urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 21 (423) z dnia 1.11.2016

Prawo do urlopu ojcowskiego

Pracownikowi w kwietniu 2015 r. urodziło się dziecko. Dotychczas nie korzystał z urlopu ojcowskiego. Czy może jeszcze wykorzystać to uprawnienie?

Tak, z tym że nie później niż do dnia poprzedzającego dzień, w którym dziecko ukończy 24. miesiąc życia.

Zgodnie z art. 1823 § 1 K.p., w brzmieniu obowiązującym od 2 stycznia 2016 r., pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

 • do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia albo
   
 • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

W poprzednim stanie prawnym prawo do urlopu ojcowskiego przysługiwało pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia albo do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy... (Dz. U. poz. 1268 ze zm.), która znowelizowała omawianą normę, nie przewidziała odrębnych rozwiązań dla osób uprawnionych do skorzystania z tego urlopu w dniu jej wejścia w życie. Nowe regulacje objęły więc także pracowników-ojców wychowujących dzieci urodzone przed wejściem w życie noweli, które nie ukończyły 24 miesięcy życia (oczywiście o ile nie wykorzystali tego urlopu wcześniej).

Co istotne, obecnie pracownik może wykorzystać urlop ojcowski w dwóch częściach (przed zmianą udzielany był w całości), przy czym żadna nie może być krótsza niż tydzień. Jeden tydzień tego urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym (art. 1831 § 1 w związku z art. 1823 § 3 K.p.).

Ważne: Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed jego rozpoczęciem; pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika.

Przykład

Pracownikowi 25 kwietnia 2015 r. urodziło się dziecko, jednak dotąd nie występował on z wnioskiem o urlop ojcowski. Uprawnienie to obecnie może wykorzystać do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia, czyli do 24 kwietnia 2017 r. włącznie - dziecko ukończy wiek graniczny w dniu 25 kwietnia 2017 r. (o godz. 000).

Załóżmy, że pracownik jest zatrudniony przy pilnowaniu, pracuje m.in. w weekendy oraz święta i zamierza skorzystać z jednego tygodnia urlopu ojcowskiego od 24 do 30 grudnia 2016 r. (w okresie świąt Bożego Narodzenia), a z drugiego tygodnia od 14 do 20 kwietnia 2017 r. (w okresie świąt Wielkanocnych).

Rozkład czasu pracy, w tym układ dni roboczych i wolnych w tym okresie pozostanie bez znaczenia. Pracodawca będzie związany terminowo złożonymi wnioskami o udzielenie urlopu ojcowskiego we wskazanych wyżej okresach.


Zwracamy uwagę!
Zgodnie z art. 112 K.c., przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia. Oznacza to, iż w dniu ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia (odpowiednio 7., 10. roku życia), pracownik traci uprawnienie do urlopu ojcowskiego z powodu ustania przesłanki uprawniającej do korzystania z niego.

Wniosek o urlop ojcowski powinien zawierać imię i nazwisko pracownika oraz wskazanie okresu, na który ma być udzielony ten urlop albo jego część. Dołącza się do niego:

 • skrócony odpis aktu urodzenia dziecka (dzieci) lub zagraniczny akt urodzenia dziecka (dzieci) albo kopie tych dokumentów,
   
 • kopię prawomocnego postanowienia sądu o przysposobieniu dziecka, w przypadku gdy wniosek dotyczy udzielenia urlopu ojcowskiego albo jego części na dziecko przysposobione,
   
 • oświadczenie pracownika-ojca wychowującego dziecko, czy korzystał z urlopu ojcowskiego albo jego części,
   
 • kopię prawomocnej decyzji o odroczeniu obowiązku szkolnego, w przypadku gdy wniosek dotyczy dziecka, wobec którego podjęto taką decyzję.

Tak stanowi § 21 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem oraz dokumentów dołączanych do takich wniosków (Dz. U. poz. 2243).

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy macierzyński, rodzicielski, ojcowski:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60