urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 17 (419) z dnia 1.09.2016

Wykorzystanie części urlopu ojcowskiego po zmianie pracodawcy

Pracownik-ojciec rocznego dziecka wykorzystał tydzień urlopu ojcowskiego. Obecnie złożył wypowiedzenie umowy, które zakończy bieg 30 września 2016 r. Czy jesteśmy zobowiązani udzielić mu drugiego tygodnia tego urlopu, czy też może z niego skorzystać u kolejnego pracodawcy?

Jeżeli pracownik w terminie zawnioskuje o drugą część urlopu ojcowskiego, to tak, przy czym nie ma przeszkód, aby skorzystał on z tego uprawnienia w następnym zatrudnieniu.

Pracownik-ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze do 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

  • do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia albo
     
  • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez przejęte na wychowanie dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia.

Wykorzystuje się go jednorazowo albo nie więcej niż w dwóch częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień, na pisemny wniosek uprawnionego, złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu (art. 1823 § 1-2 K.p.). Obowiązujące przepisy nie zawierają dyspozycji nakazującej udzielenia tych części bezpośrednio po sobie, co oznacza, że mogą być wykorzystane po przerwie.

Ważne: Przepisy nie uzależniają prawa do urlopu ojcowskiego od pozostawania w stosunku pracy w dniu narodzin albo przyjęcia dziecka na wychowanie.

Co więcej, w okresie przysługiwania uprawnienia, tj. w ciągu pierwszych dwóch lat życia dziecka (odpowiednio po przyjęciu dziecka na wychowanie) pracownik może wielokrotnie zmienić pracodawcę i dopiero u ostatniego, przed upływem wieku granicznego dziecka, wystąpić o urlop ojcowski.

W świetle powołanych przepisów, nie ma przeszkód, aby zainteresowany skorzystał z drugiej części uprawnienia (skoro dotychczas wykorzystał tylko połowę urlopu) u kolejnego pracodawcy, pod warunkiem terminowo złożonego wniosku. W razie uchybienia terminowi pracodawca może uwzględnić wniosek pracownika na zasadzie dobrowolności. Powinien mieć przy tym na uwadze wiek dziecka. Gdyby w trakcie trwania urlopu ojcowskiego dziecko ukończyło 24 miesiące życia, pracownik mógłby korzystać z tego urlopu tylko do dnia poprzedzającego urodziny dziecka. Powyższe wynika z art. 112 K.c. (stosowanego w związku z art. 300 K.p.), zgodnie z którym przy obliczaniu wieku osoby fizycznej termin upływa z początkiem ostatniego dnia. Oznacza to, iż w dniu ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia, pracownik traci uprawnienie do pozostałej części urlopu ojcowskiego z powodu ustania przesłanki uprawniającej do korzystania z niego. Tak też wyjaśnił resort pracy w odpowiedzi na zapytanie naszego Wydawnictwa, którą otrzymaliśmy 1 kwietnia 2014 r.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy macierzyński, rodzicielski, ojcowski:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60