r., obejmujące okresy od poniedziałku do piątku następnego tygodnia oraz 2 dni przed Bożym Narodzeniem. Soboty są u pracodawcy dniami wolnymi od pracy, wynikającymi z rozkładu czasu pracy w pięciodniowym tygodniu pracy. Urlop może zostać zaplanowany zgodnie z wnioskiem pracownika. Gwarantuje bowiem skorzystanie z urlopu obejmującego co najmniej 14 dni kalendarzowych, w tym przypadku nawet dwukrotnie.


W zasadzie urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, który ustala pracodawca, biorąc pod uwagę wnioski pracowników i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy (art. 163 § 1 K.p.). Pracodawca nie ustala planu urlopów, jeżeli zakładowa organizacja związkowa wyraziła na to zgodę. Również może nie tworzyć planu urlopów pracodawca, u którego taka organizacja nie funkcjonuje (art. 163 § 11 K.p.).

Pracodawca, który zrezygnował z tworzenia planu urlopów, ustala termin udzielenia urlopu po porozumieniu z pracownikiem, biorąc pod uwagę jego sugestie oraz potrzebę niezakłóconej pracy zakładu.

W praktyce plan urlopów jest sporządzany na podstawie propozycji pracowników, które pracodawca może uwzględnić, jeśli nie koliduje to z normalnym funkcjonowaniem zakładu pracy. Pracodawca jest jednak związany wnioskiem o urlop pochodzącym od pracownicy, która urodziła lub ma urodzić dziecko i chciałaby skorzystać z urlopu wypoczynkowego bezpośrednio po urlopie macierzyńskim, także dodatkowym urlopie macierzyńskim i urlopie rodzicielskim (por. wyroki SN z dnia 20 sierpnia 2001 r., sygn. akt I PKN 590/00, OSNP 2003/14/336, z dnia 9 marca 2011 r., sygn. akt II PK 240/10). Obowiązek udzielenia urlopu w terminie wskazanym przez pracownika dotyczy również pracownika-ojca wychowującego dziecko korzystającego z ww. urlopu, a także urlopu ojcowskiego. Ponadto młodocianemu uczęszczającemu do szkoły należy udzielić urlopu wypoczynkowego w okresie ferii szkolnych (art. 205 § 3 K.p.).

W planach urlopów uwzględniane są zarówno te urlopy, do których pracownicy nabyli już prawo, jak i te, do których prawo nabędą w trakcie okresu, na który ten plan jest sporządzany, tj.:

 • urlopy zaległe, niewykorzystane z różnych przyczyn w poprzednich latach,
   
 • urlopy kolejne, do których pracownicy nabywają prawo 1 stycznia każdego roku,
   
 • urlopy uzupełniające, do których pracownicy nabywają prawo w ciągu roku, a wynikające z ogólnego stażu pracy i wykształcenia,
   
 • urlopy dodatkowe przysługujące niektórym pracownikom na podstawie przepisów szczególnych.

Pracodawca obejmuje planem pełen wymiar urlopu pracownika pomniejszony o 4 dni urlopu, który może zostać udzielony na żądanie pracownika w trybie art. 1672 K.p.


Zwracamy uwagę!
Nie ma możliwości planowania urlopu nabywanego przez pracownika, który podjął pracę po raz pierwszy, w roku kalendarzowym podjęcia pracy. Jak się powszechnie przyjmuje, może on wykorzystywać swój urlop (1/12 wymiaru) sukcesywnie za każdy przepracowany miesiąc.

Plan urlopów podaje się do wiadomości pracowników w sposób przyjęty u pracodawcy, np. przez wywieszenie informacji na tablicy ogłoszeń, przekazanie obiegiem lub pocztą elektroniczną. Regulacje prawa urlopowego nie określają wzoru planu urlopów. Można go sporządzić w dowolnej formie. Poniżej prezentujemy przykładowy plan urlopów.

Przedsiębiorstwo Transportowe
ul. Lwowska 7
30-548 Kraków
Plan urlopów wypoczynkowych na 2014 r.
imię i nazwisko, stanowisko pracownika wydział przysługujący
urlop
planowany termin wykorzystania
urlopu
Jan Nowak - dyspozytor transportu bieżący - 26 dni
zaległy - 7 dni
05.05.-03.06. (22 dni)
01.09.-05.09. (5 dni)
23.12.-24.12. (2 dni)
Ewa Milewska - referent transportu bieżący - 20 dni 07.07.-18.07. (10 dni)
01.12.-08.12. (6 dni)
Bartosz Wigura - kierowca transportu bieżący - 20 dni
zaległy - 3 dni
04.08.-21.08. (13 dni)
03.11.-10.11. (6 dni)
Nie wnoszę uwag
Kierownik Wydziału
Anna Czajka
Zatwierdzam 9.12.2013 r.
Dyrektor
Ignacy Sowa

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy wypoczynkowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

lipiec 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.