urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 33 (1283) z dnia 25.04.2016

Pracownik na urlopie bezpłatnym a PFRON

Dwaj pełnosprawni pracownicy przebywają na urlopach bezpłatnych. W tym czasie wykonują oni pracę w innej firmie. Urlopu udzielono im na okres 3 miesięcy. Czy powinienem wliczać ich do stanu zatrudnienia celem ustalania wysokości obowiązkowych wpłat na PFRON?

Za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie, pracodawca może udzielić mu urlopu bezpłatnego w celu wykonywania pracy u innego pracodawcy przez okres ustalony w zawartym w tej sprawie porozumieniu między pracodawcami. Tak stanowi art. 1741 Kodeksu pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 ze zm.).

W myśl art. 21 ust. 5 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.), do stanu zatrudnienia nie wlicza się osób niepełnosprawnych przebywających na urlopach bezpłatnych oraz zatrudnionych osób niebędących osobami niepełnosprawnymi m.in. przebywających na urlopach bezpłatnych, których obowiązek udzielenia określają odrębne ustawy. Wyłączenie to nie obejmuje natomiast osób przebywających na urlopach bezpłatnych udzielonych na podstawie art. 174 K.p., bowiem pracodawca może udzielić takiego urlopu na wniosek pracownika, ale nie ma takiego obowiązku.

W świetle powyższego, Czytelnik udzielając pracownikom pełnosprawnym urlopu bezpłatnego na podstawie art. 1741 K.p. ma obowiązek uwzględnić ich w stanie zatrudnienia wykazywanym do celów wpłat na PFRON. Ponadto w przypadku, gdy u innego pracodawcy podejmą oni pracę na podstawie umowy o pracę, to również ten pracodawca powinien uwzględnić te osoby, ustalając wskaźnik zatrudnienia ogółem.

Inaczej byłoby w sytuacji, gdyby pracownicy ci posiadali orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Wówczas Czytelnik pomijałby ich w swoich wyliczeniach.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy bezpłatne:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60