urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin zmiany formy opodatkowania na 2017 r. przez podatników PIT prowadzących działalność gospodarczą20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z kwartalnego ryczałtu ewidencjonowanego20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru/rezygnacji z ustalania przychodu z wpłat na poczet dostaw towarów i usług20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin złożenia PIT-6 na 2017 r.20 stycznia 2017 r. (piątek) mija ostateczny termin wyboru na 2017 r. podatku liniowego przez podatników prowadzących działy specjalne produkcji rolnej23 stycznia 2017 r. (poniedziałek) mija ostateczny termin zawiadomienia o zaprowadzeniu podatkowej księgiLimit przychodów za 2016 r. uprawniający do ryczałtu ewidencjonowanego w 2017 r. wynosi 1.074.400 zł (czytaj)
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 37 (869) z dnia 7.05.2012

Wniosek o urlop ojcowski

Pracownik, któremu niedawno urodziło się dziecko, zamierza skorzystać z urlopu ojcowskiego. Ile wynosi ten urlop, w jakim terminie należy złożyć wniosek i co powinien on zawierać?

Urlop ojcowski w wymiarze 2 tygodni przysługuje pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko, nie dłużej jednak niż:

  • do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia albo
     
  • do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia (art. 1823 § 1 K.p.).

Urlopu ojcowskiego udziela się na pisemny wniosek pracownika-ojca wychowującego dziecko, złożony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu. Pracodawca jest związany wnioskiem pracownika.

Wniosek o urlop ojcowski powinien określać termin, w jakim pracownik zamierza korzystać z tego urlopu oraz dane dziecka, na które ma być udzielony urlop tj. imię i nazwisko oraz datę urodzenia. Ponadto należy do niego załączyć skrócony akt urodzenia dziecka oraz złożyć oświadczenie o jego wychowywaniu. Jeżeli urlop ma być udzielony na dziecko adopcyjne, dołącza się także prawomocne postanowienie orzekające przysposobienie.

Przy udzielaniu urlopu ojcowskiego tydzień odpowiada 7 dniom kalendarzowym (art. 1823 § 3 K.p.). Dlatego 2 tygodnie tego urlopu będą odpowiadały 14 kolejnym dniom kalendarzowym.

Marcel Nowicki
ul. Łomnicka 16/3
58-530 Kowary
Kowary, dnia 27 kwietnia 2012 r.
  Dyrektor
Pan Jerzy Rossa
Hotel "Topaz"
ul. Sanatoryjna 16, 58-530 Kowary

 

Wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego

Wnoszę o udzielenie urlopu ojcowskiego w okresie od 7 do 20 maja 2012 r. na syna Dominika Nowickiego urodzonego 20 lutego 2012 r. Jednocześnie oświadczam, że zajmuję się wychowaniem wymienionego we wniosku syna.

Podstawa prawna: art. 1823 K.p.

  Marcel Nowicki
Załącznik: skrócony akt urodzenia dziecka

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy macierzyński, rodzicielski, ojcowski:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Promocje w prenumeracie na 2017 rok - www.sklep.gofin.pl
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

styczeń 2017
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60