urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
A A A

Ubezpieczenia i Prawo Pracy nr 22 (400) z dnia 10.11.2015

Nowe regulacje dotyczące urlopu ojcowskiego

Nowe prawoUstawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1268), dalej zwana nowelą, od 2 stycznia 2016 r. wprowadza znaczne zmiany do przepisów w zakresie urlopów związanych z urodzeniem (przyjęciem na wychowanie) dziecka. Zmiany w urlopie ojcowskim przedstawia tabela.

Zakres regulacji Obecny stan prawny Stan prawny po nowelizacji
1 2 3
Wymiar uprawnienia 2 tygodnie do 2 tygodni
Sposób wykorzystania w pełnym wymiarze jednorazowo albo nie więcej niż w dwóch częściach, z których żadna nie może być krótsza niż tydzień
Termin graniczny
- do ukończenia przez dziecko 12. miesiąca życia albo
- do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia
- do ukończenia przez dziecko 24. miesiąca życia albo
- do upływu 24. miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie dziecka i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7. roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10. roku życia
Przerwanie urlopu brak możliwości w przypadku konieczności hospitalizacji dziecka i na jej czas urlop można przerwać, a pozostałą jego część wykorzystać w terminie późniejszym, po wyjściu dziecka ze szpitala
Powrót na dotychczasowe stanowisko pracodawca dopuszcza pracownika po zakończeniu urlopu do pracy na dotychczasowym stanowisku, a jeżeli nie jest to możliwe, na stanowisku równorzędnym z zajmowanym przed rozpoczęciem urlopu lub na innym stanowisku odpowiadającym jego kwalifikacjom zawodowym, za wynagrodzeniem za pracę, jakie otrzymywałby, gdyby nie korzystał z urlopu jak obok, z tym że zrezygnowano z odesłania do przepisu art.1832 K.p. regulującego tę kwestię, na rzecz wyraźnego objęcia tym przepisem urlopu ojcowskiego

Nowela nie przewiduje przepisów przejściowych dla urlopu ojcowskiego. Należy więc przyjąć, że począwszy od jej wejścia w życie (2 stycznia 2016 r.) ojcowie, którzy dotychczas nie wystąpili o urlop ojcowski, będą mogli skorzystać z tego urlopu do ukończenia przez dziecko wieku wydłużonego nowelą, na zasadach obowiązujących po zmianach.

  Przykład  

Pracownik, któremu 10 października 2014 r. urodziło się dziecko, zamierzał wystąpić o urlop ojcowski latem br., ale z powodu wypadku i długotrwałej niezdolności do pracy, nie mógł z niego skorzystać. Obecny wiek dziecka nie pozwala mu na wystąpienie o urlop, ale po zmianie przepisów, gdy termin graniczny ulegnie wydłużeniu, nie będzie podstaw do odmowy jego udzielenia. Pracownik będzie miał czas na wykorzystanie urlopu do 9 października 2016 r.

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy macierzyński, rodzicielski, ojcowski:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.KodeksPracy.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60