urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 3 (477) z dnia 1.02.2019

Urlopy związane z rodzicielstwem dla pracownika, który przyjął dziecko na wychowanie

Pracownik przyjął dziecko na wychowanie w ramach rodziny zastępczej niezawodowej. Czy wobec tego ma prawo do urlopów związanych z rodzicielstwem?

Pracownik ma prawo do urlopów związanych z rodzicielstwem, za wyjątkiem urlopu ojcowskiego.

Rodzinę zastępczą tworzą małżonkowie lub osoba niepozostająca w związku małżeńskim, u których umieszczono dziecko w celu sprawowania nad nim pieczy zastępczej. Tak stanowi art. 41 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 998), dalej ustawy. Formami rodzinnej pieczy zastępczej są rodzina zastępcza (spokrewniona, niezawodowa, zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna) oraz rodzinny dom dziecka.

Obowiązek wychowawczy rodzina zastępcza lub prowadzący rodzinny dom dziecka podejmuje z dniem faktycznego umieszczenia u nich dziecka na mocy orzeczenia sądu albo umowy zawartej między rodziną zastępczą lub prowadzącym rodzinny dom dziecka a właściwym starostą, jak również w innych sytuacjach wskazanych w art. 35 ust. 2 oraz art. 58 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. Z tym też dniem pracownik nabywa prawo do urlopów związanych z rodzicielstwem.

W myśl art. 183 § 6 K.p., na pisemny wniosek pracownika, który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza (z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej), jest mu udzielany urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Aktywne druki i formularze Wzory wniosków o urlopy związane
z rodzicielstwem dostępne są w serwisie 
www.druki.gofin.pl

Wniosek ten powinien zawierać imię i nazwisko pracownika, imię i nazwisko oraz datę urodzenia dziecka (dzieci) przyjętego na wychowanie albo przyjętego na wychowanie jako rodzina zastępcza, na które ma być udzielony urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego, wskazanie okresu, na który ma być udzielony urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego. Do tego dokumentu należy dołączyć:

 • oświadczenie pracownika o dacie przyjęcia dziecka (dzieci) oraz
   
 • kopię prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka (dzieci) w rodzinie zastępczej, albo kopię umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodziną zastępczą a starostą, a także, jeżeli to konieczne, kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego (w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję).

Tak wynika z § 22 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem... (Dz. U. poz. 2243).

Pracodawca obowiązany jest uwzględnić taki wniosek (art. 183 § 6 K.p.).

Wymiar urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego został uregulowany w art. 183 § 1 K.p. i wynosi przykładowo:

 • 20 tygodni - w razie przyjęcia jednego dziecka,
   
 • 31 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci.

Ustawodawca zaznaczył, że urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego nie może trwać dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia. Wskazany został także minimalny czas omawianego urlopu, który należy stosować w razie gdyby w niedługim okresie po przyjęciu dziecka na wychowanie ukończyło ono wspomniany powyżej graniczny wiek 7 lub 10 lat. W takiej sytuacji, pomimo ziszczenia się przesłanki wiekowej, urlop wyniesie 9 tygodni (art. 183 § 3 K.p.).

Ważne: W razie rezygnacji przez jednego z opiekunów z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, może z niego korzystać drugi (art. 180 § 4-7 K.p. w zw. z art. 183 § 2 K.p.).

Po wykorzystaniu ww. urlopu pracownik, który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze:

 • 32 tygodni - w razie przyjęcia jednego dziecka,
   
 • 34 tygodni - w razie jednoczesnego przyjęcia więcej niż jednego dziecka,
   
 • 29 tygodni - w razie przyjęcia dziecka w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10. roku życia.

Urlop ten jest udzielany na pisemny wniosek pracownika, składany w terminie nie krótszym niż 21 dni przed jego rozpoczęciem. Do wniosku dołącza się takie same dokumenty jak przy wniosku o urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego i także w tym przypadku pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika (art. 183 § 5 w zw. z art. 1821d § 1 K.p.).

Wyjątkiem w omawianym kontekście jest natomiast urlop ojcowski. Kwestie z nim związane reguluje przepis art. 1823 K.p. Stanowi on, że prawo takie ma pracownik-ojciec wychowujący dziecko do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia albo do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia. Podstawą więc udzielenia tego rodzaju urlopu jest bycie ojcem. Ponieważ przepis art. 121 ustawy z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy (Dz. U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.) stanowi, że przez przysposobienie powstaje między przysposabiającym a przysposobionym taki stosunek jak między rodzicami a dziećmi, to należy przyjąć, że także adopcja wypełnia dyspozycję art. 1823 K.p. Natomiast przyjęcie na wychowanie w ramach rodziny zastępczej jest niewystarczające dla uzyskania prawa do urlopu ojcowskiego.

Zwracamy uwagę! Pracownikowi wychowującemu przynajmniej jedno dziecko w wieku do 14 lat, a więc także takiemu, który wykonuje te zadania w ramach rodziny zastępczej, przysługuje w ciągu roku kalendarzowego zwolnienie od pracy w wymiarze 16 godzin albo 2 dni, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia (art. 188 K.p.).

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy macierzyński, rodzicielski, ojcowski:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY, Prawo Pracy
Vademecum Kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.