urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 13 (415) z dnia 1.07.2016

Urlop rodzicielski dla pracownika-ojca dziecka, gdy matka nie korzystała z tego uprawnienia

Pracownica 26 listopada 2015 r. urodziła dziecko i po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego wróciła do pracy. Czy ojciec dziecka, zatrudniony w ramach umowy o pracę, może obecnie wystąpić o urlop rodzicielski?

Nie, gdyż żadna z części urlopu rodzicielskiego nie została udzielona bezpośrednio po urlopie macierzyńskim.

W myśl art. 1821a § 1-3 K.p., po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego pracownik (a więc ojciec albo matka) ma prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze do:

 • 32 tygodni - w przypadku urodzenia się jednego dziecka przy jednym porodzie,
   
 • 34 tygodni - w przypadku urodzenia się więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie.

Urlop w wyżej określonym wymiarze przysługuje łącznie obojgu rodzicom dziecka. Mogą z niego korzystać jednocześnie, przy czym w takim przypadku nie mogą łącznie przekroczyć wymiaru maksymalnego. Uprawnienie jest udzielane jednorazowo albo w częściach nie później niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia.

Ważne: Urlop rodzicielski jest udzielany bezpośrednio po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego albo zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, nie więcej niż w 4 częściach, przypadających bezpośrednio jedna po drugiej albo bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego, w wymiarze wielokrotności tygodnia (art. 1821c § 2 K.p.).

Część urlopu rodzicielskiego w wymiarze do 16 tygodni może być udzielona w terminie nieprzypadającym bezpośrednio po poprzedniej części tego urlopu albo nieprzypadającym bezpośrednio po wykorzystaniu zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający części tego urlopu. Liczba wykorzystanych w tym trybie części urlopu pomniejsza liczbę części przysługującego urlopu wychowawczego.

W świetle powołanych przepisów urlop rodzicielski, co do zasady, ma charakter następczy, a przerwa między dwoma jego częściami może mieć miejsce tylko wówczas, gdy po urlopie macierzyńskim zostanie wykorzystana jego część. W okolicznościach wskazanych w pytaniu warunek ten nie został spełniony.

Przykład

Pracownica urodziła dziecko 26 listopada 2015 r. i do 13 kwietnia 2016 r. (20 tyg.) przebywała na urlopie macierzyńskim, a 14 kwietnia 2016 r. wróciła do pracy. Ojciec dziecka, który jest zatrudniony w ramach umowy o pracę, dopiero na początku czerwca 2016 r. wystąpił z wnioskiem o 8 tygodni urlopu rodzicielskiego. Pracodawca nie uwzględnił wniosku pracownika, ponieważ bezpośrednio po urlopie macierzyńskim nie została wykorzystana choćby część urlopu rodzicielskiego.

Kalkulatory Kalkulator urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego dostępny jest w serwisie
www.kalkulatory.gofin.pl

Aby skorzystać z urlopu rodzicielskiego pracownik musiałby wnioskować o ten urlop (jego część) od 14 kwietnia 2016 r., pamiętając, że pisemny wniosek w tej sprawie należy złożyć w terminie nie krótszym niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Wówczas z części uprawnienia, w wymiarze do 16 tygodni, mógłby skorzystać później.


Zwracamy uwagę!
Stosownie do art. 1821c § 4 K.p., w przypadku wykorzystywania urlopu rodzicielskiego w częściach należy pamiętać, że żadna z jego części nie może być krótsza niż 8 tygodni, z wyjątkiem:

 • pierwszej, która w przypadku:
   
  • urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie nie może być krótsza niż 6 tygodni,
    
  • przyjęcia przez pracownika na wychowanie dziecka w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do 10. roku życia, nie może być krótsza niż 3 tygodnie,
    
 • sytuacji, gdy pozostała do wykorzystania część urlopu jest krótsza niż 8 tygodni.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy macierzyński, rodzicielski, ojcowski:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60