urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 51 (1301) z dnia 27.06.2016

Udzielony przez pracodawcę urlop bezpłatny a świadczenia chorobowe

Pracownik przez parę dni w ostatnich czterech miesiącach 2015 r. oraz przez dwa miesiące 2016 r. korzystał z urlopu bezpłatnego. W czerwcu br., w przeddzień rozpoczęcia kolejnego 5-dniowego urlopu bezpłatnego, przyniósł on zwolnienie lekarskie potwierdzające jego 10-dniową niezdolność do pracy.

1) Czy udzielony na pisemny wniosek pracownika urlop bezpłatny należy przesunąć z powodu czasowej niezdolności do pracy?

Pracodawca nie ma takiego obowiązku. Pracownik, mimo zaistnienia chorobowej niezdolności do pracy, powinien rozpocząć urlop bezpłatny w ustalonym terminie.

Przepisy Kodeksu pracy nie normują kwestii przesunięcia urlopu bezpłatnego, podobnie jak nie odnoszą się do możliwości jego przerwania. Jedynie urlop wypoczynkowy jest uregulowany w tym zakresie. W przypadku urlopu wypoczynkowego Kodeks pracy wskazuje okoliczności, w których może dojść do przesunięcia terminu jego rozpoczęcia lub w których dochodzi do jego przerwania. Podobnych przepisów brak jest w stosunku do urlopu bezpłatnego udzielanego w trybie art. 174 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

Okres tego urlopu ustalany jest przez strony w sposób dowolny, a odwołanie pracownika z urlopu (z ważnych przyczyn) jest możliwe tylko wtedy, gdy strony tak postanowią.


Chorobowa niezdolność do pracy nie przerywa urlopu bezpłatnego.


W omawianej sprawie wspomniany urlop jeszcze się nie rozpoczął, został już jednak udzielony przez pracodawcę. Ponieważ brak jest przepisów, które zobowiązywałyby w takiej sytuacji do przesunięcia urlopu, pracownik powinien go rozpocząć zgodnie z pierwotnym terminem. To, że w czasie tego urlopu będzie chory, nie "anuluje" urlopu bezpłatnego.

Na marginesie można nadmienić, że strony mogą na zasadzie porozumienia ustalić, iż wniosek o udzielenie urlopu bezpłatnego zostanie wycofany i w związku z tym potraktować ten wniosek jako niebyły.


2) Czy w takiej sytuacji należny jest pracownikowi zasiłek chorobowy? Nadmieniam, że wynagrodzenie chorobowe za przysługujące mu w bieżącym roku kalendarzowym 14 dni pracownik już pobrał. Jeśli tak, to za jaki okres powinnam wypłacić mu zasiłek?

Nie ulega wątpliwości, że pracownik, w opisanej przez Czytelniczkę sytuacji, nabył prawo do zasiłku chorobowego, jednak wyłącznie za okres niezdolności do pracy przypadającej przed i po przerwie związanej z korzystaniem przez niego z urlopu bezpłatnego (przykład).

Zasiłek chorobowy nie przysługuje bowiem za okresy niezdolności do pracy przypadającej w czasie:

 • urlopu bezpłatnego,
   
 • urlopu wychowawczego,
   
 • tymczasowego aresztowania lub odbywania kary pozbawienia wolności, z wyjątkiem przypadków, w których prawo do zasiłku wynika z ubezpieczenia chorobowego osób wykonujących odpłatnie pracę na podstawie skierowania do pracy w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania.

Tak stanowi art. 12 ust. 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 372), zwanej ustawą zasiłkową.

Co więcej, w myśl art. 12 ust. 3 ustawy zasiłkowej do okresu zasiłkowego nie wlicza się okresów orzeczonej niezdolności do pracy przypadających m.in. w czasie urlopu bezpłatnego, w których zasiłek chorobowy/wynagrodzenie chorobowe pracownikowi nie przysługuje.


3) W jaki sposób powinniśmy sporządzić za pracownika raporty do ZUS za miesiąc, w którym jego zwolnienie lekarskie obejmowało okres urlopu bezpłatnego?

Informację o okresie urlopu bezpłatnego pracownika podaje się w dokumentach sporządzonych za miesiąc, w którym pracownik z niego korzystał. Należy go bowiem wykazywać w obrębie miesiąca kalendarzowego, za który składany jest raport ZUS RSA. Jako kod przerwy trzeba w nim podać 111. Wypełniając w tym raporcie pozycje dotyczące okresu urlopu bezpłatnego trzeba pamiętać, że daty "Od" i "Do" nie mogą wykraczać poza pierwszy i ostatni dzień kalendarzowy tego miesiąca.

Z kolei okres, za który pracownikowi przysługuje zasiłek chorobowy (tu: za okres niezdolności do pracy przed i po przerwie związanej z korzystaniem z urlopu bezpłatnego) pracodawca powinien podać w raporcie ZUS RSA sporządzonym za miesiąc, w którym mu go wypłacił (przykład).

Przykład

Na zasadach wymienionych w art. 174 Kodeksu pracy pracodawca udzielił panu Waldemarowi urlopu bezpłatnego w okresie od 6 do 10 czerwca 2016 r.

Pracownik świadczy pracę od poniedziałku do piątku. W dniu 3 czerwca 2016 r. nie stawił się w pracy. Poinformował pracodawcę, iż z racji choroby udał się do lekarza, który wystawił mu zwolnienie lekarskie na okres od 3 do 19 czerwca 2016 r.

Pan Waldemar w bieżącym roku kalendarzowym wykorzystał już prawo do wynagrodzenia chorobowego.

Z racji obecnej niezdolności do pracy pracodawca wypłaci panu Waldemarowi na koniec czerwca 2016 r. zasiłek chorobowy za okres niezdolności do pracy przypadającej:

 • od 3 do 5 czerwca 2016 r. oraz
   
 • od 11 do 19 czerwca 2016 r.

Za okres niezdolności do pracy przypadającej w trakcie udzielonego panu Waldemarowi urlopu bezpłatnego, tj. od 6 do 10 czerwca 2016 r., pan Waldemar nie otrzyma zasiłku chorobowego.

W dokumentach rozliczeniowych sporządzonych za czerwiec 2016 r. pracodawca powinien wykazać pracownika w trzech blokach raportu ZUS RSA:

 • w pierwszym - podając w nim okres choroby 03.06.2016 - 05.06.2016, liczbę dni - 3, kod świadczenia/przerwy - 313 (zasiłek chorobowy z ubezpieczenia chorobowego) oraz kwotę zasiłku należną za ten okres,
   
 • w drugim - podając w nim okres urlopu bezpłatnego 06.06.2016 - 10.06.2016, liczbę dni - 5, kod świadczenia/przerwy - 111,
   
 • w trzecim - podając w nim okres choroby 11.06.2016 - 19.06.2016, liczbę dni - 9, kod świadczenia/przerwy - 313 oraz kwotę zasiłku należną za ten okres.

Pracodawca powinien też wykazać pracownika w raporcie ZUS RCA sporządzonym za czerwiec 2016 r. z naliczonymi w nim składkami od przychodu uzyskanego przez pracownika w tym miesiącu.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy bezpłatne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60