urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
Zawiadomienie o wyborze w 2021 r. estońskiego CIT (czytaj więcej) Informacja o wspólnikach spółki jawnej (czytaj więcej) Terminy przekazania przez płatników deklaracji i informacji za 2020 r. (czytaj więcej) 1 lutego 2021 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US: PIT-16A, PIT-19A za 2020 r. 1 lutego 2021 r. (poniedziałek) mija termin złożenia przez podatników do US: CIT-6AR, CIT-9R, CIT-11R za 2020 r. Do 31 stycznia br. - termin na złożenie wniosków o zwolnienie płatnika z opłacania składek ZUS za listopad 2020 r. (czytaj więcej)
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (435) z dnia 1.05.2017

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu

Pracownica korzystająca z urlopu rodzicielskiego wystąpiła o umożliwienie łączenia ostatnich 8 tygodni tego urlopu z pracą na 3/4 etatu. Czy pracodawca jest związany jej wnioskiem, a jeżeli tak, jak obliczyć okres, o który należy wydłużyć wymiar tego urlopu?

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 32 tygodni (w razie urodzenia się jednego dziecka przy jednym porodzie) lub 34 tygodni (w przypadku urodzenia się więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie).

Ważne: Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy (art. 1821e § 1 K.p.); urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy.

W razie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą, urlop ten ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w tym czasie, nie dłużej jednak niż do:

 • 64 tygodni, w razie urodzenia się jednego dziecka przy jednym porodzie,
   
 • 68 tygodni, w przypadku urodzenia się więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić prawidłowy wniosek pracownika, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację lub rodzaj wykonywanej przez niego pracy. O przyczynie odmowy informuje pracownika na piśmie (art. 1821e § 2 K.p.). Przepisy nie zawierają przy tym nawet przykładowego katalogu przyczyn, które upoważniają do odrzucenia wniosku.

Niezależnie od powyższego, pracodawca, o którym mowa w pytaniu, nie może uwzględnić wniosku pracownicy, ponieważ proponowany przez nią wymiar czasu pracy jest wyższy od "granicznego". W przypadku jego skorygowania przez zainteresowaną, możliwość zaakceptowania wniosku należy ocenić biorąc pod uwagę organizację pracy w zakładzie.


Zwracamy uwagę!
Wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą powinien być złożony w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy (może to nastąpić w czasie trwania urlopu) oraz zawierać imię i nazwisko pracownika, określenie wymiaru czasu pracy, wskazanie okresu, w którym pracownik zamierza łączyć urlop lub jego część z pracą, oświadczenie pracownika o zamiarze bądź braku zamiaru łączenia części urlopu rodzicielskiego powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia z pracą na część etatu, z określeniem wymiaru czasu pracy.

Od ostatniej z wymienionych informacji zależy nie tylko sposób wykorzystywania wydłużenia, ale także jego ostateczny wymiar. Stosownie bowiem do art. 1821f § 2 i 7 K.p.:

 • okres, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, stanowi iloczyn liczby tygodni, przez jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu z pracą na część etatu i wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w tym czasie,
   
 • w przypadku, gdy pracownik zamierza łączyć korzystanie z części urlopu rodzicielskiego powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze, wymiar tej części urlopu oblicza się dzieląc długość części urlopu powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia przez różnicę liczby 1 i wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik zamierza łączyć korzystanie z tej części urlopu z wykonywaniem pracy.

Jeżeli powstała w wyniku obliczenia wydłużenia (w każdym z tych przypadków) część urlopu rodzicielskiego nie odpowiada wielokrotności tygodnia, jest ona udzielana w dniach. Przy udzielaniu urlopu niepełny dzień pomija się. Jak wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w stanowisku udostępnionym naszemu Wydawnictwu 28 października 2016 r.:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "(...) we wniosku o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy, pracownik musi określić sposób wykorzystania części urlopu rodzicielskiego, o którą urlop zostanie proporcjonalnie wydłużony. (...)". Brak oświadczenia w tej sprawie uzasadnia cofnięcie wniosku w celu jego uzupełnienia.

Kalkulatory Kalkulator urlopu macierzyńskiego
i rodzicielskiego dostępny jest w serwisie 
www.kalkulatory.gofin.pl
Przykład

Pracownica, która korzysta z urlopu rodzicielskiego od 25 listopada 2016 r. do 6 lipca 2017 r. wystąpiła z wnioskiem o łączenie ostatnich 8 tygodni tego urlopu (od 12 maja do 6 lipca 2017 r.) z pracą na 3/4 etatu.

Pracodawca odrzucił wniosek z powodu nieprawidłowego wymiaru, który pracownica poprawiła na 1/2 etatu. Ponadto we wniosku zamieściła oświadczenie, iż części urlopu wynikającej z wydłużenia nie zamierza łączyć z pracą.

W tej sytuacji wydłużona część urlopu rodzicielskiego wynosi 4 tygodnie (8 tyg. x 1/2 etatu), co oznacza, że:

 • do 11 maja 2017 r. pracownica będzie korzystać (wyłącznie) z urlopu rodzicielskiego,
   
 • od 12 maja do 6 lipca 2017 r. (8 tyg.) pracownica będzie pracować w wymiarze 1/2 etatu, a przez pozostałe 1/2 etatu korzystać z urlopu rodzicielskiego,
   
 • od 7 lipca do 3 sierpnia 2017 r. pracownica będzie korzystać (wyłącznie) z urlopu rodzicielskiego.

Gdyby pracownica złożyła oświadczenie, iż okres wydłużenia urlopu również będzie łączyć z pracą, np. na 1/2 etatu, to ostatecznie byłby on dłuższy o 8 tygodni [4 tyg. : (1 - 1/2)], czyli trwał do 31 sierpnia 2017 r. Przez cały okres wydłużenia (od 7 lipca do 31 sierpnia 2017 r.) pracownica wykonywałaby pracę w wymiarze 1/2 etatu.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy macierzyński, rodzicielski, ojcowski:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.