urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 80 (1225) z dnia 5.10.2015

Wymiar urlopu wypoczynkowego po wychowawczym

Pracownica zatrudniona od 1 marca 1997 r. na podstawie umowy na czas nieokreślony pierwsze dziecko urodziła 1 września 2008 r. i przebywała na urlopie wychowawczym od 17 lutego 2009 r. do 16 lutego 2012 r. W okresie od 17 lutego do 17 kwietnia 2012 r. przebywała na zasiłku chorobowym, a od 18 kwietnia do 2 października 2012 r. pobierała zasiłek macierzyński na drugie dziecko urodzone 24 kwietnia 2012 r. Od 3 października 2012 r. do 2 października 2015 r. korzystała z urlopu wychowawczego. Jaki wymiar urlop wypoczynkowego przysługuje jej po powrocie do pracy? Czy można z nią rozwiązać umowę o pracę?

Wymiar urlopu wypoczynkowego po powrocie do pracy po urlopie wychowawczym ustala się na podstawie art. 1552 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.). Na mocy tej regulacji pracownikowi powracającemu do pracy u dotychczasowego pracodawcy po trwającym co najmniej 1 miesiąc okresie niewykonywania pracy z powodu m.in. urlopu wychowawczego przysługuje urlop w wymiarze proporcjonalnym określony w art. 1551 § 1 pkt 2 K.p. W razie zatrudnienia na czas krótszy niż do końca danego roku urlop ten jest proporcjonalny do okresu zatrudnienia. Natomiast gdy umowa o pracę ma trwać nie krócej niż do końca roku, urlop jest proporcjonalny do okresu pozostałego do końca roku. Powołany przepis ma zastosowanie w sytuacji, gdy pracownik w danym roku nie nabył jeszcze prawa do urlopu wypoczynkowego. Ma to miejsce np. wtedy, gdy w dniu 1 stycznia danego roku pracownik przebywa na urlopie wychowawczym.

W sytuacji podanej w pytaniu pracownica po powrocie z urlopu wychowawczego w październiku 2015 r. będzie miała prawo do urlopu w wymiarze proporcjonalnym do końca roku. W 2015 r. nie nabyła ona bowiem prawa do tego urlopu z dniem1 stycznia br., gdyż w tym dniu przebywała na urlopie wychowawczym. Wymiar urlopu wypoczynkowego w br. wyniesie 7 dni, tj. 3/12 × 26 dni (pracownica posiada ponad 10-letni staż pracy) = 6,5, po zaokrągleniu 7 dni. Jeżeli natomiast zatrudnienie ustanie przed końcem roku, wymiar urlopu należy ustalić proporcjonalnie do okresu zatrudnienia.

Należy wskazać, że pracownica powracająca do pracy po urlopach związanych z rodzicielstwem nie podlega już ochronie w zatrudnieniu. Można z nią rozwiązać stosunek pracy na mocy porozumienia stron, o ile wyrazi na to zgodę, lub za wypowiedzeniem (przy umowie bezterminowej - jeżeli jest to uzasadnione). Przy czym po powrocie z wychowawczego powinna być dopuszczona do pracy na dotychczasowym stanowisku (albo równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu) lub na innym odpowiadającym jej kwalifikacjom zawodowym.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy wypoczynkowe:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60