urlopy pracownicze, urlop macierzyński, urlop wychowawczy, urlop wypoczynkowy, urlop bezpłatny
lupa
30 kwietnia 2018 r. (poniedziałek) mija termin złożenia do US zeznań za 2017 r.: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz oświadczenia PIT-OP
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (777) z dnia 1.08.2012

Przerwanie urlopu wychowawczego z powodu zaprzestania opieki nad dzieckiem

Jedna z naszych pracownic przebywa od ponad roku na urlopie wychowawczym udzielonym jej na 3 lata. Pracodawca dowiedział się, że dziecko, na które pracownica wykorzystuje urlop, zaczęło chodzić do przedszkola, a pracownica podjęła zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej. Czy ten fakt uzasadnia przerwanie urlopu wychowawczego i wezwanie pracownicy do stawienia się w pracy?

Prawo pracy generalnie nie zabrania podjęcia przez pracownika przebywającego na urlopie wychowawczym pracy zarobkowej czy innej działalności u dotychczasowego lub innego pracodawcy, pod warunkiem, że praca ta nie wyłączy możliwości sprawowania przez niego osobistej opieki nad dzieckiem (art. 1862 K.p.). Wskazana regulacja nie definiuje "osobistego sprawowana opieki nad dzieckiem" w szczególności tego, jaki wymiar czasowy tej opieki pozwala na przyjęcie, iż jest ona osobiście sprawowana przez pracownika korzystającego z urlopu wychowawczego. To, czy dana praca lub inna aktywność zawodowa pozwala na sprawowanie takiej opieki, zależy od charakteru i wymiaru podjętej przez pracownika działalności. W praktyce w sposób umowny przyjmuje się, że podjęcie pracy zarobkowej czy nauki w wymiarze co najmniej 1/2 etatu wyklucza sprawowanie osobistej opieki nad dzieckiem w rozumieniu art. 1862 K.p. Każdą sytuację należy jednak oceniać indywidualnie, przy czym ocena ta należy do pracodawcy. Może on uznać, że pracownik w danym przypadku nie sprawuje osobistej opieki nad dzieckiem, co stoi w sprzeczności z celem udzielenia urlopu wychowawczego i uzasadnia odwołanie pracownika z tego urlopu.

W razie ustalenia, że pracownik korzystający z urlopu wychowawczego trwale zaprzestał sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, pracodawca wzywa tego pracownika do stawienia się w pracy w terminie przez siebie wskazanym. Termin ten nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o zaprzestaniu opieki i nie krótszy niż 3 dni od dnia wezwania. Możliwość odwołania z urlopu wychowawczego dotyczy również sytuacji, gdy pracodawca stwierdzi, że z urlopu wychowawczego korzystają w tym samym czasie oboje rodzice lub opiekunowie dziecka, z wyłączeniem przypadku określonego w art. 186 § 3 K.p. (tj. dopuszczalnego, wspólnego korzystania z urlopu przez okres 3 miesięcy).

WAŻNE: Pracownik przebywający na urlopie wychowawczym nie może zakwestionować na drodze prawnej wezwania go przez pracodawcę do stawienia się w pracy, z powodu uznania, że nie sprawuje on osobistej opieki nad dzieckiem.

Wezwanie do stawiennictwa w pracy powinno być potraktowane przez pracownika jako polecenie służbowe, które co do zasady powinno zostać wykonane. Ewentualne wątpliwości co do przerwania przez pracodawcę urlopu wychowawczego poprzez wezwanie pracownika do pracy i zarzuty odnośnie zasadności podjętej przez pracodawcę decyzji, mogą być przedstawiane dopiero po zrealizowaniu przez pracownika wezwania do stawiennictwa. W razie niepodporządkowania się poleceniu pracodawcy, pracownik naraża się na konsekwencje porządkowe, a nawet na dyscyplinarne rozwiązanie z nim umowy o pracę z powodu nieusprawiedliwionego niestawiennictwa w pracy.

Przykład pisma pracodawcy odwołującego pracownika z urlopu wychowawczego:

  Gdańsk, dnia 19 lipca 2012 r.
Zakład Usług Księgowo-Rachunkowych
"Kancelista" Sp. z o.o.
ul. Krańcowa 16
80-001 Gdańsk
 
  Pani
Marzena Tarczyńska
ul. Pocztowa 43/2
80-001 Gdańsk

Dotyczy: odwołania z urlopu wychowawczego z powodu zaprzestania sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem.

Działając na podstawie art. 1862 § 2 K.p., wzywam Panią do stawienia się w zakładzie pracy w dniu 26 lipca 2012 r. w celu podjęcia pracy na swoim dotychczasowym stanowisku. Z informacji, jakie pracodawca uzyskał w dniu 4 lipca br. wynika, że oddała Pani dziecko, nad którym sprawuje opiekę w ramach udzielonego urlopu wychowawczego, do przedszkola, a sama podjęła zatrudnienie w ramach umowy cywilnoprawnej. Fakt oddania dziecka do przedszkola stanowi zdaniem pracodawcy przeszkodę do osobistego sprawowania opieki nad dzieckiem, co uzasadnia odwołanie z urlopu wychowawczego.

  Janusz Gulikowski
prezes zarządu

www.UrlopyPracownicze.pl - Urlopy wychowawcze:

 Chcesz wiedzieć więcej, skorzystaj z Portalu Podatkowo-Księgowego www.gofin.pl
www.UrlopyWychowawcze.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
9
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
KODEKS PRACY 2013, Prawo Pracy
Vademecum kadrowego - kompleksowo opracowane zagadnienia z prawa pracy

GOFIN PODPOWIADA

Kompleksowe opracowania tematyczne

WSKAŹNIKI

Bieżące wskaźniki wraz z archiwum

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60