urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 9 (435) z dnia 1.05.2017

Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą na część etatu

Pracownica korzystająca z urlopu rodzicielskiego wystąpiła o umożliwienie łączenia ostatnich 8 tygodni tego urlopu z pracą na 3/4 etatu. Czy pracodawca jest związany jej wnioskiem, a jeżeli tak, jak obliczyć okres, o który należy wydłużyć wymiar tego urlopu?

Po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego pracownik ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 32 tygodni (w razie urodzenia się jednego dziecka przy jednym porodzie) lub 34 tygodni (w przypadku urodzenia się więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie).

Ważne: Pracownik może łączyć korzystanie z urlopu rodzicielskiego z wykonywaniem pracy u pracodawcy udzielającego tego urlopu w wymiarze nie wyższym niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy (art. 1821e § 1 K.p.); urlopu rodzicielskiego udziela się na pozostałą część wymiaru czasu pracy.

W razie łączenia urlopu rodzicielskiego z pracą, urlop ten ulega wydłużeniu proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w tym czasie, nie dłużej jednak niż do:

 • 64 tygodni, w razie urodzenia się jednego dziecka przy jednym porodzie,
   
 • 68 tygodni, w przypadku urodzenia się więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Pracodawca jest obowiązany uwzględnić prawidłowy wniosek pracownika, chyba że nie jest to możliwe ze względu na organizację lub rodzaj wykonywanej przez niego pracy. O przyczynie odmowy informuje pracownika na piśmie (art. 1821e § 2 K.p.). Przepisy nie zawierają przy tym nawet przykładowego katalogu przyczyn, które upoważniają do odrzucenia wniosku.

Niezależnie od powyższego, pracodawca, o którym mowa w pytaniu, nie może uwzględnić wniosku pracownicy, ponieważ proponowany przez nią wymiar czasu pracy jest wyższy od "granicznego". W przypadku jego skorygowania przez zainteresowaną, możliwość zaakceptowania wniosku należy ocenić biorąc pod uwagę organizację pracy w zakładzie.


Zwracamy uwagę!
Wniosek o łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą powinien być złożony w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy (może to nastąpić w czasie trwania urlopu) oraz zawierać imię i nazwisko pracownika, określenie wymiaru czasu pracy, wskazanie okresu, w którym pracownik zamierza łączyć urlop lub jego część z pracą, oświadczenie pracownika o zamiarze bądź braku zamiaru łączenia części urlopu rodzicielskiego powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia z pracą na część etatu, z określeniem wymiaru czasu pracy.

Od ostatniej z wymienionych informacji zależy nie tylko sposób wykorzystywania wydłużenia, ale także jego ostateczny wymiar. Stosownie bowiem do art. 1821f § 2 i 7 K.p.:

 • okres, o który urlop rodzicielski ulega wydłużeniu, stanowi iloczyn liczby tygodni, przez jaką pracownik łączy korzystanie z urlopu z pracą na część etatu i wymiaru czasu pracy wykonywanej przez pracownika w tym czasie,
   
 • w przypadku, gdy pracownik zamierza łączyć korzystanie z części urlopu rodzicielskiego powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia z wykonywaniem pracy w niepełnym wymiarze, wymiar tej części urlopu oblicza się dzieląc długość części urlopu powstałej w wyniku proporcjonalnego wydłużenia przez różnicę liczby 1 i wymiaru czasu pracy, w jakim pracownik zamierza łączyć korzystanie z tej części urlopu z wykonywaniem pracy.

Jeżeli powstała w wyniku obliczenia wydłużenia (w każdym z tych przypadków) część urlopu rodzicielskiego nie odpowiada wielokrotności tygodnia, jest ona udzielana w dniach. Przy udzielaniu urlopu niepełny dzień pomija się. Jak wyjaśniło Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, w stanowisku udostępnionym naszemu Wydawnictwu 28 października 2016 r.:

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "(...) we wniosku o łączenie korzystania z urlopu rodzicielskiego lub jego części z wykonywaniem pracy, pracownik musi określić sposób wykorzystania części urlopu rodzicielskiego, o którą urlop zostanie proporcjonalnie wydłużony. (...)". Brak oświadczenia w tej sprawie uzasadnia cofnięcie wniosku w celu jego uzupełnienia.

Kalkulatory Kalkulator urlopu macierzyńskiego
i rodzicielskiego dostępny jest w serwisie 
www.kalkulatory.gofin.pl
Przykład

Pracownica, która korzysta z urlopu rodzicielskiego od 25 listopada 2016 r. do 6 lipca 2017 r. wystąpiła z wnioskiem o łączenie ostatnich 8 tygodni tego urlopu (od 12 maja do 6 lipca 2017 r.) z pracą na 3/4 etatu.

Pracodawca odrzucił wniosek z powodu nieprawidłowego wymiaru, który pracownica poprawiła na 1/2 etatu. Ponadto we wniosku zamieściła oświadczenie, iż części urlopu wynikającej z wydłużenia nie zamierza łączyć z pracą.

W tej sytuacji wydłużona część urlopu rodzicielskiego wynosi 4 tygodnie (8 tyg. x 1/2 etatu), co oznacza, że:

 • do 11 maja 2017 r. pracownica będzie korzystać (wyłącznie) z urlopu rodzicielskiego,
   
 • od 12 maja do 6 lipca 2017 r. (8 tyg.) pracownica będzie pracować w wymiarze 1/2 etatu, a przez pozostałe 1/2 etatu korzystać z urlopu rodzicielskiego,
   
 • od 7 lipca do 3 sierpnia 2017 r. pracownica będzie korzystać (wyłącznie) z urlopu rodzicielskiego.

Gdyby pracownica złożyła oświadczenie, iż okres wydłużenia urlopu również będzie łączyć z pracą, np. na 1/2 etatu, to ostatecznie byłby on dłuższy o 8 tygodni [4 tyg. : (1 - 1/2)], czyli trwał do 31 sierpnia 2017 r. Przez cały okres wydłużenia (od 7 lipca do 31 sierpnia 2017 r.) pracownica wykonywałaby pracę w wymiarze 1/2 etatu.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy macierzyński, rodzicielski, ojcowski:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60