urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 36 (899) z dnia 20.12.2015

Dodatkowy urlop macierzyński w okresie przejściowym

Aktualnie pracownica przebywa na dodatkowym urlopie macierzyńskim, który będzie trwał do 28 stycznia 2016 r. (wniosek o urlop był składany odrębnie). Czy po jego zakończeniu będzie miała prawo do urlopu rodzicielskiego w nowym wymiarze? Jeżeli tak, to w jakim terminie powinna o niego zawnioskować?

Od 2 stycznia 2016 r. ulegają zmianie zasady udzielania i wykorzystywania urlopów pracowniczych związanych z rodzicielstwem. Wprowadza je ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268 ze zm.). Jedną ze zmian wprowadzanych ww. nowelizacją jest likwidacja dodatkowego urlopu macierzyńskiego (dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego). W zamian tego przedłużeniu ulega wymiar urlopu rodzicielskiego i urlopu na warunkach urlopu rodzicielskiego (dla rodziców adopcyjnych). Nowe wymiary tego urlopu, obowiązujące od 2 stycznia 2016 r., wynoszą do:

  • 32 tygodni - w przypadku urodzenia jednego dziecka przy jednym porodzie/przyjęcia jednego dziecka na wychowanie,
     
  • 34 tygodni - w przypadku urodzenia więcej niż jednego dziecka przy jednym porodzie/jednoczesnego przyjęcia więcej niż jednego dziecka na wychowanie,
     
  • 29 tygodni - w razie przyjęcia przez rodzica adopcyjnego dziecka w wieku do 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, do ukończenia 10. roku życia.

Zgodnie z bieżącym stanem prawnym, pracownica (pracownik) po wykorzystaniu podstawowego urlopu macierzyńskiego może skorzystać z dodatkowego urlopu macierzyńskiego, a następnie z urlopu rodzicielskiego. O urlopy te, z wyjątkiem podstawowego urlopu macierzyńskiego, trzeba odrębnie zawnioskować lub też złożyć wniosek o udzielenie z góry dodatkowego urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego w pełnym wymiarze.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w pytaniu wynika, że pracownica złożyła osobny wniosek o udzielenie jej dodatkowego urlopu macierzyńskiego i obecnie przebywa na tym urlopie. Będzie on trwał w dniu wejścia w życie nowelizacji Kodeksu pracy z 24 lipca 2015 r. Do tej sytuacji odnosi się art. 28 ustawy nowelizującej, zgodnie z którym pracownik przebywający w dniu wejścia w życie ustawy na dodatkowym urlopie macierzyńskim (na warunkach urlopu macierzyńskiego) korzysta z niego na dotychczasowych zasadach, a więc w oparciu o przepisy obowiązujące do 1 stycznia 2016 r. W zakresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego wykorzystywanego w trakcie wejścia w życie nowych przepisów nie ma więc żadnej zmiany. Wystąpi ona dopiero na etapie wnioskowania i wykorzystywania urlopu rodzicielskiego. W myśl art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 24 lipca 2015 r., w sytuacji opisanej w pytaniu, pracownik będzie miał prawo do urlopu rodzicielskiego w wymiarze odpowiadającym różnicy między jego nowym wymiarem a wymiarem udzielonego dodatkowego urlopu macierzyńskiego lub jego części. Urlop rodzicielski będzie w takim przypadku udzielany na pisemny wniosek, złożony nie później niż do dnia zakończenia udzielonego wcześniej urlopu (przepisy przejściowe w zakresie dodatkowego urlopu macierzyńskiego podajemy w tabeli).

Przykład

Pracownica przebywa na dodatkowym urlopie macierzyńskim w wymiarze 6 tygodni. Urlop ten będzie trwał do 28 stycznia 2016 r. Jeżeli pracownica planuje skorzystać z urlopu rodzicielskiego, powinna o niego wystąpić najpóźniej w ostatnim dniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego. Wymiar urlopu rodzicielskiego przysługującego pracownicy w tej sytuacji będzie wynosił 26 tygodni (32 tyg. - 6 tyg.), tj. będzie odpowiadał różnicy między jego nowym wymiarem a wykorzystanym wymiarem dodatkowego urlopu macierzyńskiego.

Przepis przejściowy
Dodatkowy urlop macierzyński (na prawach dodatkowego urlopu macierzyńskiego)
Pracownik, który w dniu 2 stycznia 2016 r. będzie korzystał z dodatkowego urlopu macierzyńskiego (na prawach dodatkowego urlopu macierzyńskiego) lub jego części, ma prawo do tego urlopu lub jego części na zasadach dotychczasowych.
Po ukończeniu urlopu macierzyńskiego na dotychczasowych zasadach pracownik może skorzystać z urlopu rodzicielskiego w wymiarze odpowiadającym różnicy między nowym wymiarem urlopu rodzicielskiego a wymiarem udzielonego mu dodatkowego urlopu macierzyńskiego (na prawach dodatkowego urlopu macierzyńskiego).
Pracownik po wykorzystaniu dodatkowego urlopu macierzyńskiego (na prawach dodatkowego urlopu macierzyńskiego) na dotychczasowych zasadach, składa wniosek o urlop rodzicielski (jeżeli zamierza z niego skorzystać) najpóźniej do dnia zakończenia udzielonego wcześniej urlopu.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy macierzyński, rodzicielski, ojcowski:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60