urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (415) z dnia 1.07.2016

Prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w razie przyjęcia na wychowanie rodzeństwa

Pracownica przyjęła na wychowanie w ramach rodziny zastępczej niezawodowej dwoje dzieci będących rodzeństwem, jedno w wieku 2 lat, a drugie kilku miesięcy. Odebrała je w dwóch różnych terminach (dzień po dniu). Jak długi urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego jej przysługuje?

Pracownikowi, który przyjął dziecko na wychowanie i wystąpił do sądu opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia dziecka lub który przyjął dziecko na wychowanie jako rodzina zastępcza, z wyjątkiem rodziny zastępczej zawodowej, przysługuje urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego.

Ważne: Prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego mają oboje rodzice adopcyjni, z którego korzystają według własnego wyboru.

Co istotne, na mocy odesłania zawartego w art. 183 § 2 K.p., w sytuacjach szczególnych z urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego może skorzystać także inny członek najbliższej rodziny. Ma to na celu zachowanie ciągłości opieki nad małym dzieckiem.

Pracownik, który spełnia powyższe warunki, ma prawo do urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego w wymiarze:

 • 20 tygodni - w przypadku przyjęcia jednego dziecka,
   
 • 31 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia dwojga dzieci,
   
 • 33 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia trojga dzieci,
   
 • 35 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia czworga dzieci,
   
 • 37 tygodni - w przypadku jednoczesnego przyjęcia pięciorga i więcej dzieci

nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia (art. 183 § 1 K.p.).

Przepis nie wyjaśnia co należy rozumieć pod pojęciem "jednoczesnego przyjęcia". Wątpliwości nie rozwiewa także § 22 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem... (Dz. U. poz. 2243), który reguluje kwestie dokumentowania omawianego uprawnienia. Stosownie do powołanej normy pracownik jest obowiązany złożyć wniosek oraz dołączyć do niego oświadczenie o dacie przyjęcia dziecka (dzieci) na wychowanie, a ponadto - w rozpatrywanym przypadku - kopię prawomocnego orzeczenia sądu opiekuńczego o umieszczeniu dziecka (dzieci) w rodzinie zastępczej albo kopię umowy cywilnoprawnej zawartej pomiędzy rodziną zastępczą a starostą. Uważamy, że o ile orzeczenie bądź umowa wskazuje przyjęcie dwojga dzieci, to należy uznać warunek "jednoczesnego przyjęcia" za spełniony, nawet jeśli odebranie ich z miejsca (miejsc) pobytu nastąpiło w różnych terminach. W takiej sytuacji pracownicy, o której mowa w pytaniu, przysługuje urlop w wymiarze 31 tygodni.

Zwracamy uwagę! Przepis art. 183 K.p. nie wymaga dla celu wyższego wymiaru urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego jednoczesnego przyjęcia na wychowanie rodzeństwa (dzieci nie muszą być spokrewnione).

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy macierzyński, rodzicielski, ojcowski:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60