urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 90 (1444) z dnia 9.11.2017

Zasady korzystania z części urlopu rodzicielskiego

Pracownik chciałby wykorzystać część urlopu rodzicielskiego (6 tygodni) bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka. Czy tę część urlopu rodzicielskiego może łączyć z pracą? Ponadto, czy będzie mógł wykorzystać pozostałą część urlopu rodzicielskiego po przerwie?

W sytuacji przedstawionej w pytaniu pracownik będzie mógł wykorzystać część urlopu rodzicielskiego w wymiarze 6 tygodni bezpośrednio po zakończeniu urlopu macierzyńskiego przez matkę dziecka. Wprawdzie, co do zasady, każda część urlopu rodzicielskiego powinna trwać minimum 8 tygodni, ale m.in. pierwsza część tego urlopu może trwać krócej, choć nie mniej niż 6 tygodni (art. 1821c § 4 K.p.). Warunkiem formalnym udzielenia wspomnianego urlopu jest złożenie wniosku przez pracownika, w terminie co najmniej 21 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu. Wniosek ten powinien odpowiadać wymogom formalnym określonym w § 18 rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w sprawie wniosków dotyczących uprawnień pracowników związanych z rodzicielstwem... (Dz. U. z 2015 r. poz. 2243). W treści wniosku o udzielenie części urlopu rodzicielskiego w trybie "z dołu", a więc na podstawie art. 1821d K.p. (o takim trybie mowa jest w pytaniu), należy wskazać m.in.:

  • imię i nazwisko pracownika,
     
  • termin zakończenia korzystania z urlopu macierzyńskiego albo pobierania zasiłku macierzyńskiego za okres odpowiadający okresowi urlopu macierzyńskiego, a w przypadku gdy wniosek dotyczy kolejnej części urlopu rodzicielskiego - terminu zakończenia poprzedniej części tego urlopu albo terminu zakończenia pobierania zasiłku za okres odpowiadający części urlopu rodzicielskiego,
     
  • okres, na który ma być udzielona część urlopu rodzicielskiego

oraz dołączyć dokumenty wskazane w § 18 rozporządzenia.

Jeżeli pracownik chce łączyć część urlopu rodzicielskiego z pracą (co jest dopuszczalne), musi złożyć jeszcze jeden wniosek, dotyczący podjęcia pracy na tym urlopie. Wymaganą treść wniosku określa § 20 rozporządzenia. W omawianej sprawie oba wnioski należy złożyć co najmniej na 21 dni przed rozpoczęciem urlopu łączonego z pracą.


Wzór wniosku o udzielenie części urlopu rodzicielskiego dostępny jest w serwisie www.druki.gofin.pl, w dziale Prawo pracy.


W pytaniu zasygnalizowano chęć wykorzystania tzw. luźnej części urlopu rodzicielskiego, która nie musi być udzielona w bezpośredniej ciągłości z poprzednią częścią urlopu. Wymiar tej luźnej części wynosi do 16 tygodni i może być ona udzielona do końca roku kalendarzowego, w którym dziecko kończy 6 lat (art. 1821c § 1 i 3 K.p.). Jeżeli jednak pracownik nie chce stracić na całościowym wymiarze urlopu rodzicielskiego, to przed jego "luźną" częścią musi wykorzystać co najmniej 16 tygodni urlopu w bezpośredniej ciągłości.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy macierzyński, rodzicielski, ojcowski:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60