urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 28 (891) z dnia 1.10.2015

Przekazanie urlopu macierzyńskiego drugiemu rodzicowi po 2 stycznia 2016 r.

Zatrudniamy pracownicę w ciąży, której termin porodu ustalono ma marzec 2016 r. Zależy nam, aby ta pracownica po porodzie jak najszybciej wróciła do pracy. Czy po nowelizacji przepisów o urlopach z tytułu rodzicielstwa będzie ona mogła podjąć pracę przed upływem 14 tygodni urlopu macierzyńskiego po porodzie, przekazując niewykorzystaną część urlopu ojcu dziecka?

Z okoliczności przedstawionych w pytaniu wynika, że pracownica prawdopodobnie nie spełnia określonych w nowych przepisach warunków pozwalających na wykorzystanie po porodzie urlopu macierzyńskiego w wymiarze krótszym niż 14 tygodni. Nowelizacja Kodeksu pracy wprowadzana ustawą z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (opublikowana w Dzienniku Ustaw pod poz. 1268) nie uchyla generalnego wymogu wykorzystania przez matkę dziecka po porodzie co najmniej 14 tygodni urlopu macierzyńskiego (pisaliśmy o tym w Biuletynie Informacyjnym nr 25 z 2015 r.). Przewiduje jednak sytuacje, w których okres ten może być krótszy.

Zgodnie z art. 1 pkt 4 ustawy nowelizującej (która wejdzie w życie, z wyjątkiem jednego przepisu niedotyczącego omawianych kwestii, w dniu 2 stycznia 2016 r.), pracownica legitymująca się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji, po wykorzystaniu po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego, ma prawo zrezygnować z pozostałej części tego urlopu, jeżeli:

 • pozostałą część urlopu macierzyńskiego wykorzysta pracownik - ojciec wychowujący dziecko albo pracownik - inny członek najbliższej rodziny;
   
 • przez okres odpowiadający okresowi, który pozostał do końca urlopu macierzyńskiego, osobistą opiekę nad dzieckiem będzie sprawował ubezpieczony - ojciec dziecka albo ubezpieczony - inny członek najbliższej rodziny, który w celu sprawowania tej opieki przerwał działalność zarobkową.

W celu rezygnacji z urlopu macierzyńskiego przez pracownicę - matkę dziecka po wykorzystaniu jego 14 lub 8 tygodni po porodzie, pracownica jest zobowiązana złożyć wniosek w sprawie rezygnacji, w terminie nie krótszym niż 7 dni przed przystąpieniem do pracy. Do wniosku trzeba będzie dołączyć dokumenty, których wykaz określi nowe rozporządzenie, które ma zostać wydane na podstawie znowelizowanych przepisów.

Należy nadmienić, że zgodnie z nowymi przepisami, prawo do przekazania części urlopu macierzyńskiego, po wykorzystaniu jego obligatoryjnej części przez matkę dziecka, będzie możliwe również wtedy, gdy matka będzie ubezpieczona z innego tytułu niż zatrudnienie w ramach stosunku pracy i z tego tytułu będzie pobierała zasiłek macierzyński.

Przykład

Matka dziecka zatrudniona na podstawie umowy zlecenia i ubezpieczona z tytułu tej umowy, z dniem 3 lutego 2016 r. (planowany dzień porodu) rozpocznie pobieranie zasiłku macierzyńskiego. Po upływie 14 tygodni pobierania zasiłku po porodzie (lub 8 tygodni w razie uzyskania orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji) może zrezygnować z dalszego korzystania z zasiłku na rzecz:

 • pracownika - ojca dziecka - w przypadku, gdy ubezpieczona matka dziecka nie posiada orzeczenia o niezdolności do samodzielnej egzystencji,
   
 • pracownika - ojca dziecka lub pracownika - innego członka najbliższej rodziny - jeżeli ubezpieczona matka dziecka legitymuje się orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji.

W takich przypadkach pracownik - ojciec dziecka lub pracownik - inny członek najbliższej rodziny ma prawo do części urlopu macierzyńskiego przypadającej po dniu rezygnacji przez ubezpieczoną - matkę dziecka z pobierania zasiłku macierzyńskiego.

Niewykorzystaną przez matkę dziecka część urlopu macierzyńskiego pracodawca udziela pracownikowi - ojcu dziecka lub pracownikowi - innemu członkowi najbliższej rodziny, na pisemny wniosek składany do pracodawcy zatrudniającego tych pracowników.


WAŻNE: Wniosek o udzielenie części urlopu macierzyńskiego po rezygnacji z niego przez matkę dziecka, zgodnie z nowelizacją, trzeba wnieść w terminie co najmniej 14 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu.


Wniosek pracownicy - matki dziecka w sprawie rezygnacji z urlopu i pracownika ojca dziecka lub pracownika - innego członka najbliższej rodziny w sprawie przejęcia urlopu jest dla pracodawcy wiążący.

Ustawa nowelizująca przewiduje również możliwość przerwania urlopu macierzyńskiego w sytuacji, gdy pracownica ze względu na stan zdrowia przebywa w szpitalu lub innym przedsiębiorstwie podmiotu leczniczego, który zapewnia stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne. Urlop macierzyński ulega wówczas przerwaniu na okres pobytu w tym szpitalu lub innej placówce leczniczej, pod warunkiem jednak, że pracownica wykorzysta po porodzie co najmniej 8 tygodni urlopu macierzyńskiego. Ponadto konieczne jest, aby część urlopu przypadającą na okres hospitalizacji matki przejął:

 • pracownik - ojciec dziecka albo pracownik - inny członek najbliższej rodziny,
   
 • ubezpieczony - ojciec dziecka albo ubezpieczony - inny członek najbliższej rodziny, który w celu przejęcia osobistej opieki nad dzieckiem przerwał działalność zarobkową.

Przepisy nowelizacji dotyczące przerwania urlopu macierzyńskiego z powodu hospitalizacji matki dotyczą też sytuacji, gdy matka dziecka jest ubezpieczona z innego tytułu niż zatrudnienie na podstawie stosunku pracy. W takim przypadku przerwaniu na czas pobytu matki w szpitalu lub innej tego typu placówce leczniczej ulega okres pobierania zasiłku macierzyńskiego - na zasadach analogicznych jak przy przerwaniu korzystania z urlopu macierzyńskiego przez pracownicę - matkę dziecka na czas jej hospitalizacji.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy macierzyński, rodzicielski, ojcowski:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60