urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 8 (907) z dnia 10.03.2016

Urlop wypoczynkowy w razie podjęcia pracy na urlopie wychowawczym

Pracownica zatrudniona w naszej firmie na podstawie umowy o pracę na pełny etat, od dwóch lat przebywa na urlopie wychowawczym. Ostatnio zgłosiła chęć podjęcia u nas pracy na tym urlopie, w ramach 1/2 etatu i na innym stanowisku niż dotychczasowe. Ta dodatkowa praca byłaby świadczona na podstawie odrębnej umowy o pracę. Czy z tytułu tej umowy pracownica, która jednocześnie korzysta z urlopu wychowawczego, ma prawo do urlopu wypoczynkowego?

Tak. Podjęcie dodatkowej pracy w trakcie urlopu wychowawczego nastąpi w ramach nowego stosunku pracy, nawiązanego na podstawie umowy o pracę na część etatu. Należy ten stosunek pracy rozpatrywać odrębnie od pierwszej, podstawowej umowy zawartej z pracodawcą, który udzielił urlopu wychowawczego. W ramach tego podstawowego stosunku pracy pracownica korzysta z urlopu wychowawczego, a z tytułu kolejnego stosunku pracy będzie miała prawo do urlopu wypoczynkowego.

Na podstawie okoliczności przytoczonych w pytaniu można założyć, że planowana praca na część etatu nie uniemożliwi sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Zgodnie z art. 1862 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.), jest to warunek niezbędny, aby pracownik korzystający z urlopu wychowawczego mógł podjąć aktywność zawodową w czasie tego urlopu. Jak stanowi przywołany przepis, pracownik korzystający z urlopu wychowawczego ma prawo podjąć pracę zarobkową u dotychczasowego lub innego pracodawcy (a także naukę lub szkolenie), jeżeli nie wyłącza to możliwości sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem. Brzmienie powyższej regulacji wskazuje na to, że podjęcie pracy na urlopie wychowawczym powinno nastąpić na podstawie odrębnego stosunku prawnego - pracy lub nawiązanego na podstawie umowy cywilnoprawnej. W razie podjęcia pracy w ramach stosunku pracy pracownik uzyskuje wszelkie uprawnienia pracownicze związane z tym stosunkiem, w tym prawo do urlopu wypoczynkowego. Z uwagi na zatrudnienie na część etatu, wymiar tego urlopu będzie ustalony proporcjonalnie do wymiaru niepełnego etatu, biorąc za podstawę wymiar urlopu przysługujący z uwagi na staż pracy (art. 154 § 2 K.p.). Ponadto, jeżeli podjęcie pracy na urlopie wychowawczym nastąpiło w trakcie roku kalendarzowego, wymiar tego urlopu należy ustalić w proporcji do okresu zatrudnienia w roku podjęcia pracy (art. 1551 K.p.). Należy nadmienić, że w omawianej sprawie pracodawca przy ustalaniu wymiaru urlopu proporcjonalnie do okresu zatrudnienia, nie ma podstaw do uwzględniania art. 1552 K.p., który dotyczy wymiaru urlopu w razie wystąpienia nieobecności w pracy trwających co najmniej 1 miesiąc, z powodu m.in. urlopu wychowawczego. Przepis ten pracodawca będzie brał pod uwagę przy ustalaniu wymiaru urlopu wypoczynkowego ze stosunku pracy, w ramach którego udzielono urlopu wychowawczego - po powrocie pracownicy do pracy po zakończeniu tego urlopu.

Zaznaczamy, że przy ustalaniu urlopu wypoczynkowego w wymiarze proporcjonalnym, kalendarzowy miesiąc pracy odpowiada 1/12 wymiaru urlopu, a niepełny kalendarzowy miesiąc pracy zaokrągla się w górę do pełnego miesiąca. Ponadto niepełny dzień urlopu zaokrągla się w górę do pełnego dnia (art. 1553 § 1 K.p.), z wyjątkiem tzw. urlopu cząstkowego, który przysługuje pracownikowi w roku podjęcia pierwszej w życiu pracy w ramach stosunku pracy. Urlopu wypoczynkowego udziela się na dni pracy w wymiarze godzinowym odpowiadającym dobowemu wymiarowi pracy w dniu, na który udzielono urlopu. Przy udzielaniu urlopu jeden dzień urlopu odpowiada 8 godzinom pracy albo innej liczbie, odpowiadającej normie czasu pracy obejmującej pracownika na podstawie przepisów odrębnych (np. w przypadku pracownika niepełnosprawnego w stopniu znacznym lub umiarkowanym, którego norma dobowa wynosi 7 godzin).

Przykład

Pracownica zatrudniona w spółce z o.o. na podstawie umowy o pracę korzysta z urlopu wychowawczego. W jego trakcie zawarła ze swoim macierzystym pracodawcą dodatkową umowę o pracę na 1/4 etatu, w ramach której będzie wykonywała inną pracę niż wynikająca z dotychczasowej umowy o pracę. Dodatkowa praca została podjęta z dniem 8 marca 2016 r., a umowa na część etatu obowiązuje do końca bieżącego roku. Pracownica posiada 16-letni staż pracy, uprawniający do 26 dni urlopu wypoczynkowego. W 2016 r. z tytułu zatrudnienia na 1/4 etatu pracownicy przysługuje urlop w wymiarze 6 dni (48 godz.), zgodnie z wyliczeniem:

26 dni × 1/4 etatu = 6,5 dni, po zaokrągleniu 7 dni urlopu;

7 dni × 10/12 = 5,83, po zaokrągleniu 6 dni (48 godz.) urlopu.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy wypoczynkowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60