urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 7 (433) z dnia 1.04.2017

Wymiar urlopu wychowawczego na kilkoro dzieci

Pracownica w ciągu kilku lat urodziła czworo dzieci (ostatnie w ubiegłym roku) i korzystała/korzysta z urlopów macierzyńskiego, rodzicielskiego i wychowawczego. Po zakończeniu pobierania zasiłku macierzyńskiego na czwarte z dziecko dalej zamierza korzystać z urlopu wychowawczego. Jaki wymiar tego urlopu jej przysługuje?

Na każde z dzieci pracownicy przysługuje, co do zasady, 35 miesięcy urlopu wychowawczego (do 30 września 2013 r. było to 3 lata), a limit łączny nie występuje. Urlop ten należy wykorzystać do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko ukończy 6. rok życia (do 16 czerwca 2013 r. do ukończenia przez dziecko 4. roku życia, od 17 czerwca 2013 r. do 1 stycznia 2016 r. - 5. roku życia).

W przypadku urodzenia dziecka (dzieci) pracownica ma prawo do urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego (wcześniej były to urlopy: macierzyński, dodatkowy macierzyński, rodzicielski), opłacanego zasiłkiem macierzyńskim. Następnie może skorzystać z urlopu wychowawczego, który ma charakter nieodpłatny, przy czym po spełnieniu przesłanek dochodowych, pracownica może otrzymywać określone świadczenia rodzinne.

Ważne: Prawo do urlopu wychowawczego ma pracownik legitymujący się co najmniej 6-miesięcznym stażem pracy.

Wymiar tego urlopu wynosi 36 miesięcy, z tym że z nielicznymi wyjątkami każdemu z rodziców lub opiekunów dziecka przysługuje wyłączne prawo do jednego miesiąca tego urlopu (nieprzenoszalnego na drugiego rodzica). Urlop jest udzielany na okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6. rok życia (art. 186 § 1-2 i 4 K.p.).

W przypadku urodzenia kolejnego dziecka w okresie urlopu wychowawczego, urlop ten nie ulega przerwaniu, a jedynie podczas niego pracownica nabywa prawo od zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający urlopom macierzyńskiemu i rodzicielskiemu. Po zakończeniu okresu pobierania zasiłku macierzyńskiego, który w całości przypada w okresie urlopu wychowawczego, pracownica pozostaje na udzielonym urlopie na poprzednie dziecko, a z urlopu wychowawczego na młodsze może skorzystać później. Jeżeli jednak okres tego urlopu zakończy się wcześniej niż okres, za który przysługuje zasiłek macierzyński, to pracodawca na pozostałą część powinien udzielić pracownicy odpowiednio urlopu macierzyńskiego lub rodzicielskiego. Pisaliśmy na ten temat w UiPP nr 2/2017, str. 46 i nr 3/2017, str. 25-27.

Przykład

Pracownicy od 1 września 2011 r. do 31 sierpnia 2012 r. udzielono urlopu wychowawczego. W dniu 25 czerwca 2012 r. urodziła ona drugie dziecko. Do końca sierpnia 2012 r. pracownica nadal korzystała z urlopu wychowawczego pobierając zasiłek macierzyński, a od 1 września 2012 r. udzielono jej niewykorzystanej części urlopu macierzyńskiego oraz dodatkowego urlopu macierzyńskiego (wynoszącego wówczas 4 tygodnie), łącznie do 9 grudnia 2012 r. Następnie wystąpiła ona o drugą część urlopu wychowawczego na starsze dziecko (od 10 grudnia 2012 r. do 9 grudnia 2014 r.).

Kalkulatory Kalkulator urlopów macierzyńskiego i rodzicielskiego dostępny jest w serwisie  www.kalkulatory.gofin.pl

W dniu 20 kwietnia 2014 r. pracownica urodziła trzecie dziecko i do 9 grudnia 2014 r. (do zakończenia urlopu wychowawczego) pobierała zasiłek macierzyński, a od 10 grudnia 2014 r. do 18 kwietnia 2015 r. przebywała na pozostałej części urlopu rodzicielskiego. Po tym urlopie skorzystała z urlopu wychowawczego na drugie dziecko. Urlop wychowawczy na to dziecko mógł być wówczas udzielony na okres do ukończenia przez nie 5. roku życia, a zatem od 19 kwietnia 2015 r. do 24 czerwca 2017 r.

Pracownica w dniu 16 lutego 2016 r. urodziła czwarte dziecko i do 13 lutego 2017 r. pobierała zasiłek macierzyński nie przerywając wychowawczego. Po zakończeniu tego urlopu może skorzystać z urlopu wychowawczego na trzecie, a następnie czwarte dziecko w wymiarze nieprzekraczającym 35 miesięcy na każde z dzieci, z tym że przez okres nie dłuższy niż do zakończenia roku kalendarzowego, w którym dane dziecko kończy 6. rok życia.


Zwracamy uwagę!
Przepisy Kodeksu pracy przewidują też (nieomawiany wyżej) urlop wychowawczy na dziecko wymagające szczególnej opieki. Jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika, to niezależnie od urlopu "podstawowego", może być udzielony urlop wychowawczy w wymiarze do 36 miesięcy, jednak na okres nie dłuższy niż do ukończenia przez dziecko 18. roku życia. Uprawnienia urlopowe pracownicy z pytania, w zależności od stanu faktycznego, mogą się więc jeszcze znacznie zwiększyć.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy wychowawcze:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.UrlopyWychowawcze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60