urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 1 (451) z dnia 1.01.2018

Ustalenie urlopu proporcjonalnego w roku osiągnięcia 10-letniego stażu pracy

Pracownik zatrudniony w ramach umowy na czas określony do 21 listopada 2018 r., w lutym bieżącego roku osiągnie 10-letni staż urlopowy. Czy ustalając wymiar urlopu na ten rok należy od razu przyjąć za podstawę 26 dni?

Nie, do podstawy należy przyjąć 20 dni, natomiast po osiągnięciu wyższego stażu wyrównać uprawnienie - w formie urlopu uzupełniającego, a jeśli do tego czasu pracownik z urlopu nie skorzysta, ustalić uprawnienia urlopowe z wyższego wymiaru.

W roku kalendarzowym, w którym ustaje stosunek pracy z pracownikiem uprawnionym do kolejnego urlopu, pracownikowi przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym do okresu przepracowanego u tego pracodawcy w roku ustania stosunku pracy, chyba że przed jego ustaniem pracownik wykorzystał urlop w przysługującym mu lub w wyższym wymiarze (art. 1551 § 1 pkt 1 K.p.). Jeżeli z góry wiadomo, że pracownik będzie pracował przez niepełny rok (tak jak w pytaniu, gdyż umowa ma charakter terminowy), wówczas oblicza się urlop proporcjonalny, biorąc za podstawę wymiar całoroczny przysługujący w dniu ustalania tego prawa. Po osiągnięciu progu stażowego przelicza się go, bądź przyznaje urlop uzupełniający.

Kalkulatory Kalkulator stażu urlopowego dostępny jest
w serwisie www.kalkulatory.gofin.pl

Wymiar proporcjonalnego urlopu wypoczynkowego w roku kalendarzowym, w którym pracownik nabył u danego pracodawcy prawo do urlopu wypoczynkowego w wyższym wymiarze, ustala się uwzględniając wyższy wymiar tego urlopu (§ 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 8 stycznia 1997 r. w sprawie szczegółowych zasad udzielania urlopu wypoczynkowego... - Dz. U. nr 2, poz. 14 z późn. zm.). Pracownik musi jednak spełnić warunek "nabycia", co następuje w dacie osiągnięcia 10-letniego stażu.

Ważne: Uprawnienie do urlopu w zwiększonym wymiarze nie powstaje z początkiem roku, podczas którego pracownik osiągnie wyższy staż urlopowy, lecz w terminie spełnienia warunku stażowego.

Problematykę urlopu uzupełniającego reguluje art. 158 K.p. Stosownie do powołanego przepisu, pracownikowi, który wykorzystał urlop za dany rok kalendarzowy, a następnie uzyskał w ciągu tego roku prawo do urlopu w wyższym wymiarze, przysługuje urlop uzupełniający. Wobec brzmienia powołanego przepisu, przyjmuje się, że pracownik, który dotychczas nie wykorzystał urlopu, w dniu osiągnięcia 10-letniego stażu urlopowego zamiast urlopu uzupełniającego nabywa po prostu prawo do urlopu w wyższym wymiarze.

Przy ustalaniu wymiaru urlopu proporcjonalnego:

  • kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu przysługującego pracownikowi za cały rok,
     
  • niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca,
     
  • niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia.

Wymiar urlopu należny pracownikowi w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć wymiaru maksymalnego.

Przykład

Absolwent szkoły wyższej został zatrudniony od 1 lutego 2016 r. do 31 stycznia 2017 r., a następnie na okres od 1 lutego 2017 r. do 21 listopada 2018 r. W dniu 1 stycznia 2018 r. pracownik nabył prawo do 19 dni urlopu proporcjonalnego (20 dni x 11/12 = 18,33 dnia, po zaokrągleniu 19 dni). Jeśli do końca stycznia 2018 r. nie skorzysta z urlopu, to w ostatnim dniu tego miesiąca (z osiągnięciem 10-letniego stażu) prawo do 19 dni zostanie zamienione na prawo do 24 dni urlopu (26 dni x 11/12 = 23,83 dnia, po zaokrągleniu 24 dni). Jeśli zaś skorzysta, to nabędzie prawo do urlopu uzupełniającego w wymiarze 5 dni (24 dni - 19 dni).

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy wypoczynkowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60