urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 4 (1461) z dnia 11.01.2018

Wykorzystanie urlopu ojcowskiego w częściach w dwóch różnych miesiącach

Pracownik - ojciec półtorarocznego dziecka złożył wniosek o urlop ojcowski. Zamierza go wykorzystać w dwóch częściach. Pierwsza z nich ma przypadać od 15 do 21 stycznia br., a druga od 5 do 11 lutego br.


1) Czy dopuszczalny jest podział urlopu ojcowskiego na części i wykorzystanie go w dwóch różnych miesiącach? Czy pracodawca musi udzielić urlopu we wskazanym przez pracownika terminie?

Podział urlopu ojcowskiego na części jest możliwy, co pozwala na wykorzystanie go w różnych miesiącach. Obowiązkiem pracodawcy jest uwzględnienie wniosku pracownika o urlop ojcowski.

Pracownik - ojciec wychowujący dziecko ma prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni, nie dłużej jednak niż:

 • do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia albo
   
 • do upływu 24 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia (art. 1823 § 1 Kodeksu pracy, Dz. U. z 2016 r. poz. 1666 ze zm.).

Pracownik jest obowiązany złożyć pisemny wniosek o urlop ojcowski nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem korzystania z tego urlopu. Pracodawca jest związany wnioskiem pracownika.


Urlop ojcowski może być wykorzystany jednorazowo albo nie więcej niż w 2 częściach, nie krótszych niż tydzień.


Jak stanowią powołane regulacje, pracownik może wykorzystać urlop ojcowski jednorazowo w wymiarze 2 tygodni lub w podziale na dwie tygodniowe części. Każdy tydzień tego urlopu odpowiada 7 dniom kalendarzowym, a 2 tygodnie 14 kolejnym dniom kalendarzowym. Ma tu bowiem na mocy art. 1823 § 3 K.p. odpowiednie zastosowanie art. 1831 § 1 K.p.

Zatem w przypadku gdy pracownik wykorzystuje omawiany urlop w częściach, może on przypadać w różnych miesiącach, a nawet latach. Ograniczeniem jest wiek dziecka oraz ewentualnie okoliczność niewychowywania dziecka przez ojca. Zarówno przy wykorzystaniu urlopu ojcowskiego w jednej części, jak i dwóch częściach pracownik może przebywać na tym urlopie zasadniczo do ukończenia przez dziecko dwóch lat.

W powołanej w pytaniu sytuacji dziecko ma półtora roku, zatem pracownik zdąży wykorzystać urlop ojcowski do ukończenia przez dziecko 2 lat.

Jeżeli chodzi o termin wykorzystania urlopu ojcowskiego przez pracownika wskazany we wniosku, to pracodawca jest obowiązany go uwzględnić, tak jak sam wniosek o udzielenie tego urlopu.


2) Z należnych pracownikom świadczeń chorobowych wypłacam jedynie wynagrodzenie chorobowe. Jakie dokumenty powinnam przekazać do ZUS, aby pracownik otrzymał należne mu świadczenie?

Świadczenie należne pracownikowi przez okres ustalony przepisami Kodeksu pracy m.in. jako okres urlopu ojcowskiego to zasiłek macierzyński. Stanowi o tym art. 29a ust. 1 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. U. z 2017 r. poz. 1368), zwanej ustawą zasiłkową.

Miesięczny zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego wynosi 100% podstawy wymiaru zasiłku (art. 31 ust. 1 ustawy zasiłkowej).

Skoro Czytelniczka nie wypłaca swoim pracownikom świadczeń chorobowych należnych z ubezpieczenia chorobowego, w tym m.in. zasiłku macierzyńskiego, to powinna przekazać do ZUS niezbędną dokumentację do podjęcia wypłaty należnego pracownikowi zasiłku (patrz ramka). Wymieniona ona została w § 2 ust. 1 pkt 1 oraz § 26 pkt 1-2 rozporządzenia MRPiPS w sprawie zakresu informacji o okolicznościach mających wpływ na prawo do zasiłków z ubezpieczenia społecznego... (Dz. U. z 2017 r. poz. 87).

Natomiast jeżeli chodzi o podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego, to w przypadku pracownika Czytelniczki będzie ją stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstało prawo do zasiłku. Jeżeli prawo do świadczenia powstało przed upływem wskazanych 12 miesięcy, to podstawę stanowić będzie wynagrodzenie wypłacone za pełne miesiące kalendarzowe. Ponadto ustalona podstawa dla potrzeb wypłaty zasiłku należnego za pierwszą część okresu przypadającą w styczniu 2018 r. będzie również podstawą do ustalenia wysokości zasiłku należnego za drugą część, tj. za okres przypadający w lutym 2018 r. (art. 36 ust. 1-2 oraz art. 43, 47 ustawy zasiłkowej).

Przykładowe wypełnienie części formularza ZUS Z-3Wykorzystanie urlopu ojcowskiego w częściach w dwóch różnych miesiącach

Dokumentami niezbędnymi do przyznania i wypłaty zasiłku macierzyńskiego przysługującego ubezpieczonemu będącemu pracownikiem, za okres ustalony przepisami Kodeksu pracy jako okres urlopu ojcowskiego, są odpowiednio:

» odpis skrócony aktu urodzenia dziecka lub prawomocne postanowienie sądu o przysposobieniu dziecka bądź kopie tych dokumentów potwierdzone za zgodność z oryginałem przez płatnika składek albo ZUS,
» złożone w formie papierowej lub w formie dokumentu elektronicznego uwierzytelnionego z wykorzystaniem kwalifikowanego certyfikatu lub profilu zaufanego ePUAP na elektroniczną skrzynkę podawczą ZUS, oświadczenie ubezpieczonego czy zasiłek macierzyński za okres urlopu ojcowskiego został pobrany z innego tytułu,
» zaświadczenie płatnika składek zawierające zestawienie składników wynagrodzenia lub przychodu, stanowiących podstawę wymiaru zasiłku oraz informacje określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.

Zaświadczenie płatnika składek może zostać sporządzone na formularzu ZUS Z-3 (patrz przykładowe wypełnienie części tego druku).

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy macierzyński, rodzicielski, ojcowski:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.